Dilmurod Quronov. Nazariy qaydlar

Quronov, Dilmurod. Nazariy qaydlar [Matn] / D.Quronov. – Toshkent: Akademnashr, 2018. – 128 b.

Qo‘lingizdagi kitob taniqli adabiyotshunos olim Dilmurod Quronovning so‘nggi yillarda yozilgan maqolalari jamlangan. Olim adabiyotshunoslik, tarjima sohasidagi ko‘plab muammolarni o‘rtaga tashlaydi va ularga javob topishga harakat qiladi. Kitob filologiya
sohasida ta’lim olayotgan talabalar, tadqiqotchilar, adabiyotshunoslar, adabiyotga befarq bo‘lmagan keng o‘quvchilar ommasiga mo‘ljallangan.

MUNDARIJA

Kompozitsiya haqida
Epik asar kompozitsiyasi
Dramatik asar kompozitsiyasi
Lirik asar kompozitsiyasi
Sistem tahlil va sistem yondashuv haqida
So‘zning nominativ-tasviriy imkoniyatlari
So‘zning nominativ-uslubiy ifodaviyligi
Kulgining yemiruvchi kuchi
Zulfiya merosi: retseptiv muammolar
«O‘tgan kunlar» tarjimasi: tahlil va tavsiyalar
Tarjima haqida ayrim mulohazalar
«Taassurot»ga yozganlarimdan