Ko‘llar qanday hosil bo‘ladi?

Ko‘llar dengizlardan olisda joylashgan, Yer yuzasidagi botiqliklarni to‘ldirgan suv havzalaridir. Bu botiqliklar basseynlar deb ataladi. Ko‘llar suvning past joylarga oqib, to‘planishi natijasida hosil bo‘ladi. Ko‘llar suvining asosiy qismini yomg‘ir va erigan qor suvlari tashkil etadi. Suv basseynga jilg‘alar, katta-kichik daryolarning davomi…