Botirxon Akramov. Ilohiy kalimot timsollari

El ko‘ngliga chun davo Kalomulloh erur… (Alisher Navoiy) Abdurahmon Jomiydek piri murshid (muhiblar hazratni “nuri xirad”, “Maxdumi Nuran” deb ataganlar) nafaslari-la “nizomul millati vad-din” muborak unvoniga molik bo‘lgan Navoiyning she’riy kulliyotini kudsiy oyatlar, hadislar bilan munavvar shohbaytlarsiz aniq va to‘liq davomi…

Botirxon Akramov. “So‘zum martabasi…” (Navoiy ijodxonasi haqida suhbatlar…)

Har kimsaki so‘z demak shiorida durur,  Ma’ni guli nutqining bahorida durur… Alisher Navoiy. Alisher Navoiy munojotlari ­ mohiyati e’tibori-la muqaddas “oyati karima”lar bilan mushtarak ma’no va ohangda bo‘lib, uning janr (Navoiyda “sinf”) xususiyati ham Kalomi Majid ruhini ­ xos pafosini davomi…