Asanbek Stamov. Dahriyning tushi (hikoya)

Tun. Xonadagi sukunatni devor soatining bir maromdagi chiqillashi betinim zarbalaydi. Shundanmi yoki bugun mazasi qochdimi, haytovur, Jo‘ldo‘shbekning uyqusi kelmaydi. Qaydadir uzoqda avtobus bir gurilladi-da, xuddi o‘pqonga tushib ketganday shu zahoti tinchidi-qoldi. Tashqarida shamol qo‘zg‘alib, derazaga urildi, tomda birov yurganday bo‘ldi. davomi…


Maqolalar mundarijasi