Lev Brandt. Burgutlar (hikoya)

Ikki qavatli uydek ulkan qafasda yirtqich parrandalar yashardi. Ular shu atrofdagi o‘ralashib yurgan odamlar, qovjiragan yaproqlari chang qoplagan daraxtlar, tussiz osmondan ko‘zlarini uzmay, tosh qoyaning isqirt do‘ngalagida o‘tirishar va soatlab mudrashar edi. Xira ko‘zlarida uzoq o‘tmish manzaralari: g‘amgin qoyalar, tubsiz davomi…


Maqolalar mundarijasi