Aqlsizdan nodon maslahat olar

Kunlardan bir kuni Eshchonboyning jo‘xorisiga Matchonboyning tuyasi kiribdi. O‘sha zamonlarda anchayin gapga ham qozining oldiga boraverishar ekan. Tuyani uch kishi tutib turibdi, bir kishi qozining oddiga borib:
— Qani, qozi buva, Eshchonboyning jo‘xorisiga Matchonboyning tuyasi kiribdi, haydab chyqaylik desak, jo‘xorini bosqilab tashlaydi, shu bachchag‘arni qanday qilib jo‘xoridan chiqarsak? — deb so‘rabdi. Qozi:
— Ertaga kel, — debdi. Odamlar tuyani yotqizib, oyoqlarini bog‘lashibdi-da, ertasi kuni yana qoziga kishi yuborishibdi. Qozi o‘ylab turib:
— Tuyani yiqitib, to‘rt oyog‘idan to‘rtingiz sudrab chiqing, — debdi.
To‘rt odam tuyani jo‘xorining ichidan sudrab chiqishibdi. Jo‘xori esa beshbattar payhon bo‘libdi.