Abdunabi Abdiyev. Muallaq odam (qissa)

-1- – Ayting, men kimman o‘zi, kimman?Goho asov soydek pishqirib, ba’zan toshbaqadek sudralib o‘tayotgan umringiz mobaynida qulog‘ingizga chalingan savollar silsilasida bundan ko‘ra mavhum va betayini ehtimol uchramas, bu savol og‘rig‘ini so‘roqqa tutguvchidan o‘zga kim ham bilsin. Binoyidek gurung berib o‘tirgan davomi…


Maqolalar mundarijasi