Shukur Xolmirzayev. Qil ko‘prik (roman)

Shukur Xolmirzayev. Qil ko‘prik: Roman. — Toshkent, Adabiyot va san’at nashriyoti, 1984.

Buxoro xalq milliy ozodlik inqilobi jarayonlari, uni harakatga keltiruvchi kuchlar va bu inqilobning dushmanlariyu ular orqasida turgan kuchlar hali adabiyotimizda yetarli darajada o‘z aksini topgani yo‘q.
Yozuvchi Shukur Xolmirzayevning romani ana shu mavzuga bag‘ishlanadi.