Ғулом Каримий. Мирзо Улуғбек даврида ўзбек адабиёти

Мирзо Улуғбек даврида Самарқанд ва бутун Мовароуннаҳрда табиий фанлар баробарида бадиий адабиёт ҳам юксак даражада тараққий этган. Манбаларда Улуғбекнинг адиблар ҳамда бадиий адабиётга муносабати ҳақида муҳим маълумотлар мавжуд. Алишер Навоийнинг «Мажолис ун-нафоис», Фахрий Ҳеравийнинг «Равзат ус-салотин» ва Абу Тоҳирхожанинг «Самария» давоми…