Xush durur bog‘u koinot guli, Barchadin yaxshiroq hayot guli. Alisher Navoiy

Xush durur bog‘u koinot guli,
Barchadin yaxshiroq hayot guli.
Alisher Navoiy