Dovud G‘oziy Benli. Bu yo‘llar… (hikoya)

– Azizam, buncha shoshmasang. Bugun bo‘lmasa ertaga boramiz, – deb xotinimni niyatidan qaytarmoqchi bo‘laman. Ammo u oyoq tirab turib olgan. – Boramiz, dedimmi, boramiz, tamom. – Yana ozgina chidagin, yozda Turkiyadan olib kelamiz, uch-to‘rt oy o‘tadi-ketadi. Hozir Farg‘onadan yo‘lga chiq, davomi…


Maqolalar mundarijasi