Mirtemir. Asarlar. 4 jildlik (1980-1983)

%image_alt%Mirtemir. Asarlar: 4 jildlik. 1-jild. She’rlar. T.: Adabiyot va san’at nashriyoti, 1980
O‘zbekiston xalq shoiri Mirtemirning to‘rt jildlik «Asarlar»iga adibning 1926-1960 yillar mobaynida yozilgan she’rlari kiritilgan.
%image_alt%Mirtemir. Asarlar: 4 jildlik. 2-jild. She’rlar. T.: Adabiyot va san’at nashriyoti, 1981
O‘zbekiston xalq shoiri Mirtemirning to‘rt jildlik «Asarlar»iga adibning 1961-1977 yillar mobaynida yozilgan she’rlari kiritilgan.
%image_alt%Mirtemir. Asarlar: 4 jildlik. 3-jild. She’riy turkumlar. Dostonlar. T.: Adabiyot va san’at nashriyoti, 1982
O‘zbekiston xalq shoiri Mirtemirning to‘rt jildlik «Asarlar»iga adibning she’riy turkumlari va dostonlari kiritilgan.
%image_alt%Mirtemir. Asarlar: 4 jildlik. 4-jild. Drama. Nasriy she’rlar. Xotiralar. Adabiiy-tanqidiy maqolalar. T.: Adabiyot va san’at nashriyoti, 1983
O‘zbekiston xalq shoiri Mirtemirning to‘rt jildlik «Asarlar»iga adibning dramatik asarlari, nasriy she’rlari, xotiralari hamda adabiy-tanqidiy maqolalari kiritilgan.