Safar Kattaboyev. Oriyatli daydi (hikoya)

Goh mast, goh hushyor yuradigan Maryaning daf’atan ko‘rinmay qolganiga qo‘shnilari dastlab unchalik e’tibor berishmadi.Ammo uning qiya ochiq derazasidan badbo‘y hid kelavergach, kimningdir esiga militsiyaga xabar berish tushib qoldi. Agar mabodo o‘lib qolgan bo‘lsa, uni militsiyadan boshqa kim ham ko‘mar edi.«Uchastkovoy» davomi…


Maqolalar mundarijasi