Muhammadjon Imomnazarov. Xamsachilikda toj va mehr ziddiyati (1990)

Feodalizm rivojida yuksalish davri hisoblangan IX—XV asrlarda G‘arbda Ispaniyadan, Sharqda Shimoliy Hindiston va Hoshg‘argacha o‘zaro ma’lum ichki mushtaraklikka ega madaniy-g‘oyaviy olam tashkil topdi. Arabiy, forsiy, turkiy tillarda yaratilgan Sharq klassik adabiyoti ana shu ma’naviy olamning uzviy qismi sifatida maydonga keldi. davomi…