Amriddin Berdimurodov. Toptalgan meros (1990)

Har bir xalqning tarixi uning o‘tmishi haqidagi muqaddas xotiradir. Shu boisdan madaniyatning yuksak pog‘onasiga ko‘tarilgan xalqlar o‘z tarixiga, yodgorliklar va qo‘lyozmalariga mehr-muhabbat bilan qaraydilar, avaylab asraydilar, doimo sinchiklab o‘rganadilar. Negakim, ularning qadr-qimmatini har bir narsa bilan o‘lchab bo‘lmaydi. Arxeolog sifatida, davomi…

Tohir Qahhor. Insonni ma’rifat tarbiyalaydi (1989)

Keyingi yillarda moddiy va ma’naviy hayotdagi yangilanishda, demokratiya va oshkoralik borasida dadil qadamlar qo‘yilmoqda. Bu hol partiya qarorlarida, davlat arboblarining fan va madaniyat namoyandalari bilan muloqotlarida, xususan, o‘tmishda ro‘y bergan salbiy hodisalarni bartaraf etish uchun ko‘rilayotgan chora-tadbirlarda, tarixga, dinga, milliy davomi…

O‘tkir Hoshimov. Do‘stlik hurmatdan boshlanadi (1989)

«Molodoy kommunist» oynomasining 1989 yil 2-sonida «Turmushdagi islom» maqolasi bosildi. Maqolada jo‘yali fikrlar bor bo‘lsa-da, undagi talay bir yoqlamaliklar, salbiy holatlarni umumlashtirishlar, O‘rta Osiyodagi real ahvolni bilmasdan qo‘yilgan «aybnomalar» jamoatchilik, ziyolilar va talabalar o‘rtasida norozilik tug‘dirdi… «Sharq yulduzi» tahririyatiga kelgan davomi…

Abdurauf Fitrat. Tilimiz (1919)

1918 yili Turkiston Kompartiyasining topshirig‘iga ko‘ra, Fitrat (Shokirjon Rahimiy va Qayum Ramazon bilan hamkorlikda) dastlabki ona tili darsligini yaratadi (bu haqda «Ishtirokiyun» ro‘znomasining 1918 yil 1 may sonida «Birinchi ona tili kursi» degan maqola ham chiqqan). Keyinroq olim bu sohadagi davomi…

Abdunabi Haydarov. Daydilar (1990)

Yodimda: bolalik yillarim qishlog‘imizga tez-tez gadolar oralab turishardi. Ko‘chalarimizda goho yuzlari oftobdan qoraygan, oyoq-qo‘llari chang-tuproqdan taram-taram yorilgan, yelkalariga katta-katta xurjin yo to‘rva orqalagan ayollar, jazirama kunga qaramay, to‘n, mahsi-kalish kiyib olgan, nari-beri yo‘nilgan tayoqdan aso tutgan sersoqol chollar paydo bo‘lib davomi…

Mirzaali Muhammadjonov. Asorat (1990)

O‘zbekiston, tabiiy shart-sharoitlari, asrlar osha shakllangan dexqonchilik madaniyati bilan, eng boy va farovon jumhuriyat bo‘lishi mumkin edi. Afsuski, bunday bo‘lmadi. Qaytanga xalq turmushida muayyan turg‘unlik, sihat-salomatligida jiddiy boy berishlar, tabiat muvozanatida ulkan talofotlar ro‘y berdi. Biz bugun sovet hokimiyatining 72 davomi…