Eshakdan: «Sening nechta xotining bor?», — deb so‘rashdi. U butun podani ko‘rsatdi. Gruzin maqoli

Eshakdan: «Sening nechta xotining bor?», — deb so‘rashdi. U butun podani ko‘rsatdi.
Gruzin maqoli