Boybo‘ta Do‘stqorayev. “Alpomish” matnining jilolari

O‘zbek xalqi og‘zaki ijodining durdonalaridan biri, shubhasiz, “Alpomish” dostonidir. Deyarli bir asr bo‘ldiki, doston matni baxshilardan qayta-qayta yozib olindi, xilma-xil nashrlari amalga oshirilmoqda, turli-tuman tadqiqotlar olib borilyapti. Bu nashrlarni o‘qib, bir qancha avlodlar olam-olam zavqqa to‘lmoqda, ularda o‘ziga xos estetik davomi…