Ubaydullaxon III

Ubaydullaxon ibn Abdulmo‘minxon

(tug‘ilgan va o‘lgan yili nom’alum)

(1751-1754)

Ashtarxoniylar sulolasining so‘ngi hukmdori. Davlat boshqaruvida hech qanday ro‘l o‘ynamagan edi. Davlat boshqaruvi butunlay mang‘itlar qo‘lida bo‘lgan. U mang‘itlar amiri Muhammad Rahimbiyga tamomila bo‘ysungan. Muhammad Rahimbiy buyrug‘i bilan taxtdan voz kechgan. Uning keyingi hayoti haqida ma’lumotlar saqlanib qolmagan.