Hayvonlar va qushlar haqida maqollar

Bedana tezotar bo‘lsa, O‘z boshini o‘zi yer. Bedananing «vit» degani — qochgani. Bo‘ri bo‘ronda quturar. Bo‘rining ozig‘i — burnida. Zag‘izg‘on sog‘ligidan o‘lmas, suqligidan o‘lar. Zag‘izg‘on chaqib to‘q bo‘lmas. Zag‘cha sigirdan qo‘rqmas. Itda jiyan yo‘q, Baqada — qayin. Itdan suyak ortmas, davomi…

Faqirlik va boylik haqida maqollar

Amirning oshidan Faqirning mushti yaxshi. Beva xotinning tushiga er kirar, Kambag‘alning tushiga — yer. Bevaga bozor bo‘lmas, Yetimga — hayit. Bedavlat bozorga borsa, Shum xabar keltirar. Bedavlatdan osh qochar. Bedavlatlik bo‘lgan so‘ng, Qarindoshlar g‘ash bo‘lar. Badavlatlik bo‘lgan so‘ng, Begonalar do‘st davomi…

… Quyosh, havo, yer, suv barcha jonvor va ko‘katlarga ozuqa berganidek, xalq hayoti yozuvchiga ilhom beradi

… Quyosh, havo, yer, suv barcha jonvor va ko‘katlarga ozuqa berganidek, xalq hayoti yozuvchiga ilhom beradi. Yozuvchi qanchalik iste’dodli, uning qalam tutgan qo‘li qanchalik tajribali bo‘lsa, xalq undan shunchalik chuqurroq minnatdor bo‘ladi, uning ijodini, umuman, Adabiyotni shunchalik chuqurroq hurmat qiladi.Abdulla davomi…

Adabiyot har bir millatning hisli ko‘ngil tarixining eng qorong‘u xonalarida maishat (tirikchilik) har xil tusda va rangda bitishgan…

Adabiyot har bir millatning hisli ko‘ngil tarixining eng qorong‘u xonalarida maishat (tirikchilik) har xil tusda va rangda bitishgan, fayzli til birga taqdir etula olmaydirg‘on bir guldur. Ushbu yashadigimiz muhit doirasinda oning to‘lquni odamning har xil maishatiga qarab o‘zgaradur…Cho‘lpon

… Adabiyot chin ma’nosi ila o‘lgan, so‘ngan, qoralangan, o‘chgan, majruh, yarador ko‘ngilga ruh bermak uchun faqat vujudimizga emas…

… Adabiyot chin ma’nosi ila o‘lgan, so‘ngan, qoralangan, o‘chgan, majruh, yarador ko‘ngilga ruh bermak uchun faqat vujudimizga emas, qonlarimizga qarab singishgan qora balchiqlarni tozalaydirg‘on, o‘tkir yurak kirlarini yuvadurg‘on toza ma’rifat suvi, xiralagan oynalarimizni yorug‘ va ravshan qiladirg‘on  buloq suvi bo‘lg‘onlig‘idan davomi…