Abdurauf Fitrat. Hindistonda bir farangi ila buxorolik mudarrisning munozarasi

HINDISTONDA BIR FARANGI ILA BUXOROLI MUDARRISNING JADID MAKTABLARI XUSUSINDA QILG‘AN MUNOZARASI MUQADDIMABuxoroning najib millati bo‘lg‘an vatandoshlarim, birmuncha vaqtdan beri jadid va qadim o‘rtasida ixtilof chiqqani ba’zi millat xoinlarining xato va fasodlaridan boshqa narsa emasdir. Muqaddas vatanimizni parchalab, uning ahli jamoasini davomi…


Maqolalar mundarijasi