Kasallik, davolanish va shifokor odobi haqida

Ming xil kasallik bor, ammo sog‘lik bittaginadir.
L. BERNE

Dardning sonsanog‘i yo‘q.
KATTA PLINIY

Eng yomon dard o‘ldiruvchi dard emas, balki davosi yo‘q darddir.
M. EBNER-EShENBAX

Kasallik — barvaqt qarishning o‘ziga xos ko‘rinishi.
A. POP

Salomatligini ehtiyot qilib yurgan odam o‘ziga nima foydaligini har qanday shifokordan ko‘ra yaxshiroq biladi.
SUQROT

Uzoq betob yotgan odam tabibdan ko‘ra ham bilimdonroq bo‘lib qoladi va o‘z dardiga shu darajada tushunib yetadiki, hatto tajribali tabiblarga ham bu layoqat kamdan-kam nasib etadi.
O. BALZAK

Biz haqiqiy kasalliklardan tashqari ko‘pdan-ko‘p tasavvurdagi kasalliklarga ham giriftor bo‘lamiz.
J. SVIFT

Agar odam o‘z tanasi yoki ruhiy holatini tadqiq qilishga kirishsa, albatta o‘zida kasal topadi.
I. GYoTE

Dard haqida umuman o‘ylamaslik yoki kamroq o‘ylash kerak.
A. P. ChEXOV

Betob bo‘lganda kasallik haqida o‘ylamaslik kerak, zero odam o‘ylagan dardiga o‘ralashib qoladi. Yaxshisi, hamma narsani miyadan chiqarib tashlab, butunlay boshqa narsalar to‘grisida o‘ylagan, gailashgan yoki o‘qigan ma’qul.
N. METNER

Eng sog‘lom va chiroyli, qaddi-qomati kelishgan odamlar hech narsadan asabiylashmaydigan odamlardir.
G. LIXTENBERG

Xushchaqchaqlik sog‘lomlik belgisigina emas, balki kasallikdan xalos qiluvchi eng samarador vosita hamdir.
S. SMAYLS

Xushchaqchaq odamlar tez tuzalishadi, har qanday kasallik naytida ham xursand kayfiyat joiz.
X. BOSTREM

Xursandchilik kishining hayotga muhabbatini oshirib, tanasini chiniqtiradi.
I. P. PAVLOV

Sog‘ tanda soglom aql bo‘lishiga intilish zarur.
YuVENAL

Asab sistemasini mustahkamlaydigan hamma narsa umrni uzaytiradi, aksincha, uni susaytiruvchi narsalar umrni qisqartiradi.
P. MANTEGASSO

Jismoniy jihatdan sog‘lom bo‘lishning eng muhim sharti ruhiy tetiklikdir. Ruhiy tushkunlik o‘lim bilan chatishtan. Ruhiy tetiklik organizmimizga yangidan hayot baxsh etib, modda almashuvini yaxshilaydi.
U. GODVIN

Umrni qisqartiruvchi omillar orasida qo‘rquv, qayg‘u. umidsizlik, zerikish, tushkunlik, hasad, nafrat yetakchi o‘rinni egallaydi.
K. GUFELAND

Kasallikning eng yaqin ittifoqchisi bemorning umidsizligidir.
M. GORKIY

Qochayotganimizni ko‘rgan dushman battar quturib ketganiday, dard ham qo‘rqayotganimizni sezsa, yanada beshafqat bo‘ladi. Ammo u qarshilikka duch kelishi bilan bo‘shashib qoladi. Binobarin, dardga bo‘yin egmay, u bilan olishish kerak.
I.MONTEN

Eng yomon dard o‘z dardiga bog‘lanib qolishdir.
SENEKA

Hayotini boy bermaslik tashvishi bilai yashagan odam hech qachon hayot zavqini bilmaydi.
I. KANT

Inson o‘z dardi haqida gapi-rishni yaxshi ko‘radi, ammo bu uning hayotidagi eng noxush damlardir.
A. P . ChEXOV

Ba’zilar nuqul sog‘lom bo‘lay deb tashvish chekkashshklari uchungina boshlari darddan chiqmaydi, boshqalar esa kasal bo‘lishdan qo‘rqmaganliklari tufayligina sog‘lom yurishadi.
V. O. KLYuChEVSKIY

Jazavaga tushish — kasallik emas, xarakter: bu xarakterning eng muhim belgisi o‘ziga ishonmaslikdir.
P. DYuBUA

Jazava — barcha kasalliklariing tasqarasi.
J. ShARKO

Agar inson bolaligi va o‘smirligidan boshlab tizginini asablariga berib qo‘ymagan bo‘lsa, uning asablari muloyim va itoatkor bo‘ladi.
K.D.UShINSKIY

Orani buzishgacha olib boradigan haddan ziyod asabiylik umrni qisqartiradi.
A. A. BOGOMOLETS

Sog‘ayish shartlaridan biri sog‘ayish xohishidir.
SENEKA

Iroda barcha dori-darmonlardan ko‘ra ko‘proq yordam beradi.
M. GORKIY

Sog‘ayishga ishonch — yarim sog‘ayish degan so‘z.
F. VOLTER

O‘z dardini tushunib, davolanishga shay turish shifo tonishning boshlanishidir.
M. SERVANTES

O‘zini sog‘lom deb hisoblovchi bemorni davolab bo‘lmaydi.
A. AMIEL

Tabibga dardini oshkor qilmagan odam qanday shifo tonadi?
Sh. RUSTAVELI

Shifokorlarni o‘qymishli odamlar ham tan olmasliklari mumkin, ammo tabobatni faqat joqillargina inkor etadi.
P. BUAST

Tabobat hamma san’atlar ichida eng olijanob san’atdir.
GIPPOKRAT

Doktorning mehnati chindan ham eng unumli mehnatdir: u sog‘liqni saqlash yoki qayta tiklash orqali jamiyatga yo‘qolib ketishi mumkin bo‘lgan barcha kuchlarni in’om etadi.
N. G. ChERNIShEVSKIY

Vrachlik kasbi — jasorat, bu kasb fidoyilikni, qalb va fikr sofligini talab qiladi.
A. P. ChEXOV

Aftidan, vrachlarning butun mo‘jizalari ularning bemorga nisbatan diqqat-e’tiborlarining kuchliligidadir. Ana shu kuch tufayli shoirlar tabiatga jon baxsh etishsa, vrachlar bemorlarni oyoqqa turg‘izishadi.
M. M. PRIShVIN

O‘z bemorini davolashga ki-rishgan shifokor bu ishni nazokat va ochiq chehra bilan bemorga xush keladigan tarzda amalga oshirishi kerak. Badqovoq shifokor o‘z kasbida hech qachon baraka topmaydi.
M. MONTEN

Faqat tetik odamgina vrach bo‘lishi mumkin.
P. DOBUA

Chalasavod vrachlar odatda sershubha bo‘lishadi.
E. FEYXTERSLEBEN

Vrachning ochiq chehrasi bemorning sog‘aya boshlashi demakdir.
F. ROXAS

Suhbatidan keyin bemor yengil tortmagan vrach vrach emas.
V.I. BEXTEREV

Umr qisqa, san’at yo‘li olis, qulay fursat o‘tkinchi, tajriba aldamchi, mulohaza bildirish og‘ir. Binobarin, faqat tabibning o‘zigina barcha zarur narsalardai foydalanib qolmasdan, balki bemor ham, tevarak-atrofdagilar ham va tashqi muhit ham tabibga uning faoliyatida ko‘makdosh bo‘lmog‘i lozim.
GIPPOKRAT

Dori-darmon dardga qaraganda sekinroq ta’sir qiladi.
TASIT

Ruh bilan tanning bir-biriga o‘zaro ta’siridan habardor bo‘lganim uchun tanaga shifo bo‘ladigan ruhiy malhamlar mavjudligini aytib o‘tmoqni burchim, deb hisoblayman.
M. Ya. MUDROV

Ruhni davolamay turib, tanani davolab bo‘lmaydi.
SUQROT

Psixoterapiyasiz etik yamash yoki o‘simliklarni payvand qilish mumkin, ammo inson organizmiday ta’sirchan narsani davolab bo‘lmaydi.
E. SIGEN

Vrachning bir og‘izgina tasallisi bemorga naqadar shifobaxsh ta’sir ko‘rsatishini va aksincha, ishontirishning nechog‘li qudratga ega ekanligini bilmaydigan yoki bilishni istamaydigan vrachnipg sovuq va ayovsiz hukmi bemorni ba’zan ajal domiga olib borib qo‘yishini hamma biladi.
V. M. BEXTEREV