Abdurauf Fitrat. Yassaviya maktabi shoirlari to‘g‘risida tekshirishlar (1928)

O‘rta Osiyo turk adabiyotining islomdan so‘nggi maktablari orasida Yassaviy maktabi[1] juda nufuzli, katta o‘rin tutadir. Bu maktab asrlar bo‘yicha bizning o‘lkada xonaqoh, ibodat adabiyoti yarata keldi. Elimizga dunyodan, hayotdan uzoqlashish, riyozat chekish fikrlari kabi buddizm qoldiqlarini islomiy bo‘yoqlar bilan bo‘yab davomi…

Abdurauf Fitrat. Ahmad Yassaviy (1927)

Ahmad Yassaviy to‘g‘risida matbuotimizda bir-ikki yo‘la gaplar bo‘lub o‘tgan edi. Lekin, ular quruq maxtashlar ham anchagina falsafalardan to‘ldirilg‘an; shuning uchun Ahmad Yassaviyning hikmatlarini bo‘lg‘ani kabi tasvir qilib berish xizmatidan ojiz maqolalar[1] edilar. O‘zbek adabiyoti tarixini yozib turg‘anim munosabati bilan Ahmad davomi…

Nurboy Abdulhakim. To‘rt ariqning sharbati nadur?

Biz Qul Xo‘ja Ahmad hikmatlari mohiyatidan xabardormiz, deya olamizmi? O‘qilishidan sodda, tushunarliday ko‘ringan bu hikmatlar aslida “ma’niyi Qur’on” (shayxning o‘z e’tirofi) ekanligini bilamizmi? Mana ulug‘ pirimiz hikmatlaridan biri: Tavba qilib, Haqqa yong‘on oshiqlarga Jannat ichra to‘rt ariqda sharbati bor. Tavba davomi…

Ibrohim Haqqul, Nodirxon Hasan. Ahmad Yassaviyning “Devoni hikmat”i va yangi topilgan namunalar

Xoja Ahmad Yassaviyning “Devoni hikmat”i dunyoga kelishi bilan turkiy xalqlar o‘zining mustaqil tariqat kitobiga, tom ma’nosi ila Ma’rifat, Haqiqat, Ruhoniyat qomusiga sohib millat o‘laroq e’tirof etilgan. Ahmad Yassaviydan keyingi turkiy xalqlarning tarixi – ma’naviy-axloqiy hayotda yangi yo‘nalish, yangi ilohiy nuqtai davomi…