Daniyel Defo. Robinzon Kruzoning hayoti va ajoyib sarguzashtlari

Daniyel Defo. Robinzon Kruzoning hayoti va ajoyib sarguzashtlari [(Ruschadan I. Shamsharov tarj.). — Toshkent, Cho‘lpon, 1994.

Bolalar, ingliz yozuvchisi Daniyel Defoning mazkur asari ikki asrkim, dunyo bolalarining eng sevimli kitoblaridan biri hisoblanadi.
Kimsasiz orolga tushib qolgan Robinzonning o‘jar tabiat kuchlarnga qarshi matonat bilan olib borgan kurashi, benihoya mehnatkash, g‘ayratli, tadbirkorligi har qanday odamni ham hayratga soladi.
Bu kitobni ota-bobolaringiz qanday hayajon, qiziqish bilan o‘qigan bo‘lsalar, sizlar ham xuddi shunday hayajon bilan o‘qishingizga ishonchimiz komil.