Berdi Kerboboyev. Zehn, yurak, uquv va mehnat zarur

YoShLARGA MASLAHATLARIM Oqsoqol kishilarda ko‘p vaqt shunday bir holat uchraydi: ular yoshlar bilan suhbatdosh bo‘lganlarida «Bizlar sizlarday paytimizda boshqacha edik!..» deb o‘zlarining noroziliklarini bildirishni yaxshi ko‘rishadi.Tabiiyki, yoshlar, xususan, hozirgi yoshlar pand-nasihat, koyish singari holatlarni unchalik xush ko‘rishavermaydi. Biroq asrlardan beri davomi…


Maqolalar mundarijasi