Ли Хо Чул. Шимолликлар ва жанубликлар (романдан парча)

1947 йилнинг баҳори эди. Пак Чонўк мамлакатда бошланган либераллаштиришдан олдин кемасозлар билан ишлаб, кейинги бир-икки йил давомида ишлари ўнгидан кела бошлаганди. У ўқишга бўлган қизиқиши, тиришқоқлигига ишонгани учун ўзининг махсус жомадончасини кўтариб, шаҳар меҳнат биржаси ҳомийлигида мактабимизга “янги бола” бўлиб кириб келди. Бошдан оёғигача кийиб олган қора мактаб кийими анча жулдур, йиртиқларидан осилиб турган ип бўлакчалари бу кўринишни янада ғариброқ кўрсатар, худди кимдир бошига газетани яхшилаб ўраб ундан қолганини қирқиб ташлагандек. Қоп-қора, ҳурпайган сочларининг кирлигига қараб, уни яқин орада ювмаганини билиш қийин эмас, устига устак уларнинг тикка-тикка бўлиб қолгани бир қарашда ҳеч қандай ёқимли таассурот қолдирмаслиги аниқ эди. Унда нафислик ва хушбичимлиликни кўрмоқчи бўлган ҳар қандай киши кўзини қанчалик ишқалаб, очиб- юммасин, бари бефойда эди.

Бир кун олдин синф раҳбаримиз кемачилар тарафидан янги бола келишини, уни илиқлик билан кутиб олишимиз лозимлигини уқтириб, акс ҳолда бутун синф олдида кечирим сўраттиришини ва шунга ўхшаш бир қатор жазолар беришини таъкидлаганди. Ўшанда бу бола ҳақида умумий тасаввурга эга бўлсак-да, унинг бу даражада афтодаҳол эканлигини мутлақо кутмаган эдик. Мураббий огоҳлантирмаганида, унинг бу ҳолатидан хандон отиб кулишимиз тайин эди. Раҳбаримизнинг танбеҳига қарамасдан, бир неча орқа ўриндиқдаги болалар Пак Чонўк кириши билан ўзларини тутолмасдан, нафасларини ичларига ютиб қиқирлашди.

Мураббий инглиз тилидан дарс берарди. Буржуа даври бўлишига қарамасдан ҳар доим оқ кўйлак билан сариқ рангли тор костюм кийиб, сариқ занжири осилиб турадиган чўнтак соатини олиб юрарди. Аслида бундай кийиниш ўша пайтда шимол шароитига умуман тўгри келмасди. Одамларнинг кийиниш маданияти хусусида тўхталадиган бўлсам, уларнинг ниҳоятда оддий ва соддалигини билсам-да, ўқитувчилар орасида ёшларнинг онги паст ва илмсиз деб қаралганлиги туфайли бу ҳақда гапириш қийин эди. Инглиз тили дарсида, ёзиш машқъулотида доскада гап тузган пайтимиз, “Й” ни эгиб ёзиладиган қисмини қатъийлик билан ёзолмасдан, шошилиб эгиб ёздим-у, охиригача етказа олмадим. Қўрққанимдан дақъ-дақъ титраб, қалтираганимни ҳали ҳам эслайман. Шу сабаб ўқутувчимиз барибир яхши одам эмас, деган тасаввур хаёлимдан кетмайди.

Оёғи калта, танасининг тепа қисми миттигина гавдасига мос, қалин лабли Пак Чонўк илк боқишда жуда содда кўринишига қарамасдан, кучли ва бақувват эди. У минбар тепасида тик туриб, икки кўз соққасини тез-тез, таажжуб билан синфнинг у ёғ-бу ёғигача югуртириб, синф ўқутувчимизнинг таништурув сўзини эшитиб бўлгач, навбати келиши биланоқ худди кутиб тургандек “Ўртоқлар, хурсандман, Сон Банг Конг портида яшайман, Пак Чонўк”, деб жарангли овозда ўзини таништиришни давом эттирди ва қисқа нутқ сўзлашни бошлади. Синф ўқитувчимиздан тортиб, ўқувчиларгача – ҳаммаси ҳеч нарсага эътибор бермай, шовқин-сурон қилиб, Пак Чонўкни саволларга кўмиб юборди.

“Биз нафрат туйғусини ўрганишимиз керак. Ўртоқлар, синфимиз душмандан нафратланмаса, бирор иш ҳам қилолмаймиз. Нафрат туйғусини ўргансакгина, инқилобни амалга оширишимиз мумкин. Бу давлатимиз учун ягона ҳақиқатдир. Бугун сизлар билан илк учрашган мана шу ажойиб даргоҳда мен энг аввало сизларда ана шундай туйғуни уйғотишни хоҳлайман. Сизлардан ҳам шуни кутиб қоламан”.

-“Жин урсин, бошидаги қўполлигидан асар ҳам қолмади”, кўпчилик унинг ўзини тутиши, нутқидан лол бўлиб, ёш боладек уялиб, исмини айтишга ҳам тили айланмай қолганди.

Пак Чонўк таъзим қилиб, олдиндан белгилаб берилган жойга бориб ўтирди. Синф ўқитувчимиз ғалати кулиб, хаёли паришон ҳолда мақтовга ўхшаш бир-икки оғиз гапирганда, аллақачон унинг юзи ғазабдан бўзарганди. Хуллас, синфдошларимизнинг кайфияти бузилганлиги боис бир беътайиннинг тўсатдан сингдирмоқчи бўлган “туйғуси” бизга тоғри келмади.

Ўша кунлари танаффус бўлиши билан ёши катта, бўйи узун болалар Пак Чонўк томонга яширинча қараб-қараб қўйишар ва ўзларича алланималарни пичирлашишарди:

-Ҳа, ҳамма ёмонликларни кўрарканмизда…

-Нимасини айтасан, энди бизга бир бало бўлмасайди…

-Э, ўзиям ғирт коммунист экан-да!

Икки ой ўтар-ўтмас инглиз тили мураббийси ҳеч бир сабабсиз жанубга кетиб қолди. Айтишларича, у кечаси йўлга чиққан, йўл бошловчи ёллаб, тунда 38-параллелдан ўтиб олганмиш. Орадан анча вақт ўтгач, ўқитувчимнинг жанубдаги бир оролда мактаб директори бўлиб ишлаётганидан хабар топдим. Шундан кейин Пак Чонўкнинг мактабимизга келгунга қадар кечирган ҳаёти, туриш турмуши билан қизиқдим. Орадан йиллар ўтиб, 1960 йилнинг ўрталарида жануб томон йўл олган муаллимим Пак Чонўк билан Сеулга келган экан. Мураббий билан учрашганимда ҳар икки-уч гапнинг бирида Пак Чонўк ҳақида берган саволларимга жавоб бериш пайтидаги устознинг кулиб турган юз ифодаси ҳаяжонли эди. Бу табассумнинг сабабларини ўз мушоҳадамдан келиб чиқиб, қуйидагича изоҳлаган бўлардим: ёшлигида Япония университетларидан бирида таҳсил олган муаллим мустақилликка эришганимиздан кейин шимолнинг энг шимолий қисмида яшаб, шаройитга чидолмасдан, жануб сари йўл олганди. Ўн йилдан ортиқ вақт мобайнида жануб ҳаёти, дилида қолган армон ёхуд тақдирга тан бериш ҳисси акс этмаганмикан бу юз ифодасида?! Афсуски, шундан кейин бу инсон кўп яшамади ва бу дунёни тарк этди.

Аслини олганда, мустақилликдан кейинги даврда Пак Чонўк ўз ҳаракатлари, қиладиган ишларига мос исми-шарифининг ҳам қишлоқ аҳлига хослиги, бунинг устига замонавий бўла олмаётгани сабабли бой кўча савдогарларининг ўрта мактабда ўқийдиган ўгиллари орасида ҳар доим кулгига қолиб юрарди. Умумий ҳаммомнинг борлигини ҳам билмаслиги, хитой ошхоналарига ҳатто кириб ҳам кўрмаганлиги, бунинг яна бир исботи эди. Шунга қарамасдан, ҳеч ким уни назардан четда қолдирмасди. Дарсдан кейин бир гуруҳ безори болалар унга уятсиз гаплар айтиб, ҳақорат қилишарди. Айрим ҳолларда эса хунук сўзлар билан масхара қилиб, бемаъни лахжалар билан сийлашарди. Буларнинг таъсирида Пак Чонўк ҳам секин -аста тасаввур ва зеҳнини тиниқлаштириб, нафратини беркитиб ўз талқинидаги табақавий душманларига қарши кураш ўтида ёнарди. У ўқишга қабул қилиниши биланоқ, Минг Чонгнинг бошланғич ташкилоти бошқарувчиси сифатида танилиб, орадан кўп ўтмасдан масъул бошқарувчи мансабига эга бўлди. Шундан сўнг унинг нафратга тўла қалби жазавага туша бошлади. Авваллари писибгина хонага кириб – чиқувчи одамдан бир юмалаб синф лидерига айланди ва бу ўрнини мустаҳкамлай бошлади. Бир оз вақт ўтгач ўқишни йиғиштириб, бизнесга киришиб кетди, натижада ким қўрқоқ, ким қатъиятсиз, ким буржуа қарашларидан қутула олмаган, деган фикрларга барҳам берди. Унинг бу ҳолати жонимизга тегиб, ҳатто қилиқларидан чарчай бошладик. Масалан, ҳар куни дарс тугаб, хайрлашув пайтида ўқитувчи гапини якунлагач, у ўртага чиқиб, уялмасдан “шу куннинг якунловчи сўзи” деб ўттиз-қирқ дақиқа жамоавий ўқиш ҳақида гапирар ва семинар вақтида эса беўхшов товушлар чиқариб бақир-чақир қиларди. Синф мажлисларининг барчасида гўёки у ҳаммадан устундек эди. Мактаб ўқувчилари ўртасида бўлиб ўтадиган анжуманларда ҳам Пак Чонўк ягона этакчи бўлиб қолди. Мактабда ўтказилган мажлисларда доим биринчи ёки иккинчи ўринда сўзга чиқиб, хотиржам, оҳиста гапирарди.

Пак Чонўк ўз синфдошларини қўрқитиб, уларнинг устидан ҳукмронлик қила бошлади ва ҳатто ўқитувчиларнинг аксарияти ундан ҳайиқишгани учун оддий муомила ҳам қила олмай қолдилар. Баъзида назарига бирор киши тушиб қолса, шубҳасиз, уни танқид қилиб, овозининг борича ҳақоратларди.

Пак Чонўк мактабимизга келган пайтда синф раҳбари бўлган ўша инглиз тили ўқитувчиси жанубга йўл олганидан бир йилча ўтиб, деярли барча ўқитувчилар унинг изидан ўша томонларга кетиб бўлишганди. Натижада уларнинг ўрнига икки йиллик педагогика институтини тамомлаган янги, ёш ўқитувчилар келишди. Бу ёшлар ўз хоҳиши билан шимолнинг, шунингдек мактабимизнинг янги қоидаларига тезда мослашиб боришарди. Пак Чонўк Минг Чонг бошланғич ташкилотга янги тайинланган, ўқувчи ҳаётига масъул шахс – устоз Че Санг Ҳо билан доим пинҳона сирлашиб турарди. Ҳар доим одмигина жемфер кийиб юрадиган Че Санг Ҳонинг овози ёқимсиз, икки кўзи бежо, нигоҳи қўрқинчли эди. У ўрта мактабни битирган, жуда камбағал деҳқон оиласидан чиққан ёлғиз фарзанд бўлиб, мамлакатимиз мустақилликка эришгач, анчадан бери кўнглига тугиб қўйган нияти амалга ошиб, Пхенян рус мактабига ўтади. Битирувчиларнинг кўпчилиги зобит сифатида ишга кираётган бир пайтда у армиядан қочиб, юқори ва ўрта мактаб рус тили ўқитувчиси бўлиб ишлашни лозим топганди. Лекин орадан икки йил ўтиб, қилган ишининг нотўғри эканлигини кеч бўлсада англаб етди. Бу рус мактаби ҳақида гапирадиган бўлсам, унинг жанубдаги инглиз мактабларидан умуман фарқи йўқ, фақатгина номи рус мактаби эди, холос. Мактабнинг мақсади эса, энг зўр махфий агентларни тайёрлашдан иборат бўлган. Че Санг Ҳо онасининг ёлғиз фарзанди эканлиги учун оиласига тиргак бўлишни кўп ўйлар, шунинг учун ҳам армиядан қочиб, ўқитувчи бўлишни истаганди. Икки йил ўтиб, 1950 йилнинг бошида хизматдан қочиб катта хато қилганини тушунганди. Аммо яна аскар бўлиб, йўқотилган вақтни қайтариб бўлмаслигини, ҳаммасини бошқатдан бошлашга энди жуда кеч эканлигини ҳам биларди. Унинг синфдошлари лейтенант ёки капитан бўлишган, унвонлари кундан-кун ошиб борарди.

1950 йил эрта баҳор кунларининг бирида унинг мактабга сочи олинган ҳолатда келганини ҳали-ҳануз унутолмайман. Юз ифодасидан ўтган йили рус тили мактабини битириб, армиядан қочиб, ўқитувчиликни танлагани хато бўлганидан афсусдалигини, иккинчи томондан, ўзининг буржуа ҳолатидан ҳам кўнгли тўлмаётганини билиш қийин эмас эди.

Лекин орадан вақт ўтиб, 25 июн воқеаси бошлангач, мамлакат нотинчликка юз тутган паллада, Че Санг Ҳо бирдан маёр бўлиб олди. Бу ўша даврда шимолдаги ҳаёт тарзи, шароит қай аҳволда бўлганлигидан далолат берарди.

Шундай қилиб, янги рус тили ўқитувчиси бўлиб мактабимизга келган устоз Че Санг Ҳонинг мактаб ходимлари орасидаги обрўси Пак Чонўкнинг ўқувчилар орасидаги обрўси билан бир хил эди. Унинг жаҳли чиқса икки кўзи доим қизариб, қаттиқ жазавага тушарди.

Бир воқеа ҳодисаси шундай бўлган эди:

Япониянинг Киёто университетини битириб, мустақилликкача социализм назариётчиси сифатида узоқ-узоқларда ташвиқот олиб борган, озодликдан кейин, профессионал мактабнинг директори бўлиб ишлаган бир киши, мактабимизда директор ўринбосари лавозимида иш бошлади. “Олти тилни билармиш” каби миш-мишлар туфайли ўқувчилар орасида обрўси ошиб кетди. Унинг паст бўйига ўткир нигоҳи мутаносиб, доим бежирим костюм, енгил шляпа кийиб юрадиган, вазмин, ташқи кўриниши билан ҳаммага ўрнак бўладиган олим эди.

Лекин янги диреcтор ўринбосари лавозимида бир йил ҳам ишламасдан, мавқеи туширилиб, ишдан бўшатилди ва Чунг Анг партияси нашриётига таржимон этиб тайинланди. Сабаби, бир куни тор юбка, камзул кийиб олган, майхонада ишловчи офитсиант қиз кредит пулини олиш учун директор хонасига кирганида, хонанинг бир бурчагида ҳам ёрдамчи, ҳам “қўриқчи” вазифасини баравар олиб бораётган устоз Че Санг Ҳо кўриб қолади ва ўқитувчилар йиғинида бу воқеъани муҳим ҳодиса деб ҳисоблаб, бош органга етказади, кейин бу ростдан ҳам катта муаммога айланади. Бу воқеага бой одамлар эркинлигининг намунаси деб ҳам тамға босдилар.

Бу инсон директор ўринбосари бўлишига қарамасдан, ўз ихтиёри билан адабиётдан дарс беришни истагани, бир куни эса ўқувчилар орасида иқтидорини кўз-кўз қилиш учун немис ва она тилидаги шеърни доскага ёздирганини кўриб, биз у ҳақда энгил табиат ва бир оз мақтанчоқ деб хулоса чиқарган эдик.

Директоримиз ишдан бўшаб кетгач, Пенг Канг Гун партиясининг собиқ раиси, баланд бўйли ва очиқ юзли бир киши янги директор бўлиб келди. У фурсат топди дегунча хонасининг бир бурчагида ёрдамчи ва “қўриқчи” васифасини бажараётган ўша ёшгина Че Санг Ҳо билан ҳар бир иш хусусида маслаҳатлашиб оладиган бўлди.

Жаҳон классик адабиётини ўқиши лозимлигини уқдиришга қанчалик ҳаракат қилинмасин устоз Че Санг Ҳо барибир адабиётга қизиқа олмади. У бадиий санъатга бўлган қизиқишини бир четга суриб, бутунлай бошқа томонга оғиб бўлганди. Агар ўтиш даврининг ўқувчиси тимсоли сифатида Пак Чонўк тилга олинадиган бўлса, албатта, ўша даврнинг ўқитувчиси тимсолида устоз Че Санг Ҳони кўрсатишимиз мумкин. Бир оғиз сўз билан айтганда, Пак Чонўк синфдошларини қўрқитиб буйруқ берганидек, устоз Че Санг Ҳо ҳам ўқитувчиларни деярли қўрқитиб, ўз амрига бўйсундирарди.

Эсимда, ўшанда биринчи синфда ўқирдим. Қайсидир шанба куни ўз одатимга хилоф равишда уйга эрта қайтаётгандим. Тасодифан Пак Чонўкнинг уйи томонга бориб қолдим. Уйимга кетиш йўлида темир йўллар кесишган жой бор эди. Пак Чонўк шу кесишмадан кейинги, битта ҳам дарахт ўсмайдиган, қийшайиб қолган, тошкўприги бор, хароба қишлоқда яшарди. Ҳатто поезддан чиқаётган тутун ҳам бу жойга етганда негадир қуюқлашиб кетарди. Бу қишлоқ асосан қиморбозлар, ўғрилар, эски, ёлғиз майхонада хизмат қиладиган қизлар ва пиёнисталар, хулласи калом, ҳаёти барбод бўлган кишилар яшайдиган бир шарманда макон эди. Томига қора симлар ўралган кулбалар тошкўприк атрофидаги тепаликнинг у ер- бу ерга қурилган бўлиб, бетартиб сочилгандек. Уларга киришинг билан зумда бурнингга бадбўй ҳид уриларди.

Ўша куни уйига яқинлашишимиз билан Пак Чонўк мактабдаги фаоллигидан фарқли равишда бирдан гапирмай, жим бўлиб қолди. Қора рангли сумкасидан бир тўп китобни олиб, озгина олдинроқда кетаётган бу болани мен бундай аҳволда ҳеч ҳам кўрмаган эдим ва табиийки, нима бўлаётганини ҳам тушуна олмасдим. Социализмни мақташни унчалик ҳушламайдиган, кўча болаларидан фарқли ўлароқ, катталарга хос ёмон сўзларни ишлатмайдиган Пак Чонўк, назаримда, мен ҳақимда ҳам яхши фикрда эди гўё. Балки, бунинг сабаби мен унинг уйига кетаётганим учун ҳамдир деган ўй ҳам бор эди, менда. Аммо баъзида кўзини бақрайтириб ёвқараш қиладиган бу боланинг ўша кундаги нигоҳи янада қўрқинчлироқ эди. Ўша куни унинг уйигача боргим ҳам келмасди. Пак Чонўк фақат иккимиз бўлишимизга қарамасдан яна одатдаги қилиқларини намойиш қилаётганди.

– Шунақа дегин, хўш, Ким Ҳо домланг яна нималар деди?

Ёки…

– Ҳа, сенинг фикрингга кўра Толстой деганлари шунақа инсон бўлган экан-да?! Ленин фикрларида, ҳатто Улуғ Ватан Уруши дея таъриф берилган даврларда, ҳатто Сталиннинг гапларида ҳам у ҳақида бир неча бор гапирилган экан-да, демак?? Лекин нима учун шундай одам динга, авом учун афюн бўлган динга ишонган?? Унинг бундай саволларига нима деб жавоб беришни билмасдан, бошим қотиб қоларди. Пак Чонўкнинг уйига борганимизда мени ғалати бир ҳис чулғаб олди. Бир қарашдаёқ ночорлиги кўзга ташланиб турарди. Биргина арзигулик манзара шуки, салқин кўча ва денгиз очиқ-ойдин кўз ўнгингизда ястаниб ётарди. Аммо бу манзарани кўрса кўнгил хира бўладиган даражада чанг босган пол бузиб турарди Устига-устак қалин чанг билан қопланган пол юрганингизда ғичирлаб кетарди. Уйнинг бисоти шу ягона хонага қўшни якка ошхонага солинган шолча билан якунланарди. Булардан ташқари уйнинг ҳатто оддийгина бир омборхонаси ҳам йўқ эди. Битта эски қути ва мол терисидан қилинган тоғора турган шу хонада унинг ёлъгиз, жулдур кийим кийган қари онаси астма билан оғриб ётарди.

– Ҳа, келдингми?.. Ошхонада қайнатилган иккита картошка бор… Эб ол….

Қари онаизор жудаям заиф, ингичка овозда гапирарди. Отаси ишга чиқиб кетган, укаси эса ҳали мактабдан қайтмаган экан.

Пак Чонўк шалоғи чиққан эшикни секингина очиб, ошхонага кирди. Иккита қайнатилган ва совиб қолган картошка солинган оқ идиш билан бир сиқим туз олиб чиқди. Унинг бу ҳолати мактабдаги важоҳатидан бутунлай фарқ қиларди. У содда ва меҳрибон инсон қиёфасига кириб қолганди. Ёш боладай кулиб:

– Қани, биттадан олдик. Совиб қолган бўлса ҳам еса бўлади деди-да, битта картошкани менинг олдимга суриб қўйди…

Бу воқеадан кейин, мана, деярли ўн йил ўтиб кетган бўлса ҳам ўша куни еган, эзилиб кетган ғалати картошка таъмини ҳалигача унутганим йўқ. Билмайман нега, ўшанда кўзларимда ачиқ ёшни ҳис қилгандим. Шундан сўнг Пак Чонўкнинг мактабда тентираб юришини, ҳар қандай ноодатий қилиқларини тушунгандай бўлардим ва уни кечира олардим. Бинобарин, биз яшаб турган муҳит остида энг асосий ижтимоий турмуш яширинганини ҳам тушуниб этгандим.

Пак Чонўк ҳам юқори мактабнинг сўнгги босқичи (3-синфи) ни битириши яқинлашгани сари безовталана бошлади. Олдинда университетга кириш ва Совет Иттифоқига ўқишга бориш турарди. Баҳоларимиз фақат ижтимоий фанлардангина яхши бўлиб, қолганлари айтиб бўлмас даражада эди. Пак Чонўкнинг ўқишга иштиёқи баландлиги учун кечаси билан тинимсиз мутолаа қиларди. Оқибатда тез-тез боши оғриб қолар, унинг бу ҳолатидан эса бирор яхши натижа кутиш амримаҳол эди.

Шу пайтга келиб мамлакатда 25 (йигирма бешинчи) июн воқеалари бошланди. 28 (йигирма саккизинчи) июн куни туш пайтида, Пак Чонўк мактаб мажлисида биринчи нутқ сўзловчи бўлиб турарди. Унинг сўзлаган нутқи, гапирган гаплари ва бақирган овози узоқ вақтгача қонимизни қайнатди. Одатдаги жуда кўп мажлисларда меъдага тегадиган гапларини йиғиб келмаганмикан деб нотўғри фикрга борган эдик, бу сафар.

Ўша куни битта ҳам ўқувчи дарсдан қочиб кетмади. Булутлар пастлаб, кун қоронғилашиб қолганди. Лекин шу қоронғулик қўйнида ҳам узоқ- яқиндаги тоғлар яна ҳам қорайиб, аниқроқ кориниб турарди. Биз синфдан отилиб чиқиб, маъруза залига кирдикда, бир-биримиз билан пичирлаша бошладик. Ҳамманинг юз кориниши жиддий, ягона муҳит ҳукмрон эди. Сеулнинг босиб олиниши ҳақидаги хунук хабар юрагимизни эзарди. Кун очиқ бўлса ҳам ёруғлик яхши тушмаслиги боис электр ёритгичлари узун арқон билан у ер-бу ерга осиб қўйилган, маъруза залида бўш жой қолдирмасдан зич бўлиб ўтиргандик. Директор ва ўқитувчилар кириб чиқадиган эшик томоннинг охирига ноодатий равишда бир чизиқ бўлиб тизилишдик. Гавжум зал ҳам сув қуйгандай жим -жит эди.

Бирдамлик ҳаммамизни бир-биримизга яқинлаштирганини барчамиз ҳис этиб турардик. Шундай қилиб, биринчи бўлиб Пак Чонўк: “Ўртоқлар бизнинг ботир аскарларимиз бугун тонгда Сеулни қайтариб олдилар. Ватанимиз якдиллиги кўз олдимизда яқинлашиб келмоқда. Айни дақиқада биз қандай қилиб шунчаки томошабин бўлиб туришимиз мумкин, дўстлар!”, деб столни мушти билан “тақ” этиб уриб қўйганида қарсак ва олқишлар момақалдироқдай тинмай янгради. Бу каби олқишларнинг ўхшаши йўқ, уларнинг тенги бўлмайди. Охир-оқибатда олқишлар тўфонида портлаш содир бўлиб, атроф гўё тошқин ичида қолгандек, зал важоҳатли тус олди. “Тўғри!!! Тўғри!!!” – қайсидир ўқувчи беихтиёр ўрнидан туриб кетди ва қўлларини бир-бирига уриб бор овози билан қичқирди:

– Сеулнинг эгалланишини, бирдамликни биз қўш қўллаб қувватлаб, илиқ кутиб олайлик!! Ҳа, кутиб олайлик!! Кутиб олайлик!! Кутиб олайлик!!!

Кимдир тўсатдан туриб унинг даъватини давом эттирди:

– Бу шарафли вазифа йўлида биз, биродарлар, вақтни бир кунга ҳам чўза олмаймиз – кетдик!!! Кетдик!!! Кетдик!!!

Залда ҳукм сураётган хурсандчилик ва ҳаяжон эритилаётган темирнинг қайнашига ўхшарди. Бирлашиш деганда, ҳамманинг хаёлига жараёнга тезда киришиб, қўшилиб кетиш келарди, ўша онларда. Бирлашиш тушунчаси чархпалагида ҳеч ким ортда бўлмаслиги, чекинмаслиги ва қоқинмаслиги керак эди. У хоҳ Пак Чонўк бўлсин, хоҳ Санг Ҳо бўлсин ёки ҳайдалган диреcтор ёхуд янги келаётгани, хоҳ жанубга кетган ўша инглиз тили ўқитувчиси- ҳамма-ҳаммаси бирлашиш деб аталмиш қайноқ қозон ичида баравар қайнаётганди.

Икки кундан кейин, 30-июнда, кўнгилларда ўзгача бир умид ва ҳислар мавжланаётган бир пайтда, мактабимизнинг ҳар бир бурчагида, фавқулодда нохуш хабар тарқалди: БМТ уруш бошланганини эълон қилганди! Бу хабарни эшитиб карахт бўлиб қолгандик. Бу юқоридан пастга тўсатдан йиқилиб тушганда содир бўладиган ҳолатга ўхшарди, қулоқларимиз битиб қолгандек. Бизни бир муддат даҳшатли сукунат чулғаб олди. Барчамиз эсанкираб қолгандик. Товушларимиз титраб, ўзимизни ҳушдан кетаётгандай ҳис қилардик. Барчамизнинг кўз олдимизга куни кеча бўлган йиғилиш ва унда айтилган хушхабар келар, бирлашиш ҳақидаги фикрлар энди бир саробдай туюларди. Аслида бу хабарнинг асл моҳиятини тушунмаганимиз учун ҳам бу гапларнинг бизга умуман дахли йўқдек эди. Ушбу воқеа замиридаги кўнгилсизликлар, ўттиз йил ва ундан ҳам кўпроқ тақдирнинг ўқдек тиғлари кўнглимизни пора-пора қилиши ҳақида ўйлаш ҳаёлимизнинг бир четига ҳам келмаган эди. Ўшанда биз буни эчими йўқ жумбоқ, узлуксиз давом этадиган муаммо эканлигини билмаган эканмиз.

Июлнинг бошига келиб кўчамизда аллақачон “Ҳарбий денгиз кучлари бошқармаси” жойлашган ва ҳатто бу бинода дастлабки портлаш ҳам содир бўлган эди. Биз, мактабнинг учинчи – юқори босқич талабалари эканлигимизга қарамасдан икки гуруҳга бўлиниб, ҳамма одамлар қатори урушга тайёргарликни бошлаб юборгандик. Бундан ташқари ялпи вазият ҳам ўзгача тус олган, июлнинг ўрталаридан бошлаб, асосий фронт аллақачон боши берк кўчага кириб қолганди. Шу йилнинг 15 (ўн бешинчи) августини она Ватаннинг бирлашиши йўлидаги байрам сифатида нишонлашни катта мақсад қилдик ва уни Сеулдан бошлашни лозим топдик. Бу ишларнинг олиб борилиши секин – аста Масан, Векван, Йўнгдўк каби шаҳарларга кўча бошлади. Бундан ортиб бош ҳам қимирлатиб бўлмасди. Баъзида фронтдан мақтов аралаш етиб келаётган хабарлар туман каби мавҳум эди. Кичкина ҳарбий қисмнинг оддий аскарлари ёки мустақил мулоҳазага эга бўлмаган зобитлари ҳақидаги миш-мишлар фронт ҳақидаэришни бўетказади. анг Ҳо кўнт қиз кредит пулини олиш учун директор қот олиб борган,____ ғалати хабарлар тарқалишига сабаб бўларди. Бу миш-мишлар асосан зобит йигитларнинг дўстлари орқали этиб келарди. Аслида бундай гап-сўзларсиз ҳам кўз олдимизда бўлаётган ҳодисалар талвасага тушиш учун етарли эди. Деярли ҳар кун бомбардимончи самолётлар шаҳар узра учиб юрар, давлатга қарашли ҳарбий бинолар аллақачон вайронага айланганди. Водийлар, кўчалар ва қишлоқлар пулемётлардан дақиқа сайин тартибсиз отилаётган ўқлар ва пиёда аскар дивизияси билан шу даражада тўлган эдики, тиқилинчдан ҳатто қўзғалиш ҳам мумкин эмас эди. Аскарлар окоп қазиб, яшириниб олган ёки мактаб ва уйларга тарқоқ жойлаштирилганди. Ҳарбий марш ва бошқа ҳарбий манёврларни тунда бажаришга мажбур бўлишарди. Шундагина душман шикаст етказа олмасди. Уруш чегарасидан ташқаридаги барча ҳудудларда ҳам дўзах каби тартибсизлик ҳукмрон эди. Устига-устак жанубдан Сеул томон шимолий йўналишда кўп сонли аскарлар оммавий тарзда йўлга чиқишган, лекин уларда талабга жавоб берадиган кучнинг ўзи йўқ эди. Зобитларнинг этиб келиши оз сонли яроқли одамларни ҳам озиқ-овқат етишмовчилиги қийнаётган пайтга тўғри келганди.

Бу жаҳаннам ва дўзах азоби шундай огир вазиятда Жанубдан эндигина кириб келаётган кўнгилли лекин тажрибасиз солдатларнинг сиёсий ва ғоявий ҳаракатларига умид боқълаш ва ишониш натижаси эканлигини тушуниб етдим. Одам сонининг етишмаслиги сабаб армия бригадасига яқиндагина охирги бўлиб қўшилган биз мактаб битирувчиларидан бир нечтасини фавқулодда топшириқ билан жойларга юборишарди.

Лекин ўша пайтлари жануб дунёси ҳақидаги мавҳум нарсаларни ўрганишга бўлган қизиқишим тушга ўхшаш, сабабсиз юзага келган, телба бир ҳиссиёт эди. Умуман Сеулга келаётган кўнгилли аскарлар аслида кимлар? Уларнинг кўринишлари қанақа? Кўнгилли бўлишларидан мақсадлари нима? Бундан ташқари сўнгги 5 (беш) йил давомидаги жанубликларнинг ҳаёти умуман қандай кўринишга эга, ҳақиқатан ҳам шимолдан эшитганимиздекми, ёки бошқачами? Буларнинг ҳаммасини билишни истардим.

Ваҳшилйлик билан қилинаётган шафқатсиз ҳужум пайтида бирлашиш ҳали ҳам долзарб муаммолигича қолганди. Махсус йиғинларда, аниқ маълумотлар асосида “Ёсудаги қўзғолон”, “Чежудаги исён” ва шунга ўхшаш воқеаларнинг қандай содир бўлганлиги ҳақида қулоқларимизга бир неча бор қуйилиб, улардан безиб ҳам кетгандик. Аслида бизни инқилоб етакчилари кўпроқ қизиқтирарди. Ана шундай қўзғолонларнинг сардорлари ҳисобланмиш Синг Ман Ри ёки Ким Гу ўзи қандай одам экан.?! Совет Иттифоқи қўшинлари томонидан эгаллаб олинган, социализмни илгари сураётган Шимолий Корея тизим турининг, Пак Чонўк, Че Санг Ҳога ўхшаганларнинг сири нимада экан? Демократияни ваъда берган жанубий Корея кимларга таяниб иш кўрмоқда? Буларнинг ҳаммаси мен учун қизиқ эди.

Жануб дунёсидаги муҳит, турмуш тарзига ўзим гувоҳ бўлмаганим учун у ҳақида аниқ тассаввурга эга эмас эдим. Лекин ҳамманинг еб-ичиш ва яшаш илинжида 38- параллелни кесиб ўтиб, жанубга йўл олаётгани Жануб ҳақидаги тахминимни қатъий хулосаларга алмаштиришимга етарли асос бўла оларди. Шунингдек, буларнинг ҳаммаси жануб хусусидаги таассуротимни тиниқлаштирарди. Аслида, бундай аниқ хулосаларга келишимнинг асосий сабаби Чонг Санг Донг оғанинг ҳаёти билан ҳам боғлиқ эди ва унинг мисолида жанубдаги ҳаёт кўз олдимда яққол гавдаланарди.

Япон мустамлакасининг сўнгги йилларида ўрта мактабнинг 1- (биринчи) курсига киргандим. 4- (тўртинчи) курс ўқувчилари энг катта курс бўлиб, оғалар бошлиғи ҳамма курс ўқувчиларини бирдай назорат қилиб, машқ бажаришга мажбур қилишарди. Чонг Санг Донг исми жисмига монанд миттигина, паст бўйли, лекин ўзига яраша салобатли, келишган йигит эди. Қачон, қаерда кўрманг ҳақиқатгўй обрўлилардан ҳисобланар, бир кўришдаёқ аслзодалардай таассурот қолдирарди. Ўйлаганимдек, у энг бой ҳудуд – Санжедонгда яшаган экан. У одатда камгап ва жиддий бўлиб, икир- чикирларга эътибор бермайдиган одам эди. Лекин мавриди келганда ҳамма мактаб ўқувчиларини муҳим ишларга жалб қилиб, улрага йўлбошчилик ҳам қила оларди. Унга ҳеч ким қаршилик қилмасди. Хулласи калом, ана шундай эътиборли одам эди Чон Санг Донг.

Япония чекингандан сўнг, 1945 йилнинг сентябр ойида бўш ўринлар янгитдан тўлдирилиб, мактаб дарвозаси қайтадан очилгандан сўнг, Чон Санг Донг ҳам мактабга одатий, бошқа оддий ўқувчилар кийимида қатнай бошлади. Унинг ўзигагина хос савлат, мулойимлик ҳар бир кишининг кўзига дарров ташланиб турарди. Тез орада Чон Санг Донг ҳеч кимнинг эътирозисиз ўқувчилар жамиятининг раҳбари этиб тайинланди. У залнинг орқа ўриндиқъида ўтирганларга ўз миннатдорчилигини эшитилар-эшитилмас даражада, бир неча сўз билан ифодалаб, сокин гапирарди. Чон Санг Донг нутқидаги хотиржамлик ҳам унинг яна бир ўзига хос фазилатини кўрсатарди.

Бир неча ойлардан сўнг, 1946 йилнинг январи бошларида директор мактаб ходимлари ва ўқувчилар ўртасида мактабни бошқариш билан боғлиқ баҳс-мунозаралар, келишмовчиликлардан безиб, бир неча ўқитувчини ўзи билан эргаштириб жанубга кетиб қолди. Унинг ўрнига даотсизм таълимоти тарафдори бўлган одам-туман халқ таълими бўлимининг собиқ мудири директор бўлиб келди. Ўшандан кейин Чон Санг Донг оға ҳам сирли равишда, изсиз йўқолиб қолди.

1946 йил ғалаёнлари пайтида жанубга биринчи бўлиб қочганлар орасида биздан кетиб қолганлар ҳам бўлганмикин-а? Менга қолса мактабимиз вакилларини “қочоқ” деб айтмаган бўлардим.

Тахминларимга кўра, 1945 йилнинг сентябридан 1946 йилнинг январ ойи охирларигача бўлган тўрт ой мобайнидаги мактаб муҳитини эсласам, бу қандайдир ўхшовсиз ишланган шиша идишга ёки тутруқсиз эртакка ўхшаб кўринарди. Бу муҳит янгидан ўсиб чиққан пибимпабга[1] ўхшаб жануб ҳаётидан умуман фарқ қилмас, худди Тоисо ва Суоива даврларида Япония бошидан кечирган ҳаётдек эди. Аслида, устозларнинг кўп қисми япон юқори мактаби ёки университет битирувчилари бўлиб, камдан кам ҳолатда Америка ва Европа тузини тотган одамлар қўшилиб қолганди. Домлаларнинг ҳаммаси ҳам Ғарбий Европанинг олийжаноб жентелменлари, ҳар қайси жиҳатдан “қийналиш” деган нарсани билмай ўсган одамлар эди. Эрталабки чошгоҳда кичкина жуссасига ҳамоҳанг кўринишли мактаб ўқитувчиси плаш ичида жойлашган апелсин рангидаги чиройли костюмининг юқори чўнтагида икки бош бармоғи тиқилган ҳолда мовий осмонга аланглаб қараб, “бугун осмон жуда мусаффо, талабалар, сизлар ҳам бугунги тонг каби соф ва мусаффосиз деб”, айтганида тушуниб бўлмайдиган бир ҳисни туйгандим, ўшанда.

Бир неча йилдан сўнг мен ҳам жанубга қочоқ бўлиб келган вақтимда қачонлардир илк қочоқлар оқимига қўшилиб келиб қолган ўқитувчиларим аллақачон бу ердаги университетларда профессор, олий бошқармалар мутахассиси ва бошқа нуфузли лавозимларда фаолият кўрстаишарди.

1946 йилнинг январ ойи бошларида қатъиятсизлик ва иккиланишлар, чалкашликлардан безиб турган пайтларимиз жануб ғоялари ўрнига орзуларга етакловчи, янги Шимолий Корея тизимини ўрнатиш ҳаракати бизнинг мактабимизга ҳам этиб келганди. Мактабдаги ушбу ҳаракат бошида турган киши, албатта, ўша эски директоримиз ўрнига келган, даотсизм таълимоти тарафдори, собиқ халқ таълими мудири эди. Ўша пайтлари биз унинг икки соатлаб давом этадиган узундан узоқ тарғибот, нутқ ва маърузаларининг дастлабки гувоҳлари эдик.

“Ўтмишнинг кишани – япон мустамлакачилиги зулмидан азоб чекиб, 36 (ўттиз олти) йил умримиз ўтди. Ундан кейин ҳукуматимиз ўйин қилиб, бизни аввалгидан ҳам қийнаётганига 3 (уч) ой бўлибди, ваҳоланки, мустақил бўлганимизга 4 (тўрт) ой бўлди, ўртоқ талабалар. Жабр чеккан бутун жаҳон халқларининг озодлигига генерал Сталин бошчилигидаги буюк русларнинг мардонавор кураши билан эришилган”, деб дона-дона сўзлаш услуби, гапириш оҳанги ҳам бошқача эди, янги мактаб директорининг. Унинг биз учун номаълум бўлиб келган фикрлари, сафарбарликка чорловчи (азбаройи нима ҳақида гапираётганини тушинмаган бўлсам-да) қандайдир тарих ва жамият тизими ҳақидаги мафкуравий чақириқлари шу пайтгача қулоғим остида жаранглаб тургандек бўлади. Барча талабалар жамланган жойда бир қўлида кўк дафтар тутиб, тик турганича Ленинникига ўхшаш кўк шляпасини стол устига қўйиб, пешона терини арта-арта, икки соатлаб, узоқ, жўшқин нутқ сўзлаганди. “Ҳа шундай! Энди…Бугун осмон мусаффо. Сиз талабалар, ҳаммангиз шу тонг каби соф ва мусаффо кўринасиз” каби мароқли ва сурурли, шунингед самимий гаплар бизни энди буткул тарк этгандек эди.

Чон Санг Донг оға ҳам ўша тартибсиз вазиятларда сирли равишда ғойиб бўлганди. Йўқ, бундай ўзгариш, албатта, ишончли бошқарув борасидаги мунозаралар қуршаб олган мудҳиш вазият билан бир вақтнинг ўзида содир бўлиб қолган эмасди. Оғанинг йўқолиб қолиши навбатдаги зарба эди, холос. Ўзгаришлар аллақачон бошланиб, секин-асталик билан натижа кўрсатаётганди. Олдинига Чон Санг Донг Кўнг Чонг номи билан талабалар уюшмасига раислик қилди. Бу одамнинг ўзи табиатан бошқаларга ўхшмайдиган, туғилганидан бошлаб Ғарбий Европалик жентлмендек фикр юритарди.

Дунё чархпалагида ҳеч нарса абадий бўлмаганидек маълум муддатдан кейин раислик яна алмашиб, бошқа бир талаба уюшмага раҳбар этиб тайинланди. Чон Санг Донг оғанинг ўзгаришлар таъсирида ўз ўрнини бўшатиши таъбиий бўлсада, кейин сирли равишда, бирданига йўқолиб қолиши ҳайрон қоларли эди. Унинг ҳам жанубга кетиб қолганини анчадан кейин билдим.

Биринчилардан бўлиб жанубга кетган кишилар, аслида биздан фарқли, бошқача одамлар бўлган, деган мавҳум тушунча бор эди бизда, ўша пайтларда. Улардан кейин 1948 йил 38 – параллел ёпилган пайтда орқама-кетин жанубга йўл олганларнинг иккинчи гуруҳи, мен аввалроқ таъкидлаган инглиз тили оқитувчи сингари одамлардан иборат эди.. Қочоқларнинг кейинги, учинчи оқими Кореа Жанги бошлангандан кейин, яқинлашиб келаётган Хитой қўшинларидан қочиб, чегарани кесиб ўтишга мажбур бўлган, жуда катта гуруҳдан иборат бечораҳол қочоқлар бўлган. Юқоридагиларни ҳисобга олиб Чонг Санг Донг оға кетганларнинг аниқ биринчилари бўлса керак, деган хулосага келдим.

Шундай қилиб Чонг Санг Донг Жанубга биринчилар қаторида кетган ва кейин, баъзи миш-мишларга қараганда, ҳарбий хизматдан сўнг, Сеул универсисетининг ҳуқуқшунослик факултетига ўқишга кирган эмиш. Унинг табиатидан шундай қарор қабул қилишига ишонса бўларди. Бу воқеалардан кейин, чамаси бир йилдан кўп вақт ўтиб, 1947 йилнинг бошларида ёки Пак Чонўк қайтиб келишидан олдинроқ, кутилмаганда Чон Санг Донг оға таътил олиб, ўзи туғилиб ўсган жойларга қайтиб келди. 38 -чизиқ қаттиқ назорат остига олинганлигига анча вақт бўлган эди. Япон бошқаруви даврида ўзини анча тутиб олган одамлар ўз ўрнини мустаҳкамлаб бўлишган. Бу жанобнинг тасодифан қайтиб келиши мени озгина ҳайратга солиб қўйди. У Сеулга шунчаки университетда ўқиш учун кетгандек эдими? Лекин университет фақатгина Сеулда мавжуд эмасди, балки Ҳенг Янгда ҳам аллақачон янги олийгоҳ очилган бўлиб, узоқ-яқиндаги кўпчилик ёшлар шу эрга ҳужжат топшираётган бир давр эди.

Бунинг устига, айнан ўша пайтларда Ён Чонг бўйлаб ўтган 38- параллелни пулга йўл бошловчи йўллаб кесиб ўтаётган бахтсиз одамлар тақдир тақозоси билан рус аскарлари ўқларидан отиб ташланар, ёки қўлга тушиб узундан-узоқ чўзиладиган ҳарбий судга дучор бўлишарди. Шундай хавфли вазиятда, бундан бор ёғи бир неча кун олдин 38 – параллелни кесиб ўтган Чон Санг Донг оғанинг ҳеч қандай асоратсиз ва қийинчиликсиз кириб келгани ажабланарли эди. Унинг юз-кўзларидан гўёки куппа- кундузи, чегарани хотиржам кесиб ўтган-у, йўлига тўғаноқ бўлганларга эса шараф билан: “Мени ўз юртимда қиладиган ишларим бор ва кўнглим ватанимга келишни хоҳлади, истагим она-юртимга қайтиш экан, хўш, ким менга қарши чиқа олади” – деб айтаётгандек бўларди. Чон Санг Донг оға ҳеч нарса бўлмагандек шимолга қайтиб келганди. У жанубга кетиб қолган пайтидагидан умуман фарқ қилмасди. Фақат оганинг ғарб зиёлиларига хос модали костюми ва унга мос бўйинбоғи, ўша пайтларда удум бўлган соч қўйиши уни анча башанг қилиб кўрсатарди. Калта қилиб очилган энсаси ҳам бутунлай бошқача кўринишда бўлиб, айнан Чон Санг Донг услубининг ўзига хослигини эслатарди. Унда талабалар уюшмаси бошлиғи вазифасини эгаллаган вақтлардаги ҳаяжон энди умуман йўқ эди. Ўзи тамомлаган эски мактабга ўз оёги билан яна қайтиб келган одам ҳам айнан Чон Санг Донг, чунки у айнан шуни истаганди.

Кейинроқ билсам, Чон Санг Донг, тахмин қилганимдек, 1946 йилнинг бошларида, кўчишнинг илк босқичидаёқ энг биринчилардан бўлиб, оиласи билан яна жанубга кетиб қолган экан.

Ўша пайтлари жанубга кетган бўлса ҳам, кейин очиқчасига ўз ватанига қайтиб, ўзи битирган мактабни излаб келган. Уюшма бошлиғи бўлган пайтлари ўзи ёрдам берган талабанинг маслаҳатига кўра мактабнинг ҳар бир бурчагини кўздан кечириб, мамнун ҳолда бошини чайқаб, мийиғида кулиб қўярди. Кўнглида тасодифан уюшма раҳбарлигидан четлаштирилиши, кейин бошқа бировнинг раис этиб тайинланиши ҳақидаги хабар билан боғлиқ аччиқ хотиралар бўлса-да, унда ҳеч қандай норозилик ифодаси ёки бирор кимсага нисбата аламзадалик ҳисси коринмас эди. Бу дунёда нима бўлганда ҳам уларнинг ўзига хос сабаблари бор эканлигини чуқур тафаккур, тиниқ тасаввур билан ҳис этиб, тўғри хулосаларга келиш, унинг хулқ -атвори, ўзини тутиши ва ички оламида намоён бўларди.

Ўша куни Чон Санг Донг оғанинг барча мактаб ўқувчилари қаршисида турганлигининг айни ҳақиқат эканлиги мени яна бир бор ажаблантирганди.

Дарс тугагандан сўнг, Минг Чонг уюшмаси томонидан берилган тезкор хабарга кўра ҳар бир синфнинг аъзо талабалари жанг сирлари ўргатиладиган залга йиғилишди. Япон бошқаруви даврида қиличбозлик ва дзюдо ўргатиладиган залга ўхшаш бир хил хоналарга ўша замонларда татами[2] тўшалганди. Лекин ҳозир бу жанг кўрпалари олиб ташланган, текис, қоп-қора, очиқ тахтали пол кўриниб турарди. Биз бу ерни Япон бошқаруви давридан қолган ном билан атаб келардик. Аслида бу залдан кўп ҳам фойдаланилмасди. Одатда мактаб ҳовлисида турли маросимлар, талабаларнинг умумий йиғилишлари учун жой керак бўлган ҳолатларда шу залдан фойдаланишарди. Янгилик билан боғлиқ йиғилишлар одатдаги мунозараларсиз бўлмасди. ” Хабарлар ҳақидаги йиғилиш”- деган бу атама ҳам, назаримда, бир оз ғалати ва ғайритабиий эди. Йиғилиш тугагач, ташқарига чиққанимизда булутлар пастлагандек, бир оздан кейин қор ҳам ёғиб юборадигандек туюлди. Кеч қиш ҳавоси бўлишига қарамасдан ёқимли бир илиқлик бор эди. Биз китоб, сумкамизни тутганcа гуруҳ-гуруҳ бўлиб мудожан[3] залига кириб бордик. Ҳозиргина тозаланган зал ичини тутун аралаш чанг тутиб кетганди. Турли синф аъзоларидан бўлган ўқувчилар навбат билан, ҳеч нарсаси йўқ, яланғоч тахтали полга тиқилишиб, ёнма -ён ўтирдик.

Бироздан сўнг, Минг Чонг уюшмаси раҳбари мийиғида кулиб, нотиқни ичкарига олиб кирди. Не кўз билан кўрайки, қаршимда Чон Санг Донг турарди. Ҳайратдан тилим айланмай қолди. Ундан икки ёш кичик бўлган, аъзоларнинг ҳозирги бошлиғи ён деворда осилган улкан текикки[4] тагидаги тоза стол олдига бориб, оҳиста гап бошлади:

“Бугун яна бир махсус ахборот ҳақида хабар бермоқчиман. Нафақат бошқалар, балки сиз жаноблар ҳам яхши биласизларки, биз ҳурмат қиладиган, ўртоқ Чон Санг Донг бир қанча вақт муқаддам Сеоулга кетган эдилар. Бу ҳурматли дўстимиз бир неча кун олдин қайтиб, Миллий Университет ташкил этиш режасига қарши чиққанларнинг этакчиси бўлишда давом этмоқдалар. Шу сабаб дўстимизнинг камтарлик қилишларига қарамасдан уларга сўз беришга қарор қилдик.”

Мана шу тарзда Чон Санг Донг Жанубий Кореа давлатининг Сеоул Университетини Миллий Университетга айлантириш режасига қарши кураш ахборотини бериш учун келганди. Бошқача қилиб айтганда, у ушбу жангнинг жасур жангчиси сифатида ахборот бермоқчи эди.

Шу тариқа таништирувдан сўнг Чон Санг Донг юзида табассум билан, бироз олдинга одимлади. Ўриндиқнинг икки четига қўлларини тираб, юзида чуқур ҳаяжон акс этганича жим қотиб турди. Ниҳоят охисталик билан гап бошлади:

“Ҳозиргина Минг Чонг уюшмаси раҳбари мени шу кунларда Миллий Университет режасига қарши кураш етакчиси сифатида фаолият юритмоқда деб айтдилар. Жаноб “этакчи” деб бироз ошириб юбордилар. Балки этакчиликдан узоқроқ, энг уқувсиз, охиргиларнинг охири дейишим ҳам мумкиндир. Лекин шундай десам ўзимни ҳам, сизларни ҳам камситган бўламан. Шунинг учун, келинг яхшиси, энг охирида юрувчилардан сал яхшироқман, деб айтақолай.”

Ушбу сўзларни айтаркан ёнида ўтирган Минг Чонг уюшмаси раҳбарига қараб мийиғида, маъносиз кулиб қўйди. Яланғоч тахта полда ўтирган биз талабалар ҳам унга эргашиб кулдик.

Бундай нутқ, бу оҳанг, бу юз ифодаси -буларнинг ҳаммаси жанг майдонидан йироқ бўлсада, у ҳозир ҳақиқий жангчидай сўзлаётганди.

“Аввало, сизларни қизиқтираётгани Миллий Университет режаси моҳиятини билишдан иборат деб ўйлайман. Бу ўзи нима? Бунинг ортида кимлар турипти? Миллий Университет режасида қандай сиёсий мақсад бор? Умуман, шунга ўхшаш саволларга бир оз тўхталиб ўтмоқчиман”.

У ўз нутқини мана шундай жиддий кўринишда давом эттириб, ҳар сафаргидек хотиржам гапирарди. Унинг ҳар бир айтган гаплари содда ва тушуниш осон эди. Қуйилиб келаётган бу сўзлар, фикрлар, бир икки соат давом этадиган, аниқ далилл ва фактларга асосланмаган, қуруқ, умумий гаплардан иборат бўлган одатдаги ахборотлардан бутунлай фарқ қиларди. Бу каби йиғинлардан кўнглимиз бузилиб, зерикиб кетгандик. Лекин Чон Санг Донгнинг Жанубдаги вазият, Миллий Университет режасига қарши олиб борилаётган ҳаракатларнинг ҳолати ҳақидаги нутқи, сўзлаш оҳанги ва услуби бизни бутунлай ром қилиб, қизиқтириб қўйқанди.

Чон Санг Донг, жанубдаги Миллий Университет режасига қарши бўлганларнинг бири бўлгани учун бунинг салбий томонларини тушунтиришга ҳаракат қиларди. Бу режа билан боғлиқ муаммолар эчимини секин – аста, бирма-бир топиб келаётгандек эди. Ундаги бу кабу хусусиятлар ўша пайтларда, биз ўрганиб қолган социалистлардек ўриндиқларни силкитиб чиқиб кетиш, ортиқча мағрурлик, ўзини устун қилиб кўрсатиш каби жирканч жиҳатлардан анча йироқ эди

Чон Санг Донг айнан шу кўринишда, гўё жанубдаги Миллий Университет барпо этиш режасига қарши жангда қатнашаётганга ўхшарди. Гаплари қисқа ва лўнда бўлсада, қизиқ ҳикоя каби таъсирли эди.

Бу нарса мени бир томондан ҳайратга солса, бошқа томондан чалкаштириб юборарди. Шимолий Кореянинг янги тизими тарафдорлари бўлган Че Санг Хо, Пак Чонўкка ўхшаган ғаламис кишилардан қутулиш учун биринчилардан бўлиб жанубга кетган , Чон Санг Донгдек одам, қандай қилиб бир ўзи бутун бошли Миллий Университет барпо этиш режасига қарши курашаётган экан. Бу жануб дунёсида қандай сиёсат ҳукмронки, шундай мукаммалликни яратмоқда.

Ўша вақтларда жануб ҳақидаги илк ёрқин тасаввурим айнан Чон Санг Донг оға орқали уйғонганди. Унинг 38-параллелни кесиб ўтиб, яна жанубга кетиб қолганига чамаси 30 (ўттиз) йил бўлди. Ҳозиргача ундан аниқ хабар топмаганман. Балки Сеоулдаги ғалаён пайтида шимоллик ёки жанублик аскарлар томонидан отиб ўлдирилгандир. Ёхуд ўша пайтдаги кўпчилик аскарлар сафига қўшилиб яна шимолга қайтиб келгандир. Тахминлар кўп. Нима бўлганда ҳам бу тахминларнинг қайси биридир ҳақиқат. Чон Санг Донг 1947 йилнинг эрта баҳорида куппа- кундузи, бамайлихотир чегарани кесиб ўтиб, йўлига тўғаноқ бўлганларга шараф билан: “Мен ўз мамлакатим учун қиладиган ишларим бор ва кўнглим юртимга келишни хоҳлади, истагим ватанимга қайтиш экан, хўш, ким менга қарши чиқа олади” – деб, қайтиб кела олмаслиги аниқ эди.

Ким билади, балки оиласи билан биринчилардан бўлиб Америкага кўчиб кетган бўлса ҳам керак. Ҳозир ҳам 50 йил олдинги ўзига хос сифатларга эга бўлган Чон Санг Донг Америка фуқаролигини олиб, тинчгина, ҳассасига таяниб, Кимганг ва Пекту тоғларида сайр қилиб юрган бўлиши ҳам мумкиндир. Бу тахмин ҳам ҳеч қандай асосга эга эмас.

Менинг Жануб ҳақидаги иккинчи тасаввурим Ли Гуанг Жин ҳаёти орқали намоён бўларди.

У Гуангвўндўнинг Тўнгчўн деган жойидаги ўрта мактабдан синфимизга янги келганди. Лекин Ли Гуанг Жинда оддий қишлоқ боласига хос соддаликдан асар ҳам йўқ эди. Бир қарашдаёқ бошқа болалардан кескин ажралиб туришини билиш қийин эмасди.

Ли Гуанг Жин озод бўлган йилимиз япон йигитлари ташлаб кетган бўш ўринларни тўлдириш учун ўқувчи йиғиш вақтидан сал кечроқ келганди.

Ўша пайтда фақат Ли Гуанг Жингина эмас, балки бошқа узоқ-яқин қишлоқлардан ҳам кўпгина болалар мактабимизга тизилиб кириб келишди. Японлар қайтиб кетгандан кейин, мустақиллик йиллари таълимга катта эътибор берилганлиги учун мактабимиз эшиклари катта очилиши билан бирга янги мактаблар ёмғирдан кейинги қўзиқориндай кўпайиб кетди. Яқин атрофдаги Анбйўн, Мунчўн каби қишлоқлардан келган болалар майлику-я, ҳаттоки жануб томондаги Сепў, Чўрwўндан тортиб шимолдаги Кўвон, Йўнгвонгача бўлган қишлоқ болалари ҳар ой уй ижара ҳақи сифатида 2 (икки) кг. гуруч тўлаб ўқишарди. Бу болаларнинг кўпчилиги гўл ва содда бўлиб, бу эрлик кўча болаларидан бутунлай фарқ қиларди ва кишида бошқач тасаввур қолдирарди. Бир-икки йил ичида бу қишлоқ болаларнинг кўпчилиги Пусан, Жонгё шаҳарларида ташкил этилган Минг Чонг қўмитасида асосий бошқарув ўринларини эгаллаб олишга улгуришганди.

Чекка қишлоқ болаларидан бўлган Ли Гуанг Жин улардан кескин фарқ қиларди. Қиш фаслида, кўкрагининг ўртасида оқ тўлқинсимон чизиқлари бор тўқ жигарранг свитер, қайтарма қалпоғи (капюшони) осилиб турадиган қиммат плаш кийиб, унча-мунча шаҳар болаларини ортда қолдирадиган даражада хушбичим эди. Ҳар қандай ишда оддий қишлоқ боласига ўхшамас, қатъиятли, қизиққон ва озода эди.

Асли келиб чиқиши ҳақида сўрашганда у ҳардоим “ўртаҳол фермер” деб айтарди. Лекин унинг оиласи қишлоқ хўжалиги, балиқчилик, савдо-сотиқ ва яна шунга ўхшаш нарсаларни биргаликда олиб борадиган бойлар синфи сифатида маълум бўлган, шаҳарнинг маҳаллий савдогарларидан бири ҳам бўлиши мумкин эди. Ли Гуанг Жиннинг қандай оиладан эканлигини Северанc Тиббиёт мактабини тамомлаб, яхши мутаҳасис бўлиш учун тиббиёт мактаби шифохонасида фаолиятини давом эттираётган катта акасидан ҳам билиш қийин эмасди. Хуллас Ли Гуанг Жингга ўхшаган кўча боласи ҳеч бир маҳаллий савдогарнинг ўғилларидан кам эмас, ҳар қандай шаҳар боласига ҳар жиҳатдан бас кела оларди. Фанлардан олган баҳолари ҳам синфдошларидан анча юқори бўлган.

Лекин Ли Гуанг Жиннинг ғалати жиҳати ҳам бор эди. У синфдошлари билан тез-тез урушар, урушганда уларни бигиз билан қўрқитарди. Шундай тез ва қизиққон табиатига мос овози ҳам бўғилганга ўхшаб чиқарди.

Иккинчи ярим йилликнинг охирида, она тили фанидан имтиҳон топшираётган пайтимиз Ли Гуанг Жин орқамдаги партада ўтирарди. Мен жавоб варақамни тўлдириб бўлиб, зерикканимдан, чиқиб кетсаммикин, деган ҳаёл билан иккиланиб ўтирганимда, бирдан орқамдан секин-аста, уч-тўрт марта туртди. Аста ўгирилиб қарагандим, у оғзини тез-тез қимирлатиб, “жавоб варақангни партанинг нариги четига суриб қўй, ўзинг суяниб, деворга яқин ўтир” деб пичирлади. Мен имтиҳон кузатувчиси турган жойга қараб, нима қилишни билмай қолдим. Бундан ташқари, Ли Гуанг Жин ижтимоий фанларни мендан кам билмаслиги, ҳатто табиий фанларни мендан-да яхшироқ билиши ҳақида ўйлаб, ҳатто имтиҳон қоидасига риоя қилмаган тақдиримда ҳам, тушуниб бўлмайдиган нарсани илтимос қилаётганди. Мен у билан кўп ҳолларда ким ўзарга мусобақалашиб, баҳслашиб қолардим. Бир икки дақиқа иккиланишдан кейин бирдан ўрнимдан туриб, тўлдирилган жавоблар варақасини имтиҳон кузатувчиси олдига олиб бориб қўйдим ва чиқиб кетдим. Ташқарига чиқиб, кузатиб турдим. Ли Гуанг Жин қалам орқасини тишлаб, чайналар, атрофга аланг-жаланг қараб, нордон нарса еб қўйгандай афтини буриштириб ўтирарди. Анчадан кейин стадионга чиққан Ли Гуанг Жин ғазабдан қаттиқ асабийлашаётганди. Икки кўзи ғазаб ўтида ёниб, бутун бир синф олдида менга мазах аралаш тикилиб турарди. “Пасткаш, ярамассан”, деди у. “Синфдаги биринчилик каби нарсаларга бефойда жон куйдириш – бу худбинлигингдан далолат, намунча биринчи бўлишни ёқтирмасанг.”,- деди у жаҳл ва киноя билан. Лекин бирорта бола унинг тарафини олиб гапирмади. Чунки аслида ким биринчилик учун курашаётганлиги ва бошқалардан ўғринча кўчираётганлиги ҳаммага маълум эди. Қолаверса, унга қарши чиққанлар ғашга тегадиган ва асабни бузадиган сўзларга кўмилиши тайин эди. Ли Гуанг Жин ҳар қандай ишда фақат ўзинигина ўйлайдиган худбин ва такаббур бола эди.

Синфдаги биринчилик учун кураш шу даражада асабни бузадиган ёқимсиз ва кулгили нарса эканлигини мен ҳам яхши билардим.

Аста-секин мактаб тизими шакиллана бошлади. Пак Чонўк кабиларга ҳар жиҳатдан таъсир ўтказа оладиган бола айнан Ли Гуанг Жин эди. Аввал бошидан у Пак Чонўкдан шунчалик нафратланар эдики, уни кўрганда худди шилимшиқ қуртни кўргандай жирканарди. Оппоқ сопол тугмасининг уч донаси осилиб турган, ола-була қорага бўялган каноп палтонинг ёнига қора халтани узун қилиб осиб олган Пак Чонўкнинг шарпаси пайдо бўлиши биланоқ, Ли Гуанг Жиннинг дарҳол ранги ўзгариб, қалтираб кетарди. Ҳар гал уни кўрди дегунча “чирт” этиб туфларди-да, қаергадир секингина қочиб қоларди. Табиийки, Пак Чонўкдан нафратланишда Ли Гуанг Жин ҳам ундан қолишмасди. Ли Гуанг Жинни худди илонни кўргандай ёмон кўрарди. Қачон унга дуч келиб қолса икки кўзидан ғазаб ўти чақнарди. Ит-мушук деганлари худди шу бўлса керак. Бу икки инсон орасидаги муносабат, ҳозирги тахминимча, бундан анча олдин, 1930 йилларда, Германияда натсистларнинг коммунистик партиядан нафратланишининг бир тури эмасмикан деб ўйлайман. Пак Чонўк ва Ли Гуанг Жин орасидаги келишмовчилик уларнинг ижтимоий табақаларидаги фарқ билан ҳам боғлиқ эмас, деб ҳам ўйлардим, ўшанда. Лекин ҳозир Ли Гуанг Жин ва Пак Чонўк ўртасидаги адоват уларнинг ички дунёсидаги фарқдан келиб чиққандек туюларди менга.

Ўша пайтларда, ҳар жиҳатдан ахлоқсиз бўлишга улгуриб бўлган Ли Гуанг Жин мендан бир синф юқори ўқийдиган қиз билан ошиқ-маъшуқ бўлиб юрарди. Мухаббатини ҳаммага кўз-кўз қилиб, синфдошлари олдида фахрланиб, оғиз гўпиртириб гапирарди. Севги-муҳаббатларини достон қилиш, аслида, тенгдошлари орасида ҳам тез-тез учраб турадиган ҳолат бўлган. Лекин бу нарса синф бош сардори Пак Чонўкнинг қулоғига етиб борса бирор ишкал чиқиши муқаррар эди.

Шанба кунги умумий мажлисда Пак Чонўк фақат Ли Гуанг Жин масаласини тутиб олиб, уни оғзидан кўпик тошиб танқид қилди. Ундан кейин музокара жараёнида ҳам ташкилий сардор, ташвиқот сардори ва улардан ташқари яна уч-тўрттаси чиқиб, бошқа болалар ҳам бош сардорнинг гапларига бутунлай қўшилишларини айтидилар ва Ли Гуанг Жинни қаттиқ қоралашди. Унинг хулқ-атворидаги чидаб бўлмайдиган буржуазик хатти-ҳаракатларни бирма- бир санаб, шахсиятпараст, худбин, муросасиз эканлигини айтиб, буни аниқ мисоллар билан исботлаб беришди. Ҳатто эшитганда ҳам гуноҳ бўладиган уятли ишларнинг икир-чикиригача айтиб ташлашди.

Мажлис сўнгида Ли Гуанг Жин танқид стулида туриб, буларга жавоб бериши керак эди. Лекин у бу танқидларга осонликча ён бермади. Бошқа болалардан фарқли, етарлича қатъият ва хотиржамлик билан барча айбловларни рад этди. Ҳақ эканлигини исботлашга ҳаракат қиларди. “Йигит ва қиз бир-бирлари билан учрашиб туришининг нимаси ёмон”, деди у хириллаб, сўраш оҳангида. Бундан ташқари Ли Гуанг Жин мактабга узоқдан қатнашини ва ижарада ёлғиз туришини айтиб, бу унинг учун осон эмаслигини, у қиз унга опа ўрнида бўлиб, кийимларини ювиб, у-бу ишда унга қараб туриши аслида мақтовга лойиқ, тенги йўқ муносабатлар дея барча танқидларга қатъий эътироз билдирди.

Пак Чонўк ҳам ҳақ эканлигини исботлашда ундан бўш келмасди. “Бу гапларни сен қандай қилиб айтяпсан, ўртоқ Ли Гуанг Жин. Одатдаги дўстларнинг сўз ва амаллари шундай бўладими?. Шу соф опа-укачилик бўлса, буни шундай ифлос буржуазияга хос йўл билан махтаниб айтасанми? Ўртоқ сен ҳали хам ўзингга келмадинг, чоғи? Агар сен ўзингни оқлаб шундай фикрда қолсанг биз буни шундай қолдиролмаймиз. Бу муаммони мактабнинг Минг Чонг уюшмаси умумий йиғилишида муҳокама қилиш учун юбормоқчиман, деди Пак Чонўк.

Шундан сўнг Ли Гуанг Жиннинг капалаги учиб, қўрқиб кетди ва жаҳлини ичига ютиб, танқидларга қарши чурқ этмади.

Бироқ ўшандан бир неча кун ўтгач, Ли Гуанг Жин бирданига кўздан ғойиб бўлди. Аввалдан ғалати ҳаракатлар қилиб юрган бола бўлгани учун унинг тўсатдан ғойиб бўлгани ҳаммага қизиқ туюлди. Фаол ўқувчилардан бир нечтаси уни ҳатто қидириб, мактаб ташқарисидаги ижара уйига ҳам боришди, лекин ундан бирор хабар топишолмади. Уй эгасининг гапига қараганда, у уч-тўрт кунга ўз уйимга бориб келаман деб, юкларини йиғиштириб, чиқиб кетган экан.

Бу воқеадан йигирма кунлар ўтгач, Ли Гуанг Жин кутилмаганда яна мактабда пайдо бўлиб қолди. Билишимизча, у севган қизи билан чегарани кесиб, Совет Иттифоқи ҳудудларига ўтиш ушун ?умен Дарёси томон боради, йўлда қўлга тушиб, қайтиб келади.

Дарё бўйидаги Сосура деган жойдан ижарага уй олиб, қайиқ ҳақида суриштириб юрганида шубҳали кўрингани учун чегара қўшинлари томонидан тутиб олинган. Уни сўроқ қилишганида муваффақиятларга эришишнинг энг яхши йўли коммунизм тугилган юрт-Москвада ўқиш кераклигини, бу унинг энг катта мақсади эканлигини очиқ -ойдин айтиб беради. Қўлида қимматбаҳо кумуш безакли буюм бор эди. Ниҳоят ҳар икки талабани маҳаллий бошқарув органига топширишади. Уларни Тонг Чонгдаги уйи ва мактаби тўғрисида суриштириб, сўроқ қилишади. Кейин кузатув остида келган йўлларидан яна поэзд орқали қайтариб юборишади. Улар шаҳар текширув буроси томонидан яна сўроқ қилиниб, оз фурсатдан кейин қўйиб юборишади. “Ҳеч нарсадан қўрқмайдиган ёш болалардек, чегарани осонгина кесиб ўтмоқчи бўлишган, бу зумрашалар. Бунда ҳеч қандай жиддий муаммо йўқ”, деб ҳисоблайди, ҳукумат. Мактаб ҳам буни ҳеч қандай муаммо сифатида қабул қилмасликка қарор қилишди. Ҳукуматнинг уларга ҳеч қандай жазо бермаганининг сабаби Ли Гуанг Жи билан бирга кетган қизнинг акаси, ўша пайтда туман ҳокими эканлиги бўлса керак.

Шундан кейин, бир ой ўтмасдан Ли Гуанг Жин яна йўқ бўлиб қолди. Бу сафар у ҳеч кимга билдирмасдан ғойиб бўлганди. Лекин унинг жанубга кетганлиги аниқ эди. Ўқувчи қиз ўртасидаги муносабатлари қизнинг акаси аралашуви билан тугатилгач, олов характерга эга бўлган Ли Гуанг Жин учун кетишдан бошқа чора йўқ эди.

1948 йилнинг эрта баҳор кунларидан бирида, Ли Гуанг Жин мактабда яна пайдо бўлди. У шаҳар ҳокимлигида ишлаш ва мактабда қайта ўқиш учун ҳужжат топширганди. Ҳеч кимга билдирмасдан кетиб қолгандан кейин, Пече юқори мактабида ўқиб юрган пайтида айрим жиноятларга бош бўлганлиги сабаб полиция томонидан қидилаётганлиги учун бу томонларга яна қочиб келганди.

Ли Гуанг Жин мана шундай ярамас ва такаббур бола бўлган.

Ли Гуанг Жиннинг бу сафарги кўриниши бутунлай бошқача эди. Унга нима бўлаётганини аниқ айтиш осон бўлмаса-да, ундан жанубнинг ҳиди келаётганлигин билиш қийин эмасди. Туфлисининг тагигача осилиб турган қора шимининг чоки худди пичоқ билан қирқилгандай теп-текис, ундан таралаётган ўткир атир ҳиди қандайдир ғалати ва ёқимсиз, бурунни ачиштириб, кўзни ёшлантирарди.

Бу атир ҳиди, бир томондан, декадентларга[5] хос тасаввурни берса, иккинчи жиҳатдан, меъёрдан ортиқ эркинликнинг бузуқ ва ахлоқсиз кўринишини эслатарди. Бу пировардида ҳар бир унсур ўз ҳолича, ҳеч қандай қаршиликсиз озод ва эркин бўлиб, ўз йўлида давом этаётгандек тассурот қолдирарди. Ҳар бир бурчакка сочилиб ётган уруғлардек, ҳеч бир қонун -қоидасиз ўз ҳолича кетаётган олам бизни томоша қилиб тургандек эди.

Бир оз вақтдан кейин, 1950 йилнинг декабрида шимол қочоқларидан бири бўлиб Пусанга келдим. Биринҳcи кун тунда иш қидириб, учинчи чизиққа чиққанимда ғарамланган сомон устида ўн етти-ўн саккиз ёшлардаги бир ёш ишчи йигит “Шилланинг ойдинли кечаси” қўшиғини айтаётганди. У бу қўшиқни ҳудди озиқ овқат ғарам бўлган тоғ чўққисида, оёғини тебратиб ўтиргандек, берилиб куйларди. Шу пайт ғалати ҳаяжонни ҳис қилдим. Шунинг баробарида, бу менга яна ўша пайтларда радио орқали мунтазам янграйдиган “Петти саҳифаси” қўшиғини ҳам эслатарди. Ҳар гал ўша қўшиқни тинглаганимда ҳудди ифлос ва жирканч сувда чўмилгандек, ҳис қилардим ўзимни.

Эндигина жанубдан келган Ли Гуанг Жин мана шундай ифлос ва жирканч ишлар билан баробар чегара билмас тийракликни ҳам биргаликда олиб борарди. Ли Гуанг Жин Чон Санг Донг оғада мавжуд яхши фазилатлар – соф ва покизалик, тўғриликдан йироқроқ киборли ва такаббур бўлиб кўринарди. Шляпасидаги артиб ташланмаган мумдан тортиб, ташқи кўринишигача ғалати эди. Сеулдан якка кураш сирларини ўрганиб келиб, одамлар орасида ўзини кўрсатишга ҳам улгурди. Унинг ҳар бир ҳаракати бутунлай ўзгача- ахлоқсиз ва бетавфиқ, ҳаддан зиёд фаоллик, чегар билмас эркинлик-буларнинг ҳаммаси Жануб дунёсининг ҳароратидан бўлса керак деган тасаввур уйғонарди, менда. Сеулдаги ўрта мактаб безорилари ўртасида катта жанжал чиққанлиги, тўполонда пичоқдан қурол сифатида фойдалангани ва катта лавозимдаги одамнинг ўғли яралангач, жазодан қўрқиб шимол чегарасидан ўтиб келгани ҳақида гапириб, баланд овоз билан ҳаммага махтанарди. Лекин буларнинг ҳаммаси менга қуруқ гапдек туюларди.

Пак Чонўк ва Минг Чонг уюшмасининг бошқа аъзолари Ли Гуанг Жинга қандай жавоб беришни билмай мулзам эдилар. Ва ниҳоят, беихтиёр қаҳрамон жангчи сифатида ном қозонган Ли Гуанг Жинга яхши муомалада бўлишга қарор қилиб, бир пайтнинг ўзида унинг жабр кўрган ҳолатларини бирма-бир ошкор қилиб, айёрлик билан муаммони ўзларидан соқит қилишди.

Лекин орадан икки ой ўтар ўтмас Ли Гуанг Жин ишкалли талабалар орасида муаммоларга кўмилиб, бутунлай ажралиб қолди. У энди ҳамма нарсага эътиборсиз, беғам ва бепарво бўлиб қолганди. Тобора кучсизланиб бораётган Ли Гуанг Жин чиндан ҳам ачинарли ҳолга тушиб, кундан кун заифлашиб борарди. Ниҳоят, бир йил ўтмасдан, 1949-йилнинг бошида яна жанубга кетиб қолибди. Ўшандан кейин унинг жанубда нима ишлар билан бандлиги, туриш турмуши ҳақида аниқ бир хабар ололмадим.

Корейс тилидан Бобур Миразизов ва
Зулхумор Мирзаева таржимаси

__________________
[1] Пибимпаб-янги униб чиққан майсага ўхшаш ўсимлик; шу ўсимлик зиравор сифатида қўшиладиган корейс миллий таоми.
[2] Жанг кўрпаси
[3] Жанг сирларини ўргатувчи зал
[4] Махсус символ- рамзлардан бири, бу нарса ўша даврларда ҳам текикки деб аталарди.
[5] 19-аср охири-20 аср бошларидаги буржуа адабиёти ва санъатида тушкун антереалистик оқим тарафдорлари

1947 yilning bahori edi. Pak Chono’k mamlakatda boshlangan liberallashtirishdan oldin kemasozlar bilan ishlab, keyingi bir-ikki yil davomida ishlari o’ngidan kela boshlagandi. U o’qishga bo’lgan qiziqishi, tirishqoqligiga ishongani uchun o’zining maxsus jomadonchasini ko’tarib, shahar mehnat birjasi homiyligida maktabimizga “yangi bola” bo’lib  kirib keldi. Boshdan oyog’igacha kiyib olgan qora maktab kiyimi ancha juldur, yirtiqlaridan osilib turgan ip bo’lakchalari bu ko’rinishni yanada g’aribroq ko’rsatar, xuddi kimdir boshiga gazetani yaxshilab o’rab undan qolganini qirqib tashlagandek. Qop-qora, hurpaygan sochlarining kirligiga qarab, uni yaqin orada yuvmaganini bilish qiyin emas, ustiga ustak ularning tikka-tikka bo’lib  qolgani bir qarashda hech qanday yoqimli taassurot qoldirmasligi aniq edi. Unda nafislik va xushbichimlilikni ko’rmoqchi bo’lgan har qanday kishi ko’zini qanchalik ishqalab, ochib- yummasin, bari befoyda edi.

Bir kun oldin sinf rahbarimiz kemachilar tarafidan yangi bola kelishini, uni iliqlik bilan kutib olishimiz lozimligini uqtirib, aks holda butun sinf oldida kechirim so’rattirishini va shunga o’xshash bir qator jazolar berishini ta’kidlagandi. O’shanda  bu bola haqida umumiy tasavvurga ega bo’lsak-da, uning bu darajada aftodahol ekanligini mutlaqo  kutmagan edik. Murabbiy ogohlantirmaganida, uning bu holatidan xandon otib kulishimiz tayin edi. Rahbarimizning tanbehiga qaramasdan, bir necha  orqa o’rindiqdagi bolalar Pak Chono’k kirishi bilan o’zlarini tutolmasdan, nafaslarini ichlariga yutib qiqirlashdi.

Murabbiy ingliz tilidan dars berardi. Burjua davri bo’lishiga qaramasdan har doim oq ko’ylak bilan sariq rangli tor kostyum kiyib, sariq zanjiri  osilib turadigan cho’ntak soatini olib yurardi. Aslida bunday kiyinish o’sha paytda shimol sharoitiga umuman to’gri kelmasdi. Odamlarning kiyinish madaniyati xususida to’xtaladigan bo’lsam, ularning nihoyatda oddiy va soddaligini bilsam-da, o’qituvchilar orasida yoshlarning ongi past va ilmsiz deb qaralganligi tufayli bu haqda gapirish qiyin edi.  Ingliz tili darsida, yozish mashq’ulotida doskada  gap tuzgan paytimiz, “Y” ni egib yoziladigan qismini qat’iylik bilan yozolmasdan,  shoshilib  egib yozdim-u, oxirigacha yetkaza olmadim.  Qo’rqqanimdan daq’-daq’  titrab, qaltiraganimni hali ham eslayman. Shu sabab o’qutuvchimiz  baribir yaxshi odam emas, degan  tasavvur xayolimdan ketmaydi.

Oyog’i kalta, tanasining tepa qismi mittigina gavdasiga mos, qalin labli Pak Chono’k ilk boqishda  juda sodda ko’rinishiga qaramasdan, kuchli va baquvvat edi. U minbar tepasida  tik turib, ikki ko’z soqqasini tez-tez, taajjub bilan sinfning u yog’-bu yog’igacha yugurtirib, sinf o’qutuvchimizning tanishturuv so’zini eshitib bo’lgach, navbati kelishi bilanoq  xuddi kutib turgandek  “O’rtoqlar, xursandman, Son Bang Kong portida yashayman, Pak Chono’k”, deb jarangli ovozda o’zini tanishtirishni davom ettirdi va qisqa nutq so’zlashni boshladi. Sinf o’qituvchimizdan tortib, o’quvchilargacha  – hammasi hech narsaga e’tibor bermay, shovqin-suron qilib, Pak Chono’kni savollarga ko’mib yubordi.

“Biz nafrat tuyg’usini o’rganishimiz kerak. O’rtoqlar, sinfimiz dushmandan nafratlanmasa, biror ish ham qilolmaymiz. Nafrat tuyg’usini o’rgansakgina, inqilobni amalga oshirishimiz mumkin. Bu davlatimiz uchun yagona haqiqatdir. Bugun sizlar bilan ilk uchrashgan mana shu ajoyib dargohda men eng avvalo sizlarda ana shunday tuyg’uni uyg’otishni xohlayman. Sizlardan ham shuni  kutib qolaman”.

-“Jin ursin, boshidagi qo’polligidan asar ham qolmadi”, ko’pchilik uning o’zini tutishi, nutqidan lol bo’lib, yosh boladek uyalib, ismini aytishga ham tili aylanmay qolgandi.

Pak Chono’k ta’zim qilib, oldindan belgilab berilgan joyga borib o’tirdi. Sinf o’qituvchimiz  g’alati kulib, xayoli parishon holda maqtovga o’xshash bir-ikki og’iz gapirganda, allaqachon uning yuzi g’azabdan bo’zargandi. Xullas, sinfdoshlarimizning  kayfiyati buzilganligi bois bir be’tayinning  to’satdan singdirmoqchi bo’lgan  “tuyg’usi” bizga tog’ri kelmadi.

O’sha kunlari tanaffus bo’lishi bilan yoshi katta, bo’yi uzun bolalar Pak Chono’k tomonga yashirincha qarab-qarab qo’yishar va o’zlaricha allanimalarni pichirlashishardi:

-Ha, hamma yomonliklarni ko’rarkanmizda…

-Nimasini aytasan, endi bizga bir balo bo’lmasaydi…

-E, o’ziyam  g’irt kommunist ekan-da!

Ikki oy o’tar-o’tmas ingliz tili murabbiysi hech bir sababsiz janubga ketib qoldi. Aytishlaricha, u kechasi yo’lga chiqqan, yo’l boshlovchi yollab, tunda 38-paralleldan o’tib olganmish. Oradan ancha vaqt o’tgach, o’qituvchimning janubdagi bir orolda maktab direktori bo’lib ishlayotganidan xabar topdim. Shundan keyin Pak Chono’kning maktabimizga kelgunga qadar kechirgan  hayoti, turish turmushi bilan qiziqdim. Oradan yillar o’tib, 1960 yilning o’rtalarida janub tomon yo’l olgan muallimim Pak Chono’k bilan Seulga kelgan ekan. Murabbiy bilan uchrashganimda har ikki-uch gapning birida Pak Chono’k haqida bergan savollarimga javob berish paytidagi ustozning kulib turgan yuz ifodasi hayajonli edi. Bu tabassumning sabablarini o’z mushohadamdan kelib chiqib, quyidagicha izohlagan bo’lardim: yoshligida Yaponiya universitetlaridan birida tahsil olgan muallim mustaqillikka erishganimizdan keyin shimolning eng shimoliy qismida yashab, sharoyitga chidolmasdan, janub sari yo’l olgandi. O’n yildan ortiq vaqt mobaynida janub hayoti, dilida qolgan armon  yoxud taqdirga tan berish hissi aks etmaganmikan bu yuz ifodasida?! Afsuski, shundan keyin bu inson ko’p yashamadi va bu dunyoni tark etdi.

Aslini olganda, mustaqillikdan keyingi davrda Pak Chono’k o’z harakatlari, qiladigan ishlariga mos ismi-sharifining ham qishloq ahliga xosligi, buning ustiga zamonaviy bo’la olmayotgani sababli boy ko’cha savdogarlarining o’rta maktabda o’qiydigan o’gillari orasida har doim kulgiga qolib yurardi. Umumiy hammomning borligini ham bilmasligi, xitoy oshxonalariga hatto kirib ham ko’rmaganligi, buning yana bir isboti edi. Shunga qaramasdan, hech kim uni nazardan chetda qoldirmasdi. Darsdan keyin bir guruh bezori bolalar unga uyatsiz gaplar aytib, haqorat qilishardi. Ayrim hollarda esa xunuk so’zlar bilan masxara qilib, bema’ni laxjalar bilan siylashardi. Bularning ta’sirida Pak Chono’k ham sekin -asta tasavvur va zehnini tiniqlashtirib, nafratini berkitib o’z talqinidagi tabaqaviy dushmanlariga qarshi kurash o’tida yonardi. U o’qishga qabul qilinishi bilanoq, Ming Chongning boshlang’ich tashkiloti boshqaruvchisi sifatida tanilib, oradan ko’p o’tmasdan mas’ul boshqaruvchi mansabiga ega bo’ldi. Shundan so’ng uning nafratga to’la qalbi jazavaga tusha boshladi. Avvallari pisibgina xonaga kirib – chiquvchi odamdan bir yumalab sinf lideriga aylandi va bu o’rnini mustahkamlay boshladi. Bir oz vaqt o’tgach o’qishni yig’ishtirib, biznesga kirishib ketdi, natijada kim qo’rqoq, kim qat’iyatsiz, kim burjua qarashlaridan qutula olmagan, degan fikrlarga barham berdi. Uning bu holati jonimizga tegib, hatto qiliqlaridan charchay boshladik. Masalan, har kuni dars tugab, xayrlashuv paytida o’qituvchi gapini yakunlagach, u o’rtaga chiqib, uyalmasdan “shu kunning yakunlovchi so’zi” deb o’ttiz-qirq daqiqa jamoaviy o’qish haqida gapirar va seminar vaqtida esa beo’xshov tovushlar chiqarib baqir-chaqir qilardi. Sinf majlislarining barchasida go’yoki u hammadan ustundek edi. Maktab o’quvchilari o’rtasida bo’lib o’tadigan anjumanlarda ham Pak Chono’k yagona etakchi bo’lib qoldi. Maktabda o’tkazilgan majlislarda doim birinchi yoki ikkinchi o’rinda so’zga chiqib, xotirjam, ohista gapirardi.

Pak Chono’k o’z sinfdoshlarini qo’rqitib, ularning ustidan hukmronlik qila boshladi va hatto o’qituvchilarning aksariyati undan hayiqishgani uchun oddiy muomila ham qila olmay qoldilar. Ba’zida nazariga biror kishi tushib qolsa, shubhasiz, uni tanqid qilib, ovozining boricha haqoratlardi.

Pak Chono’k maktabimizga kelgan paytda sinf rahbari bo’lgan o’sha ingliz tili o’qituvchisi janubga yo’l olganidan bir yilcha o’tib, deyarli barcha o’qituvchilar uning izidan o’sha tomonlarga ketib bo’lishgandi. Natijada ularning o’rniga ikki yillik pedagogika institutini tamomlagan yangi, yosh o’qituvchilar kelishdi. Bu yoshlar o’z xohishi bilan shimolning, shuningdek maktabimizning yangi qoidalariga tezda moslashib borishardi. Pak Chono’k Ming Chong boshlang’ich tashkilotga yangi tayinlangan, o’quvchi hayotiga mas’ul shaxs – ustoz Che Sang Ho bilan doim pinhona sirlashib turardi. Har doim odmigina jemfer kiyib yuradigan Che Sang Honing ovozi yoqimsiz, ikki ko’zi bejo, nigohi qo’rqinchli edi. U o’rta maktabni bitirgan, juda kambag’al dehqon oilasidan chiqqan yolg’iz farzand bo’lib, mamlakatimiz mustaqillikka erishgach, anchadan beri ko’ngliga tugib qo’ygan niyati amalga oshib, Pxenyan rus maktabiga o’tadi. Bitiruvchilarning ko’pchiligi zobit sifatida ishga kirayotgan bir paytda u armiyadan qochib, yuqori va o’rta maktab rus tili o’qituvchisi bo’lib ishlashni lozim topgandi. Lekin oradan ikki yil o’tib, qilgan ishining noto’g’ri ekanligini kech bo’lsada anglab yetdi. Bu rus maktabi haqida gapiradigan bo’lsam, uning janubdagi ingliz maktablaridan umuman farqi yo’q, faqatgina nomi rus maktabi edi, xolos.  Maktabning maqsadi esa, eng zo’r maxfiy agentlarni tayyorlashdan iborat bo’lgan. Che Sang Ho onasining yolg’iz farzandi ekanligi uchun oilasiga tirgak bo’lishni ko’p o’ylar, shuning uchun ham armiyadan qochib, o’qituvchi bo’lishni istagandi. Ikki yil o’tib, 1950 yilning boshida xizmatdan qochib katta xato qilganini tushungandi. Ammo yana askar bo’lib, yo’qotilgan vaqtni qaytarib bo’lmasligini, hammasini boshqatdan boshlashga endi juda kech ekanligini ham bilardi. Uning sinfdoshlari leytenant yoki kapitan bo’lishgan, unvonlari kundan-kun oshib borardi.

1950 yil erta bahor kunlarining birida uning maktabga sochi olingan holatda kelganini hali-hanuz unutolmayman. Yuz ifodasidan o’tgan yili rus tili maktabini bitirib, armiyadan qochib, o’qituvchilikni tanlagani xato bo’lganidan afsusdaligini, ikkinchi tomondan, o’zining burjua holatidan ham ko’ngli to’lmayotganini bilish qiyin emas edi.

Lekin oradan vaqt o’tib, 25 iyun  voqeasi boshlangach, mamlakat notinchlikka yuz tutgan pallada, Che Sang Ho birdan mayor bo’lib oldi. Bu o’sha davrda shimoldagi hayot tarzi, sharoit qay ahvolda bo’lganligidan dalolat berardi.

Shunday qilib, yangi rus tili o’qituvchisi bo’lib maktabimizga kelgan ustoz Che Sang Honing maktab xodimlari orasidagi obro’si Pak Chono’kning o’quvchilar orasidagi obro’si bilan bir xil edi. Uning jahli chiqsa ikki ko’zi doim qizarib, qattiq jazavaga tushardi.

Bir voqea hodisasi shunday bo’lgan edi:

Yaponiyaning Kiyoto universitetini bitirib, mustaqillikkacha sotsializm nazariyotchisi sifatida uzoq-uzoqlarda tashviqot olib borgan, ozodlikdan keyin, professional maktabning direktori bo’lib ishlagan bir kishi, maktabimizda direktor o’rinbosari lavozimida ish boshladi. “Olti tilni bilarmish” kabi mish-mishlar tufayli o’quvchilar orasida obro’si oshib ketdi. Uning past bo’yiga o’tkir nigohi mutanosib, doim bejirim kostyum, yengil shlyapa kiyib yuradigan, vazmin, tashqi ko’rinishi bilan hammaga o’rnak bo’ladigan olim edi.

Lekin yangi director o’rinbosari  lavozimida  bir yil ham ishlamasdan, mavqei tushirilib, ishdan bo’shatildi va Chung Ang partiyasi nashriyotiga tarjimon etib tayinlandi. Sababi, bir kuni tor yubka, kamzul kiyib olgan, mayxonada ishlovchi ofitsiant qiz kredit pulini olish uchun direktor xonasiga kirganida, xonaning bir burchagida ham yordamchi, ham “qo’riqchi” vazifasini baravar olib borayotgan ustoz Che Sang Ho ko’rib qoladi va o’qituvchilar yig’inida bu voqe’ani muhim hodisa deb hisoblab, bosh organga yetkazadi, keyin bu  rostdan ham  katta muammoga aylanadi. Bu voqeaga boy odamlar erkinligining namunasi deb ham tamg’a bosdilar.

Bu inson direktor o’rinbosari bo’lishiga qaramasdan, o’z ixtiyori bilan adabiyotdan dars berishni istagani, bir kuni esa o’quvchilar orasida iqtidorini ko’z-ko’z qilish uchun nemis va ona tilidagi she’rni doskaga yozdirganini ko’rib, biz u haqda engil tabiat va bir oz maqtanchoq deb xulosa chiqargan edik.

Direktorimiz ishdan bo’shab ketgach, Peng Kang Gun partiyasining sobiq raisi, baland bo’yli va ochiq yuzli bir kishi yangi direktor bo’lib keldi. U fursat topdi deguncha xonasining bir burchagida yordamchi va “qo’riqchi” vasifasini bajarayotgan o’sha yoshgina Che Sang Ho bilan har bir ish xususida maslahatlashib oladigan bo’ldi.

Jahon klassik adabiyotini o’qishi lozimligini uqdirishga qanchalik harakat qilinmasin ustoz Che Sang Ho baribir adabiyotga qiziqa olmadi. U badiiy san’atga bo’lgan qiziqishini bir chetga surib,  butunlay boshqa tomonga og’ib bo’lgandi. Agar o’tish davrining o’quvchisi timsoli sifatida Pak Chono’k tilga olinadigan bo’lsa, albatta, o’sha davrning o’qituvchisi timsolida ustoz Che Sang Honi ko’rsatishimiz mumkin. Bir og’iz so’z bilan  aytganda, Pak Chono’k sinfdoshlarini qo’rqitib buyruq berganidek, ustoz Che Sang Ho ham o’qituvchilarni deyarli qo’rqitib, o’z amriga bo’ysundirardi.

Esimda, o’shanda birinchi sinfda o’qirdim. Qaysidir shanba kuni o’z odatimga xilof ravishda uyga erta qaytayotgandim.  Tasodifan Pak Chono’kning uyi tomonga borib qoldim. Uyimga ketish yo’lida temir yo’llar kesishgan joy bor edi. Pak Chono’k shu kesishmadan keyingi, bitta ham daraxt o’smaydigan, qiyshayib qolgan, toshko’prigi bor, xaroba qishloqda yashardi. Hatto poyezddan chiqayotgan tutun ham bu joyga yetganda negadir quyuqlashib ketardi. Bu qishloq asosan qimorbozlar, o’g’rilar, eski, yolg’iz mayxonada xizmat qiladigan qizlar va piyonistalar, xullasi kalom, hayoti barbod bo’lgan kishilar yashaydigan bir sharmanda makon edi. Tomiga qora simlar o’ralgan kulbalar toshko’prik atrofidagi tepalikning u yer- bu yerga qurilgan bo’lib, betartib sochilgandek. Ularga kirishing bilan zumda burningga badbo’y hid urilardi.

O’sha kuni  uyiga yaqinlashishimiz bilan Pak Chono’k maktabdagi  faolligidan farqli ravishda  birdan gapirmay, jim bo’lib qoldi. Qora rangli sumkasidan bir to’p kitobni olib, ozgina oldinroqda ketayotgan bu bolani men bunday ahvolda hech ham ko’rmagan edim va tabiiyki, nima bo’layotganini ham tushuna olmasdim. Sotsializmni maqtashni unchalik hushlamaydigan, ko’cha bolalaridan farqli o’laroq, kattalarga xos yomon so’zlarni ishlatmaydigan Pak Chono’k, nazarimda, men haqimda ham yaxshi fikrda edi go’yo. Balki, buning sababi men uning uyiga ketayotganim uchun hamdir degan o’y ham bor edi, menda. Ammo ba’zida ko’zini baqraytirib yovqarash qiladigan bu bolaning o’sha kundagi nigohi yanada qo’rqinchliroq edi. O’sha kuni uning uyigacha borgim ham kelmasdi.  Pak Chono’k faqat ikkimiz bo’lishimizga qaramasdan yana  odatdagi qiliqlarini namoyish qilayotgandi.

–   Shunaqa degin, xo’sh, Kim Ho domlang yana nimalar dedi?

Yoki…

–   Ha, sening fikringga ko’ra Tolstoy deganlari shunaqa inson bo’lgan ekan-da?! Lenin fikrlarida, hatto Ulug’ Vatan Urushi deya ta’rif berilgan davrlarda, hatto Stalinning gaplarida ham u haqida bir necha bor gapirilgan ekan-da, demak?? Lekin nima uchun shunday odam  dinga, avom uchun afyun  bo’lgan dinga ishongan?? Uning bunday savollariga  nima deb javob berishni bilmasdan, boshim qotib qolardi. Pak Chono’kning uyiga borganimizda meni g’alati bir his chulg’ab oldi. Bir qarashdayoq nochorligi ko’zga tashlanib turardi. Birgina arzigulik  manzara shuki, salqin ko’cha va dengiz ochiq-oydin ko’z o’ngingizda yastanib yotardi. Ammo bu manzarani ko’rsa ko’ngil xira bo’ladigan darajada chang bosgan pol buzib turardi Ustiga-ustak qalin chang bilan qoplangan pol yurganingizda g’ichirlab ketardi. Uyning bisoti shu yagona xonaga qo’shni yakka oshxonaga solingan sholcha bilan yakunlanardi. Bulardan tashqari uyning hatto oddiygina bir omborxonasi ham yo’q edi. Bitta eski quti va mol terisidan qilingan tog’ora turgan shu xonada uning yol’giz, juldur kiyim kiygan qari onasi astma bilan og’rib yotardi.

–   Ha, keldingmi?.. Oshxonada qaynatilgan ikkita kartoshka bor… Eb ol….

Qari onaizor judayam zaif, ingichka ovozda gapirardi. Otasi ishga chiqib ketgan, ukasi esa hali maktabdan qaytmagan ekan.

Pak Chono’k shalog’i chiqqan eshikni sekingina ochib,  oshxonaga kirdi. Ikkita qaynatilgan va sovib qolgan kartoshka solingan oq idish bilan bir siqim tuz olib chiqdi. Uning bu holati maktabdagi vajohatidan butunlay farq qilardi. U sodda va mehribon inson qiyofasiga kirib qolgandi. Yosh boladay kulib:

–   Qani, bittadan oldik. Sovib qolgan bo’lsa ham yesa bo’ladi dedi-da, bitta kartoshkani mening oldimga surib qo’ydi…

Bu voqeadan keyin, mana, deyarli o’n yil o’tib ketgan bo’lsa ham o’sha kuni yegan, ezilib ketgan g’alati kartoshka ta’mini haligacha unutganim yo’q. Bilmayman nega, o’shanda  ko’zlarimda achiq yoshni his qilgandim. Shundan so’ng Pak Chono’kning maktabda tentirab yurishini, har qanday noodatiy qiliqlarini tushunganday bo’lardim va uni kechira olardim. Binobarin, biz yashab turgan muhit ostida eng asosiy  ijtimoiy  turmush yashiringanini ham tushunib etgandim.

Pak Chono’k ham yuqori maktabning  so’nggi bosqichi (3-sinfi) ni  bitirishi yaqinlashgani sari bezovtalana boshladi. Oldinda universitetga kirish va Sovet Ittifoqiga  o’qishga borish turardi. Baholarimiz faqat ijtimoiy fanlardangina yaxshi bo’lib, qolganlari aytib bo’lmas darajada edi. Pak Chono’kning o’qishga ishtiyoqi balandligi uchun kechasi bilan tinimsiz mutolaa qilardi. Oqibatda tez-tez boshi og’rib qolar, uning bu holatidan esa biror yaxshi natija kutish amrimahol edi.

Shu paytga kelib mamlakatda 25 (yigirma beshinchi) iyun voqealari boshlandi. 28 (yigirma sakkizinchi) iyun kuni tush paytida, Pak Chono’k  maktab majlisida birinchi nutq so’zlovchi bo’lib turardi. Uning so’zlagan nutqi, gapirgan gaplari va baqirgan ovozi uzoq vaqtgacha qonimizni qaynatdi. Odatdagi juda ko’p majlislarda  me’daga tegadigan gaplarini yig’ib kelmaganmikan deb noto’g’ri fikrga  borgan edik, bu safar.

O’sha kuni bitta ham o’quvchi darsdan qochib ketmadi. Bulutlar pastlab, kun qorong’ilashib qolgandi. Lekin shu qorong’ulik qo’ynida ham uzoq- yaqindagi tog’lar yana ham qorayib, aniqroq korinib turardi. Biz sinfdan otilib chiqib, ma’ruza zaliga kirdikda, bir-birimiz bilan pichirlasha boshladik. Hammaning yuz korinishi jiddiy, yagona muhit hukmron edi. Seulning bosib olinishi haqidagi xunuk xabar  yuragimizni ezardi. Kun ochiq bo’lsa ham yorug’lik yaxshi tushmasligi bois elektr yoritgichlari  uzun arqon bilan u yer-bu yerga osib qo’yilgan, ma’ruza zalida bo’sh joy qoldirmasdan zich bo’lib o’tirgandik. Direktor va o’qituvchilar  kirib chiqadigan eshik tomonning oxiriga noodatiy ravishda bir chiziq bo’lib tizilishdik. Gavjum zal ham suv quyganday jim -jit edi.

Birdamlik hammamizni bir-birimizga yaqinlashtirganini barchamiz his etib turardik. Shunday qilib, birinchi bo’lib Pak  Chono’k: “O’rtoqlar bizning botir askarlarimiz bugun tongda Seulni qaytarib oldilar. Vatanimiz yakdilligi  ko’z oldimizda yaqinlashib kelmoqda. Ayni daqiqada biz qanday qilib shunchaki tomoshabin bo’lib turishimiz mumkin, do’stlar!”, deb stolni mushti bilan “taq” etib urib qo’yganida qarsak va olqishlar momaqaldiroqday tinmay yangradi. Bu kabi olqishlarning o’xshashi yo’q, ularning tengi bo’lmaydi. Oxir-oqibatda olqishlar to’fonida portlash sodir bo’lib, atrof go’yo toshqin ichida qolgandek, zal vajohatli tus oldi. “To’g’ri!!! To’g’ri!!!” – qaysidir o’quvchi beixtiyor o’rnidan turib ketdi va qo’llarini bir-biriga urib bor ovozi bilan qichqirdi:

– Seulning egallanishini, birdamlikni biz  qo’sh qo’llab quvvatlab, iliq kutib olaylik!! Ha, kutib olaylik!! Kutib olaylik!! Kutib olaylik!!!

Kimdir to’satdan turib uning da’vatini davom ettirdi:

– Bu sharafli vazifa yo’lida biz, birodarlar, vaqtni bir kunga ham cho’za olmaymiz – ketdik!!! Ketdik!!! Ketdik!!!

Zalda hukm surayotgan xursandchilik va hayajon eritilayotgan temirning qaynashiga o’xshardi. Birlashish deganda, hammaning xayoliga jarayonga tezda kirishib, qo’shilib ketish kelardi, o’sha onlarda. Birlashish tushunchasi charxpalagida hech kim ortda bo’lmasligi, chekinmasligi va qoqinmasligi kerak edi. U xoh Pak Chono’k bo’lsin, xoh Sang Ho bo’lsin yoki haydalgan director yoxud yangi kelayotgani, xoh janubga ketgan o’sha ingliz tili o’qituvchisi- hamma-hammasi birlashish deb atalmish qaynoq qozon ichida baravar qaynayotgandi.

Ikki kundan keyin, 30-iyunda, ko’ngillarda o’zgacha bir umid va hislar mavjlanayotgan  bir paytda, maktabimizning har bir burchagida, favqulodda noxush xabar tarqaldi: BMT urush boshlanganini e’lon qilgandi! Bu xabarni eshitib karaxt bo’lib qolgandik. Bu yuqoridan pastga to’satdan yiqilib  tushganda sodir bo’ladigan holatga o’xshardi, quloqlarimiz bitib qolgandek. Bizni bir muddat dahshatli sukunat chulg’ab oldi. Barchamiz esankirab qolgandik. Tovushlarimiz titrab, o’zimizni hushdan ketayotganday his qilardik. Barchamizning ko’z oldimizga kuni kecha bo’lgan yig’ilish va unda aytilgan xushxabar kelar, birlashish haqidagi fikrlar endi bir sarobday tuyulardi. Aslida bu xabarning asl mohiyatini tushunmaganimiz uchun ham bu gaplarning bizga umuman daxli yo’qdek edi. Ushbu voqea zamiridagi ko’ngilsizliklar, o’ttiz yil va undan ham ko’proq taqdirning o’qdek tig’lari ko’nglimizni pora-pora qilishi haqida o’ylash hayolimizning bir chetiga ham kelmagan edi. O’shanda biz buni echimi yo’q jumboq, uzluksiz davom etadigan muammo ekanligini bilmagan ekanmiz.

Iyulning boshiga kelib ko’chamizda allaqachon “Harbiy dengiz kuchlari boshqarmasi” joylashgan va hatto bu binoda dastlabki portlash ham sodir bo’lgan edi. Biz, maktabning uchinchi – yuqori bosqich talabalari ekanligimizga qaramasdan ikki guruhga bo’linib, hamma odamlar qatori urushga tayyorgarlikni boshlab yuborgandik. Bundan tashqari yalpi  vaziyat ham o’zgacha tus olgan, iyulning o’rtalaridan boshlab, asosiy front allaqachon boshi berk ko’chaga kirib qolgandi. Shu yilning 15 (o’n beshinchi) avgustini ona Vatanning birlashishi yo’lidagi bayram sifatida nishonlashni katta maqsad qildik va uni Seuldan boshlashni lozim topdik. Bu ishlarning olib borilishi sekin – asta Masan, Vekvan, Yo’ngdo’k kabi shaharlarga ko’cha boshladi. Bundan ortib bosh ham qimirlatib bo’lmasdi. Ba’zida frontdan maqtov aralash yetib kelayotgan xabarlar tuman kabi mavhum edi. Kichkina harbiy qismning oddiy askarlari yoki mustaqil mulohazaga ega bo’lmagan zobitlari haqidagi mish-mishlar front haqidaerishni bo’etkazadi. ang Ho ko’nt qiz kredit pulini olish uchun direktor qot olib borgan,____ g’alati xabarlar tarqalishiga sabab bo’lardi. Bu mish-mishlar asosan zobit yigitlarning do’stlari orqali etib kelardi.  Aslida bunday gap-so’zlarsiz ham ko’z oldimizda bo’layotgan hodisalar talvasaga tushish uchun yetarli edi. Deyarli har kun bombardimonchi samolyotlar shahar uzra uchib yurar, davlatga qarashli harbiy binolar allaqachon vayronaga aylangandi. Vodiylar, ko’chalar va qishloqlar pulemyotlardan daqiqa sayin tartibsiz otilayotgan o’qlar va piyoda askar diviziyasi bilan shu darajada to’lgan ediki, tiqilinchdan hatto qo’zg’alish ham mumkin emas edi. Askarlar okop qazib, yashirinib olgan yoki maktab va uylarga tarqoq joylashtirilgandi. Harbiy marsh va boshqa harbiy manyovrlarni  tunda  bajarishga majbur bo’lishardi. Shundagina dushman shikast yetkaza olmasdi. Urush chegarasidan tashqaridagi barcha hududlarda ham do’zax kabi tartibsizlik hukmron edi. Ustiga-ustak janubdan Seul tomon shimoliy yo’nalishda ko’p sonli askarlar ommaviy tarzda yo’lga chiqishgan, lekin ularda talabga javob beradigan kuchning o’zi yo’q edi. Zobitlarning etib kelishi oz sonli yaroqli  odamlarni ham oziq-ovqat yetishmovchiligi qiynayotgan paytga to’g’ri kelgandi.

Bu jahannam va do’zax azobi shunday ogir vaziyatda Janubdan endigina kirib kelayotgan ko’ngilli lekin tajribasiz soldatlarning siyosiy va g’oyaviy harakatlariga umid boq’lash va ishonish natijasi ekanligini tushunib yetdim. Odam sonining yetishmasligi sabab armiya brigadasiga yaqindagina oxirgi bo’lib qo’shilgan biz maktab bitiruvchilaridan bir nechtasini favqulodda topshiriq bilan joylarga yuborishardi.

Lekin o’sha paytlari janub dunyosi haqidagi mavhum narsalarni o’rganishga bo’lgan qiziqishim tushga o’xshash, sababsiz yuzaga kelgan, telba bir hissiyot edi. Umuman Seulga  kelayotgan ko’ngilli askarlar aslida kimlar? Ularning ko’rinishlari qanaqa? Ko’ngilli bo’lishlaridan maqsadlari nima? Bundan tashqari so’nggi 5 (besh) yil davomidagi janubliklarning hayoti umuman qanday ko’rinishga ega, haqiqatan ham shimoldan eshitganimizdekmi, yoki boshqachami? Bularning hammasini bilishni istardim.

Vahshilylik bilan qilinayotgan shafqatsiz  hujum paytida birlashish hali ham dolzarb muammoligicha qolgandi. Maxsus yig’inlarda, aniq ma’lumotlar asosida “Yosudagi qo’zg’olon”, “Chejudagi isyon” va shunga o’xshash voqealarning qanday sodir bo’lganligi haqida quloqlarimizga bir necha bor quyilib, ulardan bezib ham ketgandik. Aslida bizni inqilob yetakchilari ko’proq qiziqtirardi. Ana shunday qo’zg’olonlarning sardorlari hisoblanmish  Sing Man Ri yoki Kim Gu o’zi qanday odam ekan.?! Sovet Ittifoqi qo’shinlari tomonidan egallab olingan, sotsializmni ilgari surayotgan Shimoliy Koreya tizim turining, Pak Chono’k, Che Sang Hoga o’xshaganlarning siri nimada ekan? Demokratiyani va’da bergan janubiy Koreya kimlarga tayanib ish ko’rmoqda? Bularning hammasi men uchun qiziq edi.

Janub dunyosidagi muhit, turmush tarziga o’zim guvoh bo’lmaganim uchun u haqida aniq tassavvurga ega emas edim. Lekin hammaning yeb-ichish va yashash ilinjida  38- parallelni kesib o’tib, janubga yo’l olayotgani Janub haqidagi taxminimni qat’iy xulosalarga almashtirishimga yetarli asos bo’la olardi. Shuningdek, bularning hammasi janub xususidagi taassurotimni tiniqlashtirardi. Aslida, bunday aniq xulosalarga kelishimning asosiy sababi  Chong Sang Dong og’aning hayoti bilan ham bog’liq edi va uning misolida janubdagi hayot ko’z oldimda yaqqol gavdalanardi.

Yapon mustamlakasining so’nggi yillarida o’rta maktabning 1- (birinchi) kursiga kirgandim. 4- (to’rtinchi) kurs o’quvchilari eng katta kurs bo’lib, og’alar boshlig’i hamma kurs o’quvchilarini birday nazorat qilib, mashq bajarishga majbur qilishardi. Chong Sang Dong ismi jismiga monand mittigina, past bo’yli, lekin o’ziga yarasha salobatli, kelishgan yigit edi. Qachon, qayerda ko’rmang haqiqatgo’y obro’lilardan hisoblanar, bir ko’rishdayoq aslzodalarday taassurot qoldirardi. O’ylaganimdek, u eng boy hudud – Sanjedongda yashagan ekan. U odatda kamgap va jiddiy bo’lib, ikir- chikirlarga e’tibor bermaydigan odam edi. Lekin mavridi kelganda hamma maktab o’quvchilarini  muhim ishlarga jalb qilib, ulraga yo’lboshchilik ham qila olardi. Unga hech kim qarshilik qilmasdi. Xullasi kalom, ana shunday e’tiborli odam edi Chon Sang Dong.

Yaponiya chekingandan so’ng, 1945 yilning sentabr oyida bo’sh o’rinlar yangitdan to’ldirilib, maktab darvozasi qaytadan ochilgandan so’ng, Chon Sang Dong ham maktabga odatiy,  boshqa oddiy o’quvchilar kiyimida qatnay boshladi. Uning o’zigagina xos  savlat, muloyimlik  har bir kishining ko’ziga darrov tashlanib turardi.    Tez orada Chon Sang Dong hech kimning e’tirozisiz o’quvchilar jamiyatining rahbari etib tayinlandi. U zalning orqa o’rindiq’ida o’tirganlarga o’z minnatdorchiligini eshitilar-eshitilmas darajada, bir necha so’z bilan ifodalab, sokin gapirardi. Chon Sang Dong nutqidagi xotirjamlik ham uning yana bir o’ziga xos fazilatini ko’rsatardi.

Bir necha oylardan so’ng, 1946 yilning yanvari  boshlarida direktor maktab xodimlari va o’quvchilar o’rtasida maktabni boshqarish bilan bog’liq bahs-munozaralar, kelishmovchiliklardan bezib, bir necha o’qituvchini o’zi bilan ergashtirib janubga ketib qoldi. Uning o’rniga  daotsizm ta’limoti tarafdori bo’lgan odam-tuman xalq ta’limi bo’limining sobiq mudiri direktor bo’lib keldi. O’shandan keyin Chon Sang Dong og’a ham sirli ravishda, izsiz yo’qolib qoldi.

1946 yil g’alayonlari paytida janubga birinchi bo’lib qochganlar orasida bizdan ketib qolganlar ham bo’lganmikin-a? Menga qolsa maktabimiz vakillarini “qochoq” deb aytmagan bo’lardim.

Taxminlarimga ko’ra, 1945 yilning sentabridan 1946 yilning yanvar oyi oxirlarigacha  bo’lgan to’rt oy mobaynidagi maktab  muhitini eslasam, bu qandaydir o’xshovsiz ishlangan shisha idishga yoki tutruqsiz ertakka o’xshab ko’rinardi. Bu muhit yangidan o’sib chiqqan pibimpabga[1] o’xshab janub hayotidan umuman farq qilmas, xuddi Toiso va  Suoiva davrlarida Yaponiya boshidan kechirgan hayotdek edi. Aslida, ustozlarning ko’p qismi yapon yuqori maktabi yoki universitet bitiruvchilari bo’lib, kamdan kam holatda Amerika va Yevropa tuzini totgan odamlar qo’shilib qolgandi. Domlalarning hammasi ham G’arbiy Yevropaning oliyjanob jentelmenlari, har qaysi jihatdan “qiynalish” degan narsani bilmay o’sgan odamlar edi. Ertalabki choshgohda kichkina jussasiga hamohang ko’rinishli maktab o’qituvchisi plash ichida joylashgan apelsin rangidagi chiroyli kostyumining yuqori cho’ntagida ikki bosh barmog’i tiqilgan holda moviy osmonga alanglab qarab, “bugun osmon juda musaffo, talabalar, sizlar ham bugungi tong kabi sof va musaffosiz deb”, aytganida tushunib bo’lmaydigan  bir hisni tuygandim, o’shanda.

Bir necha yildan so’ng men ham janubga qochoq bo’lib kelgan vaqtimda qachonlardir ilk qochoqlar oqimiga qo’shilib kelib qolgan o’qituvchilarim allaqachon bu yerdagi universitetlarda professor, oliy boshqarmalar mutaxassisi va boshqa nufuzli lavozimlarda faoliyat ko’rstaishardi.

1946 yilning yanvar oyi boshlarida qat’iyatsizlik va ikkilanishlar, chalkashliklardan bezib turgan paytlarimiz  janub g’oyalari o’rniga orzularga yetaklovchi, yangi Shimoliy Koreya  tizimini o’rnatish harakati bizning maktabimizga ham etib kelgandi. Maktabdagi ushbu harakat boshida  turgan kishi, albatta, o’sha eski direktorimiz o’rniga kelgan, daotsizm ta’limoti tarafdori, sobiq xalq ta’limi mudiri edi. O’sha paytlari  biz uning ikki soatlab davom etadigan uzundan uzoq targ’ibot, nutq va ma’ruzalarining dastlabki guvohlari edik.

“O’tmishning kishani – yapon mustamlakachiligi zulmidan azob chekib, 36 (o’ttiz olti)  yil umrimiz o’tdi. Undan keyin hukumatimiz o’yin qilib, bizni avvalgidan ham qiynayotganiga 3 (uch)  oy bo’libdi, vaholanki, mustaqil bo’lganimizga  4 (to’rt) oy bo’ldi, o’rtoq talabalar. Jabr chekkan butun jahon xalqlarining ozodligiga general Stalin boshchiligidagi buyuk ruslarning mardonavor kurashi bilan erishilgan”, deb dona-dona so’zlash uslubi, gapirish ohangi  ham boshqacha edi, yangi maktab direktorining. Uning biz uchun noma’lum bo’lib kelgan fikrlari, safarbarlikka chorlovchi (azbaroyi nima haqida gapirayotganini tushinmagan bo’lsam-da) qandaydir tarix va jamiyat tizimi haqidagi mafkuraviy chaqiriqlari shu paytgacha qulog’im ostida jaranglab turgandek bo’ladi. Barcha talabalar jamlangan joyda bir qo’lida ko’k daftar tutib, tik turganicha Leninnikiga o’xshash ko’k shlyapasini stol ustiga qo’yib, peshona terini arta-arta, ikki soatlab, uzoq, jo’shqin nutq so’zlagandi. “Ha shunday! Endi…Bugun osmon musaffo. Siz talabalar, hammangiz shu tong kabi sof va musaffo ko’rinasiz” kabi maroqli va sururli, shuninged samimiy gaplar bizni endi butkul tark etgandek edi.

Chon Sang Dong og’a ham o’sha tartibsiz vaziyatlarda sirli ravishda g’oyib bo’lgandi. Yo’q, bunday o’zgarish, albatta, ishonchli boshqaruv borasidagi munozaralar qurshab olgan mudhish vaziyat bilan bir vaqtning o’zida  sodir bo’lib qolgan emasdi. Og’aning yo’qolib qolishi navbatdagi zarba edi, xolos. O’zgarishlar allaqachon boshlanib, sekin-astalik bilan natija ko’rsatayotgandi. Oldiniga Chon Sang Dong Ko’ng Chong nomi bilan talabalar uyushmasiga raislik qildi. Bu odamning o’zi tabiatan boshqalarga o’xshmaydigan, tug’ilganidan boshlab G’arbiy Yevropalik jentlmendek fikr yuritardi.

Dunyo charxpalagida hech narsa abadiy bo’lmaganidek ma’lum muddatdan keyin raislik yana almashib, boshqa bir talaba uyushmaga rahbar etib tayinlandi. Chon Sang Dong og’aning o’zgarishlar ta’sirida o’z o’rnini bo’shatishi ta’biiy  bo’lsada, keyin sirli ravishda, birdaniga yo’qolib qolishi hayron qolarli edi. Uning ham janubga ketib qolganini anchadan keyin bildim.

Birinchilardan bo’lib janubga ketgan kishilar, aslida bizdan farqli, boshqacha odamlar bo’lgan, degan mavhum tushuncha bor edi bizda, o’sha paytlarda. Ulardan keyin 1948 yil 38 – parallel yopilgan paytda orqama-ketin janubga yo’l olganlarning ikkinchi guruhi, men avvalroq ta’kidlagan ingliz tili oqituvchi singari odamlardan iborat edi.. Qochoqlarning keyingi, uchinchi oqimi Korea Jangi boshlangandan keyin, yaqinlashib kelayotgan Xitoy qo’shinlaridan qochib, chegarani kesib o’tishga majbur bo’lgan, juda katta guruhdan iborat bechorahol qochoqlar bo’lgan. Yuqoridagilarni hisobga olib   Chong Sang Dong og’a  ketganlarning aniq birinchilari bo’lsa kerak, degan xulosaga keldim.

Shunday qilib Chong Sang Dong Janubga birinchilar qatorida ketgan va keyin, ba’zi mish-mishlarga qaraganda, harbiy xizmatdan so’ng, Seul universisetining huquqshunoslik fakultetiga o’qishga kirgan emish. Uning tabiatidan shunday qaror qabul qilishiga ishonsa bo’lardi. Bu voqealardan keyin, chamasi bir yildan ko’p vaqt o’tib, 1947 yilning boshlarida yoki Pak Chono’k qaytib kelishidan oldinroq, kutilmaganda Chon Sang Dong og’a ta’til olib, o’zi tug’ilib o’sgan joylarga qaytib keldi.  38 -chiziq qattiq nazorat ostiga olinganligiga ancha vaqt bo’lgan edi. Yapon boshqaruvi davrida o’zini ancha tutib olgan odamlar o’z o’rnini mustahkamlab bo’lishgan.  Bu janobning tasodifan qaytib kelishi meni ozgina hayratga solib qo’ydi. U Seulga shunchaki universitetda o’qish uchun ketgandek edimi? Lekin universitet faqatgina Seulda mavjud emasdi, balki Heng Yangda ham allaqachon yangi oliygoh ochilgan bo’lib, uzoq-yaqindagi ko’pchilik yoshlar shu erga hujjat topshirayotgan bir davr edi.

Buning ustiga, aynan o’sha paytlarda Yon Chong bo’ylab o’tgan 38- parallelni pulga yo’l boshlovchi yo’llab kesib o’tayotgan baxtsiz odamlar taqdir taqozosi bilan rus askarlari o’qlaridan otib tashlanar, yoki qo’lga tushib uzundan-uzoq cho’ziladigan harbiy sudga duchor bo’lishardi. Shunday xavfli vaziyatda, bundan bor yog’i bir necha kun oldin 38 – parallelni kesib o’tgan Chon Sang  Dong og’aning hech qanday asoratsiz va qiyinchiliksiz kirib kelgani ajablanarli edi. Uning yuz-ko’zlaridan go’yoki kuppa- kunduzi, chegarani xotirjam kesib o’tgan-u, yo’liga to’g’anoq bo’lganlarga esa sharaf bilan: “Meni o’z yurtimda qiladigan ishlarim bor va ko’nglim vatanimga kelishni xohladi, istagim ona-yurtimga qaytish ekan, xo’sh, kim menga qarshi chiqa oladi” – deb aytayotgandek bo’lardi. Chon Sang Dong og’a hech narsa bo’lmagandek shimolga qaytib kelgandi. U janubga ketib qolgan paytidagidan umuman farq qilmasdi. Faqat oganing g’arb ziyolilariga xos modali kostyumi va unga mos bo’yinbog’i, o’sha paytlarda udum bo’lgan soch qo’yishi uni ancha bashang qilib ko’rsatardi. Kalta qilib ochilgan ensasi ham butunlay boshqacha ko’rinishda bo’lib, aynan Chon Sang Dong uslubining o’ziga xosligini eslatardi. Unda  talabalar uyushmasi boshlig’i vazifasini egallagan vaqtlardagi hayajon endi umuman yo’q edi. O’zi tamomlagan eski maktabga o’z oyogi bilan yana qaytib kelgan  odam ham aynan Chon Sang Dong, chunki u aynan shuni istagandi.

Keyinroq bilsam, Chon Sang Dong, taxmin qilganimdek, 1946 yilning boshlarida, ko’chishning ilk bosqichidayoq  eng birinchilardan bo’lib, oilasi bilan yana janubga ketib qolgan ekan.

O’sha paytlari janubga ketgan bo’lsa ham, keyin ochiqchasiga o’z vataniga qaytib, o’zi bitirgan maktabni izlab kelgan. Uyushma boshlig’i bo’lgan paytlari o’zi yordam bergan talabaning maslahatiga ko’ra maktabning har bir  burchagini ko’zdan kechirib, mamnun holda boshini chayqab, miyig’ida kulib qo’yardi. Ko’nglida tasodifan uyushma rahbarligidan chetlashtirilishi, keyin boshqa birovning rais etib tayinlanishi haqidagi xabar bilan bog’liq achchiq xotiralar bo’lsa-da, unda hech qanday norozilik ifodasi yoki biror kimsaga nisbata alamzadalik hissi korinmas edi. Bu dunyoda nima bo’lganda ham ularning o’ziga xos sabablari bor ekanligini chuqur tafakkur, tiniq tasavvur bilan his etib, to’g’ri xulosalarga kelish, uning xulq -atvori, o’zini tutishi va ichki olamida namoyon bo’lardi.

O’sha kuni Chon Sang Dong og’aning  barcha maktab o’quvchilari qarshisida turganligining ayni haqiqat ekanligi meni yana bir bor ajablantirgandi.

Dars tugagandan so’ng, Ming Chong uyushmasi tomonidan berilgan tezkor xabarga ko’ra  har bir sinfning a’zo talabalari  jang sirlari o’rgatiladigan zalga yig’ilishdi. Yapon  boshqaruvi davrida qilichbozlik va dzyudo o’rgatiladigan zalga o’xshash bir xil xonalarga o’sha zamonlarda tatami[2] to’shalgandi. Lekin  hozir bu jang ko’rpalari olib tashlangan, tekis, qop-qora, ochiq taxtali pol ko’rinib turardi. Biz bu yerni Yapon boshqaruvi davridan qolgan nom bilan atab kelardik. Aslida bu zaldan ko’p ham foydalanilmasdi. Odatda maktab hovlisida turli marosimlar, talabalarning umumiy yig’ilishlari uchun joy kerak bo’lgan holatlarda shu zaldan foydalanishardi. Yangilik bilan bog’liq yig’ilishlar odatdagi munozaralarsiz bo’lmasdi. ” Xabarlar haqidagi yig’ilish”- degan bu atama ham, nazarimda, bir oz g’alati va g’ayritabiiy edi. Yig’ilish tugagach, tashqariga chiqqanimizda bulutlar pastlagandek, bir ozdan keyin qor ham yog’ib yuboradigandek tuyuldi. Kech qish  havosi bo’lishiga qaramasdan yoqimli bir iliqlik bor edi. Biz kitob, sumkamizni tutganca guruh-guruh bo’lib mudojan[3] zaliga kirib bordik. Hozirgina tozalangan zal ichini tutun aralash chang tutib ketgandi. Turli sinf a’zolaridan bo’lgan o’quvchilar navbat bilan, hech narsasi yo’q, yalang’och taxtali polga tiqilishib, yonma -yon o’tirdik.

Birozdan so’ng, Ming Chong uyushmasi rahbari  miyig’ida kulib, notiqni ichkariga olib kirdi. Ne ko’z bilan ko’rayki, qarshimda Chon Sang Dong turardi. Hayratdan tilim aylanmay qoldi. Undan ikki yosh kichik bo’lgan,  a’zolarning hozirgi boshlig’i yon devorda osilgan  ulkan tekikki[4] tagidagi toza stol oldiga borib, ohista gap boshladi:

“Bugun yana bir maxsus axborot haqida xabar bermoqchiman. Nafaqat boshqalar, balki siz janoblar ham yaxshi bilasizlarki, biz hurmat qiladigan, o’rtoq Chon Sang Dong bir qancha vaqt muqaddam Seoulga ketgan edilar. Bu hurmatli do’stimiz bir necha kun oldin qaytib,  Milliy Universitet tashkil etish rejasiga qarshi chiqqanlarning etakchisi bo’lishda davom etmoqdalar. Shu sabab do’stimizning kamtarlik qilishlariga qaramasdan ularga so’z berishga qaror qildik.”

Mana shu tarzda Chon Sang Dong Janubiy Korea davlatining Seoul Universitetini Milliy Universitetga aylantirish rejasiga qarshi kurash axborotini berish uchun kelgandi. Boshqacha qilib aytganda, u ushbu jangning jasur jangchisi sifatida axborot bermoqchi edi.

Shu tariqa tanishtiruvdan so’ng Chon Sang Dong yuzida tabassum bilan, biroz oldinga odimladi. O’rindiqning ikki chetiga  qo’llarini tirab, yuzida  chuqur hayajon aks etganicha jim qotib turdi. Nihoyat  oxistalik bilan gap boshladi:

“Hozirgina Ming Chong uyushmasi rahbari meni shu kunlarda Milliy Universitet rejasiga qarshi kurash yetakchisi sifatida faoliyat yuritmoqda deb aytdilar. Janob “etakchi” deb biroz oshirib yubordilar. Balki etakchilikdan uzoqroq, eng uquvsiz, oxirgilarning oxiri deyishim ham mumkindir. Lekin  shunday desam  o’zimni ham, sizlarni ham kamsitgan bo’laman. Shuning uchun, keling yaxshisi, eng  oxirida yuruvchilardan sal yaxshiroqman, deb aytaqolay.”

Ushbu so’zlarni aytarkan yonida o’tirgan Ming Chong uyushmasi rahbariga qarab miyig’ida, ma’nosiz  kulib qo’ydi. Yalang’och taxta polda o’tirgan biz talabalar ham unga ergashib kuldik.

Bunday nutq, bu ohang, bu yuz ifodasi -bularning hammasi jang maydonidan yiroq bo’lsada,  u hozir haqiqiy jangchiday so’zlayotgandi.

“Avvalo, sizlarni qiziqtirayotgani Milliy Universitet rejasi mohiyatini bilishdan iborat deb o’ylayman. Bu o’zi nima? Buning ortida kimlar turipti? Milliy Universitet rejasida qanday siyosiy maqsad bor? Umuman, shunga o’xshash savollarga bir oz to’xtalib o’tmoqchiman”.

U o’z nutqini mana shunday jiddiy ko’rinishda davom ettirib, har safargidek xotirjam gapirardi. Uning har bir aytgan gaplari sodda va tushunish oson edi. Quyilib kelayotgan bu so’zlar, fikrlar, bir ikki soat davom etadigan, aniq  dalill va faktlarga asoslanmagan, quruq, umumiy gaplardan iborat bo’lgan odatdagi axborotlardan butunlay farq qilardi. Bu kabi yig’inlardan ko’nglimiz buzilib,  zerikib ketgandik.  Lekin Chon Sang Dongning Janubdagi vaziyat, Milliy Universitet rejasiga qarshi olib borilayotgan  harakatlarning holati haqidagi  nutqi, so’zlash ohangi va uslubi bizni butunlay rom qilib, qiziqtirib qo’yqandi.

Chon Sang Dong, janubdagi Milliy Universitet rejasiga qarshi bo’lganlarning biri bo’lgani uchun buning salbiy tomonlarini tushuntirishga harakat qilardi. Bu reja bilan bog’liq  muammolar echimini sekin – asta, birma-bir topib kelayotgandek edi. Undagi bu kabu xususiyatlar o’sha paytlarda, biz o’rganib qolgan  sotsialistlardek o’rindiqlarni silkitib chiqib ketish, ortiqcha mag’rurlik, o’zini ustun qilib ko’rsatish kabi jirkanch jihatlardan ancha yiroq edi

Chon Sang Dong aynan shu ko’rinishda, go’yo  janubdagi Milliy Universitet barpo etish rejasiga qarshi jangda qatnashayotganga o’xshardi. Gaplari qisqa va lo’nda bo’lsada, qiziq hikoya kabi ta’sirli edi.

Bu narsa meni bir tomondan hayratga solsa, boshqa tomondan chalkashtirib yuborardi. Shimoliy Koreyaning yangi tizimi tarafdorlari bo’lgan Che Sang Xo, Pak Chono’kka  o’xshagan g’alamis kishilardan qutulish uchun birinchilardan bo’lib janubga ketgan , Chon Sang Dongdek odam, qanday qilib bir o’zi  butun boshli Milliy Universitet barpo etish rejasiga qarshi kurashayotgan ekan. Bu janub dunyosida qanday siyosat hukmronki, shunday mukammallikni yaratmoqda.

O’sha vaqtlarda janub haqidagi ilk yorqin tasavvurim aynan Chon Sang Dong og’a orqali uyg’ongandi.  Uning 38-parallelni kesib o’tib, yana  janubga ketib qolganiga chamasi 30 (o’ttiz) yil  bo’ldi. Hozirgacha undan aniq xabar topmaganman. Balki Seouldagi g’alayon paytida shimollik yoki janublik askarlar tomonidan otib o’ldirilgandir. Yoxud o’sha paytdagi ko’pchilik askarlar safiga qo’shilib yana shimolga qaytib kelgandir. Taxminlar ko’p. Nima bo’lganda ham bu taxminlarning qaysi biridir haqiqat. Chon Sang Dong 1947 yilning erta bahorida kuppa- kunduzi, bamaylixotir chegarani kesib o’tib, yo’liga to’g’anoq bo’lganlarga sharaf bilan: “Men o’z mamlakatim uchun qiladigan ishlarim bor va ko’nglim yurtimga kelishni xohladi, istagim vatanimga qaytish ekan, xo’sh, kim menga qarshi chiqa oladi” – deb, qaytib kela olmasligi aniq edi.

Kim biladi, balki oilasi bilan birinchilardan bo’lib Amerikaga ko’chib ketgan bo’lsa ham kerak. Hozir ham 50 yil oldingi o’ziga xos  sifatlarga ega bo’lgan Chon Sang Dong Amerika fuqaroligini olib, tinchgina, hassasiga tayanib, Kimgang va Pektu tog’larida sayr qilib yurgan bo’lishi ham mumkindir. Bu taxmin ham hech qanday asosga ega emas.

Mening Janub haqidagi ikkinchi  tasavvurim Li Guang Jin hayoti orqali namoyon bo’lardi.

U Guangvo’ndo’ning To’ngcho’n degan joyidagi o’rta maktabdan sinfimizga yangi kelgandi. Lekin Li Guang Jinda oddiy qishloq bolasiga xos soddalikdan asar  ham yo’q edi. Bir qarashdayoq boshqa bolalardan keskin ajralib turishini bilish qiyin emasdi.

Li Guang Jin ozod bo’lgan  yilimiz yapon yigitlari tashlab ketgan bo’sh o’rinlarni to’ldirish uchun o’quvchi yig’ish vaqtidan sal  kechroq kelgandi.

O’sha paytda faqat Li Guang Jingina emas, balki boshqa  uzoq-yaqin qishloqlardan ham ko’pgina bolalar  maktabimizga tizilib kirib kelishdi. Yaponlar qaytib ketgandan keyin, mustaqillik yillari ta’limga katta e’tibor berilganligi uchun maktabimiz eshiklari katta ochilishi bilan birga yangi maktablar yomg’irdan keyingi qo’ziqorinday ko’payib ketdi. Yaqin atrofdagi Anbyo’n, Muncho’n kabi qishloqlardan kelgan bolalar mayliku-ya, hattoki janub tomondagi Sepo’, Cho’rwo’ndan tortib shimoldagi Ko’von, Yo’ngvongacha bo’lgan qishloq bolalari har oy uy ijara haqi sifatida 2 (ikki) kg. guruch to’lab o’qishardi. Bu bolalarning ko’pchiligi go’l va sodda bo’lib, bu erlik ko’cha bolalaridan butunlay farq qilardi va kishida boshqach tasavvur qoldirardi. Bir-ikki yil ichida bu qishloq bolalarning ko’pchiligi Pusan, Jongyo shaharlarida tashkil etilgan Ming Chong qo’mitasida asosiy boshqaruv o’rinlarini egallab olishga ulgurishgandi.

Chekka qishloq bolalaridan bo’lgan Li Guang Jin  ulardan keskin farq qilardi. Qish faslida, ko’kragining o’rtasida oq to’lqinsimon chiziqlari bor to’q jigarrang sviter, qaytarma qalpog’i (kapyushoni) osilib turadigan qimmat plash kiyib, uncha-muncha shahar bolalarini ortda qoldiradigan darajada xushbichim edi. Har qanday ishda oddiy qishloq bolasiga o’xshamas, qat’iyatli, qiziqqon va ozoda edi.

Asli kelib chiqishi haqida so’rashganda  u hardoim “o’rtahol fermer” deb aytardi. Lekin uning oilasi qishloq xo’jaligi, baliqchilik, savdo-sotiq va yana shunga o’xshash narsalarni birgalikda olib boradigan boylar sinfi sifatida ma’lum bo’lgan, shaharning mahalliy savdogarlaridan biri ham bo’lishi mumkin edi. Li Guang Jinning qanday oiladan ekanligini Severanc Tibbiyot maktabini tamomlab, yaxshi mutahasis bo’lish uchun tibbiyot maktabi shifoxonasida faoliyatini davom ettirayotgan katta akasidan ham bilish qiyin emasdi.  Xullas Li Guang Jingga o’xshagan ko’cha bolasi hech bir mahalliy savdogarning o’g’illaridan kam emas, har qanday shahar bolasiga har jihatdan  bas kela olardi. Fanlardan olgan baholari ham sinfdoshlaridan ancha yuqori bo’lgan.

Lekin Li Guang Jinning g’alati jihati ham bor edi. U sinfdoshlari bilan tez-tez urushar, urushganda ularni bigiz bilan qo’rqitardi.  Shunday tez va qiziqqon tabiatiga   mos ovozi ham bo’g’ilganga o’xshab  chiqardi.

Ikkinchi yarim yillikning oxirida, ona tili fanidan imtihon topshirayotgan paytimiz Li Guang Jin orqamdagi partada o’tirardi. Men javob varaqamni to’ldirib bo’lib, zerikkanimdan, chiqib ketsammikin, degan hayol bilan ikkilanib o’tirganimda, birdan orqamdan sekin-asta, uch-to’rt marta turtdi. Asta o’girilib qaragandim, u og’zini tez-tez qimirlatib, “javob varaqangni partaning narigi chetiga surib qo’y, o’zing suyanib, devorga yaqin o’tir” deb  pichirladi. Men imtihon kuzatuvchisi turgan joyga qarab, nima qilishni bilmay qoldim. Bundan tashqari, Li Guang Jin ijtimoiy  fanlarni mendan kam bilmasligi, hatto tabiiy fanlarni mendan-da yaxshiroq bilishi haqida o’ylab, hatto imtihon qoidasiga rioya qilmagan taqdirimda ham, tushunib bo’lmaydigan narsani iltimos   qilayotgandi. Men u bilan ko’p hollarda kim o’zarga musobaqalashib, bahslashib qolardim.  Bir ikki daqiqa ikkilanishdan keyin birdan o’rnimdan turib, to’ldirilgan javoblar varaqasini imtihon kuzatuvchisi oldiga olib borib qo’ydim va chiqib ketdim. Tashqariga chiqib, kuzatib turdim. Li Guang Jin qalam orqasini tishlab, chaynalar, atrofga alang-jalang qarab, nordon narsa yeb qo’yganday aftini burishtirib o’tirardi. Anchadan keyin stadionga chiqqan Li Guang Jin g’azabdan qattiq asabiylashayotgandi. Ikki ko’zi g’azab o’tida yonib, butun bir sinf oldida menga mazax aralash tikilib turardi. “Pastkash, yaramassan”, dedi u. “Sinfdagi birinchilik kabi narsalarga befoyda jon kuydirish – bu xudbinligingdan dalolat, namuncha birinchi bo’lishni yoqtirmasang.”,- dedi u jahl va kinoya bilan.  Lekin birorta bola uning tarafini olib gapirmadi. Chunki aslida kim birinchilik uchun kurashayotganligi va boshqalardan o’g’rincha ko’chirayotganligi  hammaga ma’lum edi. Qolaversa, unga qarshi chiqqanlar g’ashga tegadigan va asabni buzadigan so’zlarga  ko’milishi tayin edi. Li Guang Jin har qanday ishda faqat o’zinigina o’ylaydigan xudbin va takabbur bola edi.

Sinfdagi birinchilik uchun kurash shu darajada asabni buzadigan yoqimsiz va kulgili narsa ekanligini men ham yaxshi bilardim.

Asta-sekin maktab tizimi shakillana boshladi. Pak Chono’k kabilarga har jihatdan ta’sir o’tkaza oladigan bola aynan Li Guang Jin edi. Avval boshidan u Pak Chono’kdan shunchalik nafratlanar ediki, uni ko’rganda xuddi shilimshiq qurtni ko’rganday jirkanardi. Oppoq sopol tugmasining uch donasi osilib turgan, ola-bula qoraga bo’yalgan kanop paltoning yoniga qora xaltani uzun qilib osib olgan Pak Chono’kning sharpasi paydo bo’lishi bilanoq, Li Guang Jinning darhol rangi o’zgarib, qaltirab ketardi. Har gal uni ko’rdi deguncha “chirt” etib tuflardi-da, qayergadir sekingina qochib qolardi. Tabiiyki, Pak Chono’kdan  nafratlanishda Li Guang Jin ham undan qolishmasdi. Li Guang Jinni xuddi ilonni ko’rganday yomon ko’rardi. Qachon unga duch kelib qolsa  ikki ko’zidan g’azab o’ti chaqnardi. It-mushuk deganlari xuddi shu bo’lsa kerak. Bu ikki inson orasidagi munosabat, hozirgi taxminimcha, bundan ancha oldin, 1930 yillarda, Germaniyada natsistlarning kommunistik partiyadan nafratlanishining  bir turi emasmikan deb o’ylayman. Pak Chono’k va Li Guang Jin orasidagi kelishmovchilik ularning ijtimoiy tabaqalaridagi farq bilan ham bog’liq emas, deb ham o’ylardim, o’shanda. Lekin hozir Li Guang Jin va Pak Chono’k o’rtasidagi adovat ularning ichki dunyosidagi farqdan kelib chiqqandek tuyulardi menga.

O’sha paytlarda, har jihatdan axloqsiz bo’lishga ulgurib bo’lgan Li Guang Jin mendan bir sinf yuqori o’qiydigan qiz bilan oshiq-ma’shuq bo’lib yurardi. Muxabbatini hammaga ko’z-ko’z qilib, sinfdoshlari oldida faxrlanib, og’iz go’pirtirib gapirardi. Sevgi-muhabbatlarini doston qilish, aslida, tengdoshlari orasida ham tez-tez uchrab turadigan holat bo’lgan. Lekin  bu narsa sinf bosh sardori Pak Chono’kning qulog’iga yetib borsa biror ishkal chiqishi muqarrar edi.

Shanba kungi umumiy majlisda Pak Chono’k  faqat Li Guang Jin  masalasini  tutib olib, uni og’zidan ko’pik toshib tanqid qildi. Undan keyin muzokara jarayonida ham tashkiliy sardor, tashviqot sardori va ulardan tashqari yana uch-to’rttasi chiqib, boshqa bolalar ham bosh sardorning gaplariga butunlay qo’shilishlarini aytidilar va Li Guang Jinni qattiq qoralashdi. Uning xulq-atvoridagi chidab bo’lmaydigan burjuazik xatti-harakatlarni birma- bir sanab, shaxsiyatparast, xudbin, murosasiz ekanligini aytib, buni aniq misollar bilan isbotlab berishdi. Hatto eshitganda ham gunoh bo’ladigan  uyatli ishlarning ikir-chikirigacha  aytib tashlashdi.

Majlis so’ngida  Li Guang Jin tanqid stulida turib, bularga javob berishi kerak edi. Lekin u bu tanqidlarga osonlikcha  yon bermadi. Boshqa bolalardan farqli, yetarlicha qat’iyat va xotirjamlik bilan barcha ayblovlarni rad etdi. Haq ekanligini isbotlashga harakat qilardi. “Yigit va qiz bir-birlari bilan uchrashib turishining nimasi yomon”, dedi u xirillab, so’rash ohangida. Bundan tashqari Li Guang Jin maktabga uzoqdan qatnashini va  ijarada  yolg’iz  turishini aytib, bu uning uchun oson emasligini,  u qiz unga opa o’rnida bo’lib, kiyimlarini yuvib, u-bu ishda unga qarab turishi aslida maqtovga loyiq, tengi yo’q munosabatlar deya barcha tanqidlarga  qat’iy e’tiroz bildirdi.

Pak Chono’k ham haq ekanligini isbotlashda undan bo’sh kelmasdi. “Bu gaplarni sen qanday qilib aytyapsan, o’rtoq Li Guang Jin. Odatdagi do’stlarning so’z va amallari shunday bo’ladimi?. Shu sof opa-ukachilik  bo’lsa, buni shunday iflos burjuaziyaga xos yo’l bilan maxtanib aytasanmi? O’rtoq sen hali xam o’zingga kelmading, chog’i? Agar sen o’zingni oqlab shunday fikrda qolsang biz buni shunday qoldirolmaymiz. Bu muammoni  maktabning Ming Chong uyushmasi umumiy yig’ilishida muhokama qilish uchun  yubormoqchiman, dedi Pak Chono’k.

Shundan so’ng Li Guang Jinning kapalagi uchib, qo’rqib ketdi va jahlini ichiga yutib, tanqidlarga qarshi churq etmadi.

Biroq o’shandan bir necha kun o’tgach, Li Guang Jin birdaniga ko’zdan g’oyib bo’ldi. Avvaldan g’alati harakatlar qilib yurgan bola bo’lgani uchun uning to’satdan g’oyib bo’lgani hammaga qiziq tuyuldi. Faol o’quvchilardan bir nechtasi uni hatto qidirib, maktab tashqarisidagi ijara uyiga ham borishdi, lekin undan biror xabar topisholmadi. Uy egasining gapiga qaraganda, u uch-to’rt kunga o’z uyimga borib kelaman deb, yuklarini yig’ishtirib, chiqib ketgan ekan.

Bu voqeadan yigirma kunlar o’tgach, Li Guang Jin kutilmaganda yana maktabda paydo bo’lib qoldi. Bilishimizcha, u sevgan qizi bilan chegarani kesib, Sovet Ittifoqi hududlariga  o’tish ushun ?umen Daryosi tomon boradi, yo’lda qo’lga tushib, qaytib keladi.

Daryo bo’yidagi Sosura degan joydan ijaraga uy olib, qayiq haqida surishtirib yurganida shubhali ko’ringani uchun chegara  qo’shinlari tomonidan tutib olingan. Uni so’roq qilishganida muvaffaqiyatlarga erishishning eng yaxshi yo’li kommunizm tugilgan yurt-Moskvada o’qish kerakligini, bu uning eng katta maqsadi ekanligini ochiq -oydin aytib beradi. Qo’lida qimmatbaho kumush bezakli buyum bor edi. Nihoyat  har ikki talabani mahalliy boshqaruv organiga topshirishadi. Ularni Tong Chongdagi uyi  va maktabi to’g’risida surishtirib, so’roq qilishadi. Keyin kuzatuv ostida kelgan yo’llaridan yana poezd orqali qaytarib yuborishadi. Ular shahar tekshiruv burosi tomonidan yana so’roq qilinib, oz fursatdan keyin qo’yib yuborishadi. “Hech narsadan qo’rqmaydigan yosh bolalardek, chegarani osongina kesib o’tmoqchi  bo’lishgan, bu zumrashalar. Bunda hech qanday jiddiy muammo yo’q”, deb hisoblaydi, hukumat. Maktab ham buni hech qanday muammo sifatida qabul qilmaslikka qaror qilishdi. Hukumatning ularga hech qanday jazo bermaganining sababi Li Guang Ji bilan birga ketgan qizning akasi,  o’sha paytda tuman hokimi ekanligi bo’lsa kerak.

Shundan keyin, bir oy o’tmasdan Li Guang Jin yana yo’q bo’lib qoldi. Bu safar u hech kimga bildirmasdan g’oyib bo’lgandi. Lekin uning janubga ketganligi aniq edi. O’quvchi qiz o’rtasidagi munosabatlari qizning akasi aralashuvi bilan  tugatilgach, olov xarakterga ega bo’lgan Li Guang Jin uchun ketishdan boshqa  chora yo’q edi.

1948 yilning erta bahor kunlaridan birida, Li Guang Jin maktabda yana paydo bo’ldi. U shahar hokimligida ishlash va maktabda qayta o’qish uchun hujjat topshirgandi. Hech kimga bildirmasdan ketib qolgandan keyin, Peche yuqori maktabida o’qib yurgan paytida ayrim jinoyatlarga bosh bo’lganligi sabab politsiya tomonidan qidilayotganligi uchun bu tomonlarga yana qochib kelgandi.

Li Guang Jin mana shunday yaramas va takabbur bola bo’lgan.

Li Guang Jinning bu safargi ko’rinishi butunlay boshqacha edi. Unga nima bo’layotganini aniq aytish oson bo’lmasa-da, undan janubning hidi kelayotganligin bilish qiyin emasdi.  Tuflisining tagigacha osilib turgan qora shimining choki xuddi pichoq bilan qirqilganday tep-tekis, undan taralayotgan o’tkir atir hidi qandaydir g’alati va yoqimsiz, burunni achishtirib, ko’zni yoshlantirardi.

Bu atir hidi,  bir tomondan, dekadentlarga[5] xos tasavvurni bersa, ikkinchi jihatdan, me’yordan ortiq erkinlikning buzuq va axloqsiz ko’rinishini eslatardi. Bu pirovardida har bir  unsur o’z holicha, hech qanday qarshiliksiz ozod va erkin bo’lib, o’z yo’lida davom etayotgandek tassurot qoldirardi. Har bir burchakka sochilib yotgan urug’lardek, hech bir qonun -qoidasiz o’z holicha ketayotgan olam  bizni tomosha qilib turgandek edi.

Bir oz vaqtdan keyin, 1950 yilning dekabrida shimol qochoqlaridan biri bo’lib Pusanga keldim. Birinhci kun tunda ish qidirib, uchinchi chiziqqa chiqqanimda g’aramlangan somon ustida o’n yetti-o’n sakkiz yoshlardagi bir yosh ishchi yigit “Shillaning oydinli kechasi” qo’shig’ini  aytayotgandi. U bu qo’shiqni huddi oziq ovqat g’aram bo’lgan tog’ cho’qqisida, oyog’ini tebratib o’tirgandek, berilib kuylardi. Shu payt g’alati hayajonni his qildim. Shuning barobarida,  bu menga yana o’sha paytlarda radio orqali muntazam yangraydigan “Petti sahifasi” qo’shig’ini ham eslatardi. Har gal o’sha qo’shiqni tinglaganimda huddi iflos va jirkanch suvda cho’milgandek, his qilardim o’zimni.

Endigina janubdan  kelgan Li  Guang  Jin mana shunday iflos va jirkanch ishlar bilan barobar chegara bilmas tiyraklikni ham birgalikda olib borardi. Li Guang Jin Chon Sang Dong og’ada mavjud  yaxshi fazilatlar – sof va pokizalik, to’g’rilikdan yiroqroq kiborli va takabbur bo’lib ko’rinardi. Shlyapasidagi artib tashlanmagan mumdan tortib, tashqi ko’rinishigacha g’alati edi. Seuldan yakka kurash sirlarini o’rganib kelib, odamlar orasida o’zini ko’rsatishga ham ulgurdi. Uning har bir harakati butunlay o’zgacha- axloqsiz va betavfiq, haddan ziyod faollik, chegar bilmas erkinlik-bularning hammasi Janub dunyosining haroratidan  bo’lsa kerak degan tasavvur uyg’onardi, menda. Seuldagi o’rta maktab bezorilari o’rtasida katta janjal chiqqanligi, to’polonda pichoqdan qurol sifatida foydalangani va katta lavozimdagi odamning o’g’li yaralangach, jazodan qo’rqib shimol chegarasidan o’tib kelgani haqida gapirib, baland ovoz bilan hammaga maxtanardi. Lekin bularning hammasi menga quruq gapdek tuyulardi.

Pak Chono’k va Ming Chong uyushmasining boshqa a’zolari Li Guang Jinga qanday javob berishni bilmay mulzam edilar. Va nihoyat, beixtiyor qahramon jangchi sifatida nom qozongan Li Guang Jinga yaxshi muomalada bo’lishga qaror qilib, bir paytning o’zida uning jabr ko’rgan holatlarini birma-bir oshkor qilib, ayyorlik bilan  muammoni o’zlaridan soqit qilishdi.

Lekin oradan ikki oy o’tar o’tmas Li Guang Jin ishkalli talabalar orasida muammolarga ko’milib, butunlay ajralib qoldi. U endi hamma narsaga e’tiborsiz, beg’am va beparvo bo’lib qolgandi. Tobora kuchsizlanib borayotgan Li Guang Jin chindan ham achinarli holga tushib, kundan kun zaiflashib borardi. Nihoyat, bir yil o’tmasdan, 1949-yilning boshida yana janubga ketib qolibdi. O’shandan keyin uning janubda nima ishlar bilan bandligi, turish turmushi haqida aniq bir xabar ololmadim.

Koreys tilidan Bobur Mirazizov
Zulkhumor Mirzaeva tarjimasi
Tarjima haqidagi fikrlaringizni [email protected],
[email protected] ga yuborishingizni soraymiz.

[1] Pibimpab-yangi unib chiqqan maysaga o’xshash o’simlik; shu o’simlik ziravor sifatida qo’shiladigan koreys milliy taomi.

[2] Jang ko’rpasi

[3] Jang sirlarini o’rgatuvchi zal

[4] Maxsus simvol- ramzlardan biri, bu narsa o’sha davrlarda ham tekikki deb atalardi.

[5] 19-asr oxiri-20 asr boshlaridagi burjua adabiyoti va san’atida tushkun anterealistik oqim tarafdorlari