Evgeniy Yevtushenko. Oq qorlar

Evgeniy Yevtushenko. Oq qorlar: She’rlar va doston / [Redkol.: B. Boyqobilov va boshq.]. — Toshkent, Adabiyot va san’at nashriyoti, 1982. — (Do‘stlik kutubxonasi. SSSR xalqlari she’riyati).

Atoqli rus sovet shoiri Yevgeniy Yevtushenkoning she’rlari inson ongiga va vijdoniga murojaat qilib, uni o‘z manfaatlarining tor dunyochasida o‘ralashib qolmaslikka chaqiradi. Yaxshilik va adolatning tantana qilishiga ishonchni yo‘qotmaslikka undaydi.
Ushbu kitob o‘z mazmuni va pafosi bilan hozir yer yuzida ro‘y berayotgan keskin va alangali voqealar bilan hamohangdir.
To‘plam yaxshi niyatli barcha odamlarning jahon taqdiriga va taraqqiyotiga aloqadorligini tasdiqlaydi.