Saidvafo Boboyev. Qora tundan qo‘rqma (qissa)

Qir etagida yastanib yotgan Pasurxi qishlog‘i asta-sekin shom qorong‘uligiga burkanib bormoqda. Podadan qaytayotgan mol-hol, qo‘zilarlarning ma’rashi, mo‘rashi avjida. Tuyoqlar ostidan ko‘tarilgan chang-to‘zon qishloq uzra kirchil pardaday yoyilgan.Abdumurod qoramtir tusga kirgan osmon toqiga umidvor-umidvor ko‘z tashladi. Lekin izlaganini topolmay hafsalasi pir davomi…

Saidvafo Boboyev. Olato‘nlik (hikoya)

Xolmatning yuragiga g‘ulg‘ula tushdi. U novcha bo‘y, sochlari o‘siq, charmkamzul kiygan yigitning anchadan beri kuzatib turganini payqab qolgan edi.“Pulga ehtiyot bo‘lish kerak, pulga”, — xayolidan o‘tkazdi Xolmat lash-lushlarini apil-tapil yig‘ishtirarkan. Uning pishiq matodan tikilgan xaltasi pulga to‘la. Naqd to‘rt yuz davomi…


Maqolalar mundarijasi