Ne’matning qadri u yo‘qolgandagina bilinadi. Abu Rayhon Beruniy

Ne’matning qadri u yo‘qolgandagina bilinadi.
Abu Rayhon Beruniy