Ҳамза Ҳакимзода Ниёзий. Тўла асарлар тўплами. 5 жилдлик (1988-1989)

Ҳамза Ҳакимзода Ниёзий. Тўла асарлар тўплами: 5 жилдлик. 1-жилд: Девон / [Таҳрир ҳайъати: Каримов Н. ва бошқ.; Нашрга тайёрловчилар: Эркинов С. ва бошқ.] — Тошкент, «Фан», 1988

Ўзбек совет адабиётининг асосчиси Ҳамза Ҳакимзода Ниёзий таваллудининг 100 йиллиги муносабати билан нашрга тайёрланган «Тўла асарлар тўплами»нинг ушбу дастлабки жилдидан шоирнинг лирик шеърларидан иборат «Девон»и ўрин олди. Кенг халқ оммаси ўртасида «Девони Ниҳоний» номи билан машҳур бўлган бу асар биринчи марта тўла ҳолда эълон қилинмоқда.

Нашрга тайёрловчилар:
Содир Эркинов, Қувомиддин Муниров, Шарафиддин Эшонхўжаев

Масъул муҳаррирлар:
Юсуф Султонов, Наим Каримов

Таҳрир ҳайъати:
Наим Каримов, Салоҳиддин Мамажонов, Ғаффор Мўминов, Бахтиёр Назаров, Юсуф Султонов, Тошпўлат Турсунов, Азиз Қаюмов, Лазиз Қаюмов, Комил Яшин

Ҳамза Ҳакимзода Ниёзий. Тўла асарлар тўплами: 5 жилдлик. 2-жилд: Шеърлар. Педагогик рисолалар. Насрий асарлар / [Таҳрир ҳайъати: Каримов Н. ва бошқ.; Нашрга тайёрловчилар: Раҳматова Д. ва бошқ.] — Тошкент, «Фан», 1988

«Тўла асарлар тўплами»нинг ушбу жилдига Ҳамза Ҳакимзода Ниёзийнинг инқилоб арафасида ва инқилобдан кейинги йилларда ёзган шеърий ва насрий асарлари ҳамда педагогик рисолалари киритилди.
Ҳамза асарларининг янги илмий нашри ўзбек совет адабиёти тарихи билан шуғулланувчи зиёлилар оммасига мўлжалланган.

Нашрга тайёрловчилар:
Дилбар Раҳматова, Назира Ғанихўжаева, Ҳалима Мухторова

Масъул муҳаррир:
Наим Каримов

Ҳамза Ҳакимзода Ниёзий. Тўла асарлар тўплами: 5 жилдлик. 3-жилд: Драмалар (1915-1920) / [Таҳрир ҳайъати: Каримов Н. ва бошқ.; Нашрга тайёрловчилар: Жумабоева Ж. ва бошқ.] — Тошкент, «Фан», 1988

«Тўла асарлар тўплами»нинг ушбу жилдига Ҳамзанинг 1915—1920 йиллар орасида ёзилган машҳур драмалари билан бирга шу вақтга қадар эълон қилинмаган ва тугалланмаган асарлари ҳам киритилди.
Ушбу нашр ўзбек совет адабиёти тарихи билан шуғулланувчи мутахассисларга мўлжалланган.

Нашрга тайёрловчилар:
Жумагул Жумабоева, Анвар Акрамов

Масъул муҳаррирлар:
Салоҳиддин Мамажонов, Наим Каримов

Ҳамза Ҳакимзода Ниёзий. Тўла асарлар тўплами: 5 жилдлик. 4-жилд: Драмалар (1921-1928). Мақолалар / [Таҳрир ҳайъати: Каримов Н. ва бошқ.; Нашрга тайёрловчилар: Эшонхўжаев Ш. ва бошқ.] — Тошкент, «Фан», 1989

«Тўла асарлар тўплами»нинг ушбу жилдида Ҳамза Ҳакимзода Ниёзийнинг 1921—1928 йиллар орасида ёзган драматик асарлари ҳамда Октябрдан олдинги ва кейинги даврларга оид публицистик мақолалари китобхонлар эътиборига ҳавола этилмоқда. Мазкур асарлар Ўзбекистон Фанлар академияси фондларида сақланаётган мўътабар манбалар асосида нашрга тайёрланди.
«Тўла асарлар тўплами» ўзбек совет адабиёти масалалари билан шуғулланувчи мутахассислар, шунингдек кенг филологлар оммасига мўлжалланган.

Нашрга тайёрловчилар:
Шарафиддин Эшонхужаев, Дилбар Раҳматова, Назира Ғанихўжаева

Масъул муҳаррир:
Наим Каримов

Ҳамза Ҳакимзода Ниёзий. Тўла асарлар тўплами: 5 жилдлик. 5-жилд: Хатлар, адабий-тарихий лавҳалар, Ҳамзанинг ижодий ва ижтимоий фаолиятига оид ҳужжатлар / [Таҳрир ҳайъати: Каримов Н. ва бошқ.; Нашрга тайёрловчилар: Иброҳимова Р. ва бошқ.] — Тошкент, «Фан», 1989

Ҳамза Ҳакимзода Ниёзий «Тўла асарлар тўплами»нинг ушбу, сўнгги жилдига адибнинг ҳаёт ва ижод йўлини мукаммал тасаввур этишга хизмат қилувчи хат, ариза, адабий-тарихий лавҳа ва қайдлари, шунингдек шоир ижодига оид бошқа материаллар киритилди.
Ушбу нашр ўзбек совет адабиёти тарихи билан шуғулланувчи мутахассисларга мўлжалланган.

Нашрга тайёрловчилар:
Раъно Иброҳимова, Тўхтамурод Зуфаров, Шарофиддин Эшонхужаев, Саидбек Ҳасанов

Масъул муҳаррир:
Наим Каримов