Mas’uliyat va mas’uliyatsizlik haqida maqollar

Bekor otning boshi o‘tlar,
Bog‘liq bo‘lsa, yaxshi o‘tlar.

Bekor o‘tirguncha, bekor ishla.

Beparvo do‘stdan yog‘och yaxshi.

Bir nafaslik muhabbat,
Boshga keltirar ofat.

Bolaga ish buyur,
Orqasidan o‘zing yugur.

Boshliq bo‘lish oson,
Boshlamoq qiyin.

Boq otingni arpa bilan,
Boqar qazi-qarta bilan.

Bugun oyog‘ing to‘rtta bo‘lsa,
Ertaga tuzli xalta yelkangda.

Bo‘lar-bo‘lmasga urinma,
Oxirida surinma.

Dunyoda bir ko‘ngilchak o‘lar,
Bir — erinchak.

Dutorchi dutorchini ko‘rsa, qo‘li qaltirar.

Do‘sting do‘st bo‘lsin,
Hisobing durust bo‘lsin.

Emakning qusmog‘i bor.

Engil oyoq uzoqqa qo‘shar,
Engil bosh tuzoqqa tushar.

Etim yurib yetilgan o‘zar.

Intizomli lashkar yengilmas.

Yo‘li olis tinim bilmas.

Katta boshning og‘rig‘i ham katta.

Kissasida puli yo‘q,
Kisavurdan g‘ami yo‘q.

Kishi to‘ni — kirchil,
Kishi oti — terchil.

Ko‘z — tarozi,
Ko‘ngil — qozi.

Ko‘zi yo‘qning o‘zi yo‘q.

Ko‘nmasga ko‘p bersang, ko‘nadi.

Maydonga kirgan manglayini qashir.

Mastlik — rostlik.

Mendan ayb o‘tmas,
Tilim toyib ketmas.

Narvonga chiqsang, shoshmay chiq,
O‘z haddingdan oshmay chiq.

Notiq mahmadana bo‘lsa,
Majlisning burdi ketar.

Omonat ish ovora qilar.

Omonat, omonatga qilma xiyonat.

Osilsang, baland dorga osil,
Yiqilsang, maydonga yiqil.

Oson yerda osh qayda.

Oson ishning ohi bor.

Ot mingan olisni ko‘zlar.

Otni sinash oson,
Odamni sinash qiyin.

Oqma quloqqa aytsang, oqib ketar,
Quyma quloqqa aytsang, quyib olar.

Og‘iz — bir, quloq — ikki,
Bir so‘zlab, tingla qirq ikki.

Ur, deganga zo‘r kelmas,
Urganga zo‘r kelar.