Tejamkorlik va isrofgarchilik haqida maqollar

Ayol so‘m qilar, erkak — chaqa.

Asal desang, bir kemir,
Qo‘l tiqsang, ikki kemir.

Bir boshoq don —
Bir savat non.

Birin-birin ming bo‘lar,
Toma-toma ko‘l bo‘lar.

Biya, topib beradi tuya.

Bozori yaqin boyimas.

Boylik ushoqdan yig‘ilar.

Bugun yedim — yetdim,
Erta yedim — o‘tdim.

Hamma hayitga chiqqanda,
Xumga kirib yotdim.

Bo‘ydoqning bo‘ynini bit yer,
Topgan-tutganini it yer.

Dalaning ko‘kiga ishonguncha,
Otangning go‘riga ishon.

Daryo-daryo qabul qil,
Tomchi-tomchi yubor.

Don ayagan donga yetar,
Non ayagan — nonga.

Donni yiqqan donodir.

Eyishing — kepak,
Kiyishing — ipak.

Yozsam kaftimda bo‘lar,
Yig‘sam — mushtumda.

Ikki yarim — bir butun.

Yig‘sang yetasan, sovursang ketasan.

Yig‘sang — ko‘p, sovursang — oz.

Kallaklab yoqsang, qirq yilga yetar,
Qo‘porib yoqsang — bir yilga.

Kam-kam yesang, doim yersan,
Ko‘p-ko‘p yesang, neni yersan.

Kechalab turib yo‘l yursang,
Eltib qo‘yganday bo‘lar.

Soqoling chiqmay pul topsang,
Otang berganday bo‘lar.

Mozoring yaqin bo‘lsa ham,
Bozoring yaqin bo‘lmasin.

Molini quritaman degan pul qilar,
Donini quritaman degan un qilar.

Ozni beja, ko‘pni teja.

Olaversang, yengil bo‘lar,
Solaversang — og‘ir.

Oltida yig‘sang, oshadi,
Ettida yig‘sang, yetadi.

Ortib qolsa qozonda,
Isitib yersan azonda.

Ortiqcha mol ko‘z chiqarmas.

Ota mulki bo‘lsa ham, ayab ye.

Otni ayagan ot minar,
To‘nni ayagan to‘n kiyar.

Oshni ayasang — oshga,
Nonni ayasang — nonga.

Oq tangang ortiq bo‘lsa,
Qora kuningga saqla.

Pishirsang, osh bo‘lar,
Pishirmasang, qush bo‘lar.

Pul bo‘ldi – kul bo‘ldi.

Pulni topish oson, saqlash qiyin.

Pul to‘plasang, kul bo‘lar,
Somon to‘plasang, pul bo‘lar.

Pulni pul topar.

Pulni topgan xarjlasin.

Pulning onasi — tiyin.

Sanoqli mol yo‘qolmas.

Sog‘ib ichsang, ming kunlik,
Sotib yesang, bir kunlik.

Suv qattiq yerda to‘xtar.

Tanga tiyindan o‘sar,
Yilqi qulundan o‘sar.

Tejab yegan darmonda,
Tejamagan — armonda.

Tejagan terga tushmas.

Tejamaganning tagi — tang.

Tejog‘lik ish — bejog‘lik ish.

Tejog‘lik ro‘zg‘or — bejog‘lik qo‘g‘irchoq.

Tiyin qadrini bilmagan so‘m qadrini bilmas.

Tovuqni yesang, bir yeysan,
Tuxumini yesang, ming yeysan.

Toma-toma ko‘l bo‘lar,
Oqa-oqa sel bo‘lar.

Toma-toma ko‘l bo‘lar,
Tommay qolsa, cho‘l bo‘lar.

Torta-torta yesang, toy orttirasan,
Qo‘ya-qo‘ya yesang, qo‘y orttirasan.

Tuxumning oqini oqlab ye,
Sarig‘ini — saqlab.

To‘kilgan tuprog‘i bilan to‘lmas.

To‘kilgandan tomchilagan yomon.

To‘qlikda ochlikni o‘yla,
Boyiganda — muhtojlikni.

Uyligini topmagan to‘yligini to‘zdirar.

Usta ovchi chumchuqqa o‘q otmas.

Choyning oxirini otangga ham berma.

Chumolining bir yil yiqqani —
Tuyaning bir yutgani.

Er topuvchan bo‘lsa,
Xotin taquvchan bo‘lar.

Er qoplar, xotin saqlar.

Eskini eplaguncha, esing ketar.

Eskisiz yangi bo‘lmas.

Yamasang, yangi bo‘lar,
Yangming tengi bo‘lar.

Yangini eski saqlar.

Yaxshi o‘g‘il biylar ota molini,
Yomon o‘g‘il sochar ota molini.

Yaxshining ko‘hnasi tozaning xizmatini qilar.

O‘lgan o‘zbekning qo‘ynida noni bor.

O‘rdak yesang, g‘oz bog‘la.

O‘tin yormaganga o‘tin yoqtirma.

O‘tin yig‘sang, pul bo‘lar,
O‘tga yoqsang, kul bo‘lar.

O‘g‘il uylantirganga o‘n yil,
Qiz chiqarganga qirq yil yondashma.

Qarovsiz uy — tashlandiq o‘ra.

Qattiq joyda qoq turar.

Qiz asray olmagan tul qilar,
Jun asray olmagan qil qilar.

Qiz chiqargan uy masjidga o‘xshab qolar.

Qirib yesang, qirq kunga yetar,
O‘yib yesang — o‘n kunga.

Qish kiyarin yoz kiysa,
G‘arib qaydan boyisin.

Qishligini topmagan yozligidan ayrilar.

Qozonga kirgan qaytib qopga kirmas.

Qora pulni qora kunga saqla.

Qo‘l tegdi — pichoq tegdi.

Qo‘ling moy bo‘lsa, boshingga surt.

Hamyonini qadrlagan hisobini puxta qilar.

Har kuni yema palovni,
Har kuni yoqqin olovni.

Hisobini bilgan — bir yil yetim,
Hisobini bilmagan — o‘lguncha yetim.

Hisobini bilmagan hamyonidan ayrilar.

Holingga qarab hissa qo‘sh.