Abdulaziz Abdurahmonov. Choyxona (1989)

Choyxona va choyxona xizmati — qadimgi milliy an’analarimizdan. Inqilobdan oldin O‘rta Osiyoda, jumladan, O‘zbekistonda mehmonxonalarning kamligi, radio, televizor kabilarning omma orasida keng tarqalmaganligi va hatto yo‘qligi sharoitida mehnatkashlar ishdan bo‘sh vaqtlarini ko‘pincha choyxonalarda o‘tkazganlar. Shaharlardagi choyxonalarda qishloqlardan, uzoq yurtlardan kelgan davomi…