Habib Sa’dulla. Tanlangan asarlar. 2-jild: Devon, drama

Habib Sa’dulla. Tanlangan asarlar. 2-jild: Devon, drama / Mas’ul muharrir H.Sharipov. — Toshkent, «Sharq», 2002.

Ushbu devon elga izhori
Dilimdan bir nishon,
El Habib etsa muyassar,
Bo‘lg‘usi dunyo menga.