Frederik Starr. Markaziy Osiyoning yangitdan kashf etilishi (2009)

U bir paytlar “Ming shaharlar o‘lkasi”, dunyoga dong‘i taralgan olimlar, shoirlar hamda faylasuflar vatani bo‘lgan. Markaziy Osiyoning kelajagini tasavvur qilish uchun biz uning ulug‘vor o‘tmishiga sayohat qilishimiz darkor. Milodning 998 yilida bir-biridan 200 mil [322 km, – tarjimon] uzoqlikda, hozirgi davomi…