Ahmad Hikmat Muftio‘g‘li. Alparslon ertagi (hikoya)

O‘ngurlaridan Sariqsuv oqib chiquvchi Oltin tog‘lar tizmasidagi yuksak Qoratog‘ning sho‘rxok yonbag‘irlarida bir sharpa ko‘zga chalindi. Erta tong. Oftobning dastlabki shafag‘i daryoning salqin to‘lqinlari uzra nafis to‘rlarini yoya boshladi. Og‘ir odimlayotganidan, atrofiga qo‘rqa-pisa qarab ilgarilayotganidan bu qoraning ayol kishi ekanligi bilinib davomi…


Maqolalar mundarijasi