Stefan Sveyg. Azaliy akaning ko‘zlari (qissa)

Ushbu qissa xalq tomonidan saxovatpeshalarning to‘rt xil nomi bilan atalgan, biroq na hukmdorlar yozishmalari, na donishmandlar kitoblarida qayd etilgan va xotirasi unut bo‘lgan Virata haqida. Donishmand Budda hali yer bo‘ylab yurmagan va o‘z mahramlariga ilm nurini sochmagan bir zamonlar birvaglar davomi…


Maqolalar mundarijasi