Dushman qancha aqlli bo‘lsa, u shuncha xavfli. Tibet maqoli

Dushman qancha aqlli bo‘lsa, u shuncha xavfli.
Tibet maqoli