Тоғай Мурод. От йиғлаган томонда (спектакль)

Ўзбек давлат драма театри спектакли.
Тоғай Муроднинг “От кишнаган оқшом” қиссаси асосида