Kun hikmati 21: Alisher Navoiy onalar haqida

Onalar oyog‘i ostidadur
Ravzayi jannatu jinon bog‘i.
Ravza bog‘i visolin istar esang,
Bo‘l onaning oyog‘in tuprog‘i.

Alisher Navoiy