Tahsin Yujel. Ilhom (hikoya)

Uning kayfi yo‘q edi, umri bino bo‘lib og‘ziga ichkilik olmagandi. Bugun esa u manavi mo‘jazgina albomni olish uchun egilganda xuddi ichib olgandek, boshi aylanib, yuragi dukillab urib ketdi. Albom uning kaftida o‘z-o‘zidan ochilib: «Hali shoshmay tur, qanday mo‘jizalarning shohidi bo‘lasan!»—deyayotgandek davomi…


Maqolalar mundarijasi