Fuzuliy. Devon (1959)

Fuzuliy. Devon. Nashrga tayyorlovchilar: T. Jalolov M. Muinzoda. — O‘zSSR davlat badiiy adabiyot nashriyoti. Toshkent, 1959.

Muhammad Sulaymon o‘g‘li Fuzuliy 1498 yilda Iroqning Karbalo shahrida ziyoli oilasida dunyoga keldi. Shoir dastlab Karbaloda, keyincha Bag‘dod shahrida tahsil olib, shu yerda yashadi va umrining oxirigacha muallimlik bilan mashg‘ul bo‘ldi. Fuzuliy — shunday ulug‘ san’atkor, shundai fusunkor shoirki, uni o‘qirkansan beixtiyor sehrlanib, lol bo‘lasan kishi.
Qalbimizda tug‘yon urgan ruhiy holatni so‘z bilan ifoda etib bo‘lmagandek, Fuzuliy g‘azallari baxsh etadigan ma’naviy halovatni ham so‘z bilan ifoda qilib bo‘lmaydi.

MUNDARIJA
Fuzuliy T. Jalolov
G‘azallar
Murabba’lar
Muxammaslar
Musaddas
Tarji’bandlar
Tarkibbandlar
Kit’alar
Ruboiylar