Aleksandr Bondar. Kupedagi hamrohlar (hikoya)

Poyezd qo‘zg‘aldi. Derazadan Sochi vokzalining chiroqlari lip-lip o‘ta boshladi. Nikolay Petrovich Sokolovskiy jomadonini burchakka qo‘ydi. Kichkina qora jomadonchasini yuqori polkaga joylashtirdi. Jomadon qulflarini tekshirdi. Xotirjam bo‘lish uchun bir necha bor tortib ham ko‘rdi, keyin plashi bilan o‘rab qo‘ydi. Shundan so‘ng davomi…


Maqolalar mundarijasi