Abdulla A’zam. O‘rta Osiyo mumtoz ilmiy merosi: istifoda muammolari

O‘rta Osiyodan yetishib chiqqan olimlar tomonidan jahon ilm xazinasiga qo‘shilgan hissaning naqadar buyukligi fan tarixchilari tomonidan qayd etilgan, jamiyatshunoslar, publitsistlar, jurnalistlar tomonidan esa muntazam targ‘ib qilib kelinadi. Lekin ana shu buyuk hissa konkret nimalardan iborat degan savolga javob, tor doiradagi davomi…