Kobo Abe. Yashik-odam (roman)

Asarning to‘liq variantini saqlab oling.