Dilshod Shams. Qatralar

DIYDOR Ko‘p davralarda donishmand va mumtoz shoirning “Jahonning shodligi yig‘ilsa butun, do‘stlar diydoridan bo‘lolmas ustun” degan necha asrlardan beri yashab kelayotgan hikmatini takror-takror eshitib qolamiz. Ha, do‘stlar diydori shunchalar aziz, farahbaxsh… Ammo bu hikmatdagi boshqa bir so‘z doim xayolimni tortadi. davomi…


Maqolalar mundarijasi