Sen agar tarki tama’ qilsang, ulug‘ ishdur bukim, Olam ahli barcha bo‘lg‘ay bir taraf, sen bir taraf. Alisher Navoiy

Sen agar tarki tama’ qilsang, ulug‘ ishdur bukim,
Olam ahli barcha bo‘lg‘ay bir taraf, sen bir taraf.
Alisher Navoiy