Majid Hasaniy. Vatan yuragidagi suvaydo (1991)

Pyotr o‘z hukmronligini boshlagan yillardanoq O‘rta Osiyoni Rusiyoga qaram qilishni o‘ylab yurardi. XVII asr boshlarida metallurgiya sanoatini rivojlantirish zarurati qistovida o‘rislar O‘rta Osiyoning ma’dan qatlamlari bilan, jumladan, XVI asrdayoq ovozasi chiqqan Ulug‘tovning boy konlari taqdiri bilan astoydil qiziqdilar. O‘rta Osiyoda davomi…

Ortiqboy Abdullayev. Turkistonning qora kunlari (1992)

O‘zingdan chiqqan yov yomon Yillar o‘tadi. Dovullar tinadi. Jang-jadallar tarix qa’rida unutilib ketadi. Soxta haykallar ag‘dariladi. Qudratli saltanatlar yemiriladi. Yolg‘on g‘oyalar barham topadi. Ajdodlar ruhini yangidan-yangi avlodlar diliga joylab voyaga yetadi va jamiyatni poklash uchun, toptalgan adolatni, erkni, ezgulikni yana davomi…