O‘yinlar va o‘yinchoqlar

Uzun terak, uchi mening qo‘limda.
(Varrak)

Oq g‘ozim uchdi ketdi,
Ichagini cho‘zdi ketdi.
(Varrak)

Osmonda oq eshak,
No‘xtasi qo‘limda.
(Varrak)

Cho‘pchagim cho‘pchak,
Oltin belanchak,
Etti qizning onasi,
Haligacha kelinchak.
(Qo‘g‘irchoq)

Tap-tap etadi,
Ursam uchib ketadi.
(Koptok)