Faqatgina idrok insonni bezay oladi. Tibet maqoli

Faqatgina idrok insonni bezay oladi.
Tibet maqoli