Momaqaldiroq nima?

Bahorgi jalalar, odatda, momaqaldiroq bilan birga keladi. Momaqaldiroq so‘zining o‘zi meteorologik hodisalarning butun bir kompleksini anglatadi. Ulardan hammamiz biladiganlarimiz chaqmoq va guldirakdir. Chaqmoq qo‘shni bulutlar o‘rtasida yoki bulut bilan yer o‘rtasida chaqadigan ulkan elektr uchqunidir. Elektrsizlanish (razryad) vaqtida tor kanaldagi davomi…